Netradicinė tikybos pamoka Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filiale

Šiauliai
Etaplius.lt Budėtojas Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Skaitymas – štai geriausias mokymasis. 
Sekti didžio žmogaus mintis – visų  įdomiausias mokslas. 
(A. Puškinas)      
                                                            
 

2022 m. balandžio 1 d. Šiaulių Danų progimnazijos 6d klasės mokiniai, lydimi tikybos mokytojos L. Jankauskienės, vyko į Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filialą.

Jie dalyvavo netradicinėje tikybos pamokoje ,,Kaip suprasti Dievo Žodį“. Bibliotekos darbuotoja Ieva Kadžiulytė papasakojo mokiniams apie pirmąsias lietuviškas knygas Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje. Mokiniai išsiaiškino, ką reiškia Šventojo Rašto santrumpos, ir, naudodamiesi paaiškinimu, pasimokė pagal jas rasti atitinkamas ištraukas. Skaitant Šv. Raštą svarbu pažinti to meto kultūrą, istoriją, kalbų ypatumus. Šventojo Rašto tekstai turi pažodinę, perkeltinę ar dvasinę prasmę. Mokiniai piešė įvairias iliustracijas ir jas pristatė skaitydami Šv. Rašto ištraukas. Bibliotekos darbuotoja Ieva Kadžiulytė pasidžiaugė mokinių aktyvumu, gražiu tarpusavio bendravimu, bendradarbiavimu, palinkėjo mokiniams branginti knygas ir dažnai jas skaityti.

Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. 
(F. Dostojevskis)                                                                                                              
                                                                                                                                    
Informaciją parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė