Netektis: mirė jurbarkiečio kompozitoriaus V. Baltrušaičio žmona

Netektis: mirė jurbarkiečio kompozitoriaus V. Baltrušaičio žmona
Tauragė
Mūsų laikas ir Flickr.com nuotr.
Brigita Šliužaitė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Balandžio 26-ąją Amžinybėn iškeliavo žymaus kompozitoriaus, dainininko ir pedagogo Vlado Baltrušaičio, gimusio Jurbarko rajone, Žindaičių kaime, žmona Elena Baltrušaitienė.  Ponia Elena Baltrušaitienė buvo išskirtinė asmenybė, pergyvenusi ne vieną istorinę epochą: gimusi ir augusi kartu su nepriklausomos Lietuvos valstybe, Antrojo pasaulinio karo audrų nublokšta už Atlanto, tačiau visada išlaikiusi Lietuvą savo širdyje ir tą meilę perdavusi vaikams ir anūkams, odontologė, visą gyvenimą mylėjusi menininką ir šventai saugojusi bei puoselėjusi jo atminimą, ir grįžusi į numylėtąją Lietuvą kartu su jo pelenais. 

Gimusi Plungėje, Elena Baltrušaitienė visam laikui susisiejo su Jurbarko kraštu, nes iš čia buvo kilęs jos mylimas vyras operos solistas Vladas Baltrušaitis, čia gyveno, nors ir pernelyg trumpai, ir jos dukra Karilė, tapusi sava ir artima šiam kraštui ir jo žmonėms.

Elena (Lionė) Baltrušaitienė (merg. pavardė Daumantaitė) gimė 1919 m. balandžio 20 d. Plungėje. Ji buvo jauniausioji dukra Prano ir Karolinos Daumantų šeimoje. Baigusi gimnaziją, Elena įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Kaip tik mokydamasi Kaune ji susipažino su Vladu Baltrušaičiu, su kuriuo 1944 metais susituokė Jurbarke, prieš pasitraukdami į vakarus.

Kaip daugelis tuo metu Elena su vyru atsidūrė Vokietijoje, kur pabėgėlių stovykloje laukė galimybės sugrįžti į Lietuvą, bet tai nebuvo jų lemtis. 1949 metais palikę Vokietiją jie išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, Kaliforniją. 1950-ųjų liepos mėnesį čia jiems gimė dukra Karilė, o 1953-siais, jau Čikagoje – sūnus Putinas. 1958 metais šeima persikėlė į Niujorką, kur ponia Baltrušaitienė entuziastingai įsijungė į vietos lietuvių veiklą. 1968-taisiais vėl sugrįžo į Čikagą, kur daug metų dirbo Ilinojaus Universiteto Čikagos dantų gydytojų departamente.

1975 m. liepos mėn. mirė jos mylimas vyras Vladas Baltrušaitis. Tai buvo pergyvenimas, po kurio ponia Elena visiškai niekada neatsigavo. 1998-aisiais Elena Baltrušaitienė kartu su vyro pelenais sugrįžo į savo mylimą gimtinę, kurioje ji pragyveno dar 24 metus.

2016 m. vasario mėn. mirė dukra Karilė, o 2021-ųjų. gruodį – sūnus Putinas. Liko anūkė Vėjūnė Baltrušaitis (Robert) ir proanūkės Arija ir Marina, bei anūkė Aura Bryan (Matthew) ir proanūkiai Kaya, Aras, ir Aiva.

Anūkės Vėjūnė ir Aura prisimena, kad jų močiutė labai mylėjo gamtą, mėgo pramogauti savo namuose bei klausytis klasikinės muzikos, ypač pianinu grojamos Karilės ir Putino. Ji pradėdavo dieną su stipria kava ir laikraščiu, ant stalo visada stovėdavo puokštė gėlių, o močiutė visada buvo paruošusi kokių nors vaišių. Svarbiausia tai, kad ji visada buvo pasiruošus pasidalinti su tuo, kam reikia, taure vyno ar šampano, ir pasikalbėti. Kai turėdavo ūpo, ji užgiedodavo ir net pašokdavo, o kartais – kvatodavo iki ašarų.

Giliai tikinti Elena Baltrušaitienė laukė dienos sugrįžti pas Dievulį ir vėl būti tarp savo vyro ir vaikų.

Su ponia Elena Baltrušaitiene bus galima atsisveikinti 2022 m. gegužės 7 d., šeštadienį, Jurbarke:

11 val. – Šv. Mišios Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje;

Nuo 13 val. – atsisveikinimas laidojimo namuose M. Valančiaus g. 2A, Jurbarke (prie bažnyčios);

Urna išnešama 16 val. ir bus palaidota Jurbarko senosiose kapinėse prie vyro Vlado Baltrušaičio palaikų;

Artimieji prašo velionę pagerbti gėlės žiedu.