Neringiškių idėjos bus įgyvendintos dalyvaujamojo biudžeto pagalba

Neringa
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Neringos savivaldybės inf.

Neringa žengė žingsnį dalyvaujamojo biudžeto link – Neringos savivaldybės taryba patvirtino tvarką, numatančią kaip ši priemonė turėtų būti įgyvendinama. Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimui 2023 metų Neringos savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkst. eurų.

Nuo šiol Neringos gyventojai bus kviečiami kasmet teikti idėjas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti.

Paraiškas projektų įgyvendinimui galės teikti Neringoje gyvenamąją vietą deklaravęs, ne jaunesnis nei 18 metų asmuo, surinkęs ne mažiau kaip 10 Neringoje gyvenamąją vietą deklaravusių ne jaunesnių kaip 18 metų asmenų, palaikančių projekto idėją gyvenamosios aplinkos gerinimui, parašų.

Projekto idėja turės būti skirta viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis, sukūrimui ir atnaujinimui. Ši idėja turės būti įgyvendinama Neringoje – teritorijoje, kuri būtų skirta visuomenės bendriesiems interesams. Numatomų darbų apimtis neturės viršyti einamųjų metų biudžete priemonei numatytų lėšų sumos. Projekto idėja turės būti įgyvendinama per  1 metus.

Pirmiausia pateiktus projektus vertins Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Antrasis projektų atrankos etapas – viešas balsavimas – kuri idėja turės būti įgyvendinta, spręs Neringos gyventojai.

„Visada stengiamės girdėti mūsų gyventojus ir įgyvendinti jų poreikius tenkinančius sprendimus, tačiau norime, kad neringiškiai dar labiau įsitrauktų gerinant Neringos gyvenamąją aplinką. Tuo pačiu, tikimės, kad dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas padės geriau suprasti sprendimų priėmimo procesus savivaldos lygmeniu, padrąsins juose dalyvauti aktyviau“, - apie šios priemonės svarbą kalba Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Kvietimas teikti projekto idėjos pasiūlymus bus skelbiamas artimiausiu metu interneto svetainėje www.neringa.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Dalyvaujamasis biudžetas – savivaldybės strateginio veiklos plano priemonė, įtraukianti jos gyventojus į strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą.