Ne­for­ma­lio­sios veik­los uk­rai­nie­čiams vai­kams, jų tė­vams ir mo­ky­to­jams

Ne­for­ma­lio­sios veik­los uk­rai­nie­čiams vai­kams, jų tė­vams ir mo­ky­to­jams
Šiauliai
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Uk­rai­nie­čių vai­kams VU Šiau­lių aka­de­mi­ja siū­lo įvai­rias pa­žin­ti­nes ir pra­mo­gi­nes veik­las.