(Ne)palikti pareigose: koks bus Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės likimas?

7a1d2dcfeb3a21a3e4e0eb6ca2118398a12eca67
Radviliškis
A. Rutkausko nuotr.
Enrika Valančiūtė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Pastaruoju metu tarp Radviliškio rajono savivaldybės ir Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos tvyro įtampa. Direktoriaus pareigas einanti Rasa Dagienė jomis galbūt džiaugsis nebeilgai, mat Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis, argumentuodamas radviliškiečių skundais, siekia ją atleisti iš pareigų. Nors direktorė tvirtina esanti šmeižiama ir jaučianti mobingą, progimnazijos bendruomenė, įskaitant mokinių tėvus, taip pat susiskaldė: mero minimi skundai ne iš piršto laužti.

Kliba direktorės kėdė

R. Dagienė progimnazijai iki šių metų vadovavo septynerius metus, o sausį buvo perrinkta dar vienai penkerių metų kadencijai. Neramumai prasidėjo šių metų pavasarį prieš rinkimus, kuomet, kaip teigia pati direktorė, į mero postą kandidatavęs dabartinis Radviliškio rajono meras K. Račkauskis debatuose atvirai reiškė nepasitikėjimą šia vadove. O realių veiksmų ėmėsi užėmęs mero kėdę.

Neapsikentusi mero spaudimo, rugsėjo 8-ąją R. Dagienė parašė oficialų raštą Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Radviliškio rajono savivaldybės tarybai, Radviliškio rajono savivaldybės kontrolierei, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Nacionalinei švietimo agentūrai. Rašto kopiją gavo ir „Etaplius“ redakcija.

Jį R. Dagienė pavadino „Skundu dėl darbo aplinkoje patirto psichologinio smurto ir mobingo“. Pirmiausia ugdymo įstaigos direktorė pabrėžia, kad per visus jos vadovavimo metus „visais be išimties metais vertinta tik labai gerai“ ir priduria, kad „viso darbo šiose pareigose metu mano atžvilgiu niekada nėra buvę inicijuotų jokių tyrimų dėl galimo darbo pareigų pažeidimo ir niekada nesu turėjusi jokių drausminių nuobaudų“.

Siūlymas atsistatydinti

Toliau rašte dėstoma istorija, prasidėjusi su naujuoju rajono meru. „Susitikimo 2023-08-22 pas merą metu, kuriame dalyvavo dar keturi Radviliškio rajono savivaldybės politikai, tiesmukai ir be užuominų man buvo žodžiu nurodyta iki 2023 m. rugsėjo 1 d. atsistatydinti iš Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės pareigų. Šio susitikimo metu man buvo priekaištaujama dėl tariamai mano netinkamai atliekamų darbo pareigų, nepateikiant absoliučiai jokių įrodymų, galinčių pagrįsti tokius priekaištus“, – teigiama rašte.

Pasak R. Dagienės, jai mesti kaltinimai: kad mokykloje vykdomi remontai yra neva dėl jos asmeninio intereso; kad patekimas į mokyklą kontroliuojamas ne mokinių saugumo sumetimais, bet tikslu priversti mokinius maitintis tik mokykloje; kad, jai nežinant, mokykloje trūksta pedagogų; kad mokytojais padėjėjais gali dirbti vidurinį išsilavinimą įgiję darbuotojai; kad nuolat „už uždarų durų“ gaunami skundai; kad bendraudama žemina tėvelius; kad mokykloje panaikintas mokytojų kambarys; kad slapčiomis suburia mokyklų direktorius neaiškiems tikslams; kad turi mero nuomonei prieštaraujančią nuomonę dėl mokinių maitinimo organizavimo reformos rajone; kad mokykloje įgyvendinta ŠMSM parengta, Švietimo ir sporto skyriaus bei progimnazijos tarybos pritarta integruoto gamtos mokslų ugdymo 2015 m. programa ir kt.

Tokių kaltinimų savo atžvilgiu direktorė nepripažįsta ir palikti vadovo posto neketino nei po susitikimo, nei dabar. Po minėto susitikimo su meru direktorė progimnazijos feisbuko puslapyje išplatino viešą kreipimąsi į mokyklos bendruomenę, aprašydama susidariusią situaciją ir tai, kuo grindžiamas išreikštas nepasitikėjimas ja, kaip mokyklos vadove. Įdomu tai, kad komentuoti šio įrašo negalima – išjungta komentavimo funkcija. Keista – juk galbūt po juo būtų pasipylę direktorę giriantys komentarai ir jai būtų lengviau apginti savo poziciją.

Galiausiai, rugsėjo 1-ąją nepasitraukus iš pareigų, pasak direktorės, mokykloje rugsėjo 4-ąją buvo pradėtas „neplaninis veiklos ir valdymo vidaus auditas už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.“, apie kurį žinią gavo tą pačią dieną. Išsiaiškinti situacijos ir apginti direktorės pas merą dar buvo nuėję ir LŠĮVPS Radviliškio filialo nariai, tačiau K. Račkauskio nuomonės jiems pakeisti nepavyko.

Kadangi, kaip buvo minėta, R. Dagienė pareigų palikti nesutiko ir net rašte teigė, kad „nei vienas iš šių teisės aktų, taip pat joks kitas Lietuvos Respublikos teisės aktas nenumato teisės savivaldybės merui žodžiu (ar raštu) nurodyti švietimo įstaigos vadovui atsistatydinti iš užimamų pareigų ir (ar) vienasmeniu mero sprendimu atšaukti švietimo įstaigos vadovą iš pareigų“, tai spalio 5 dieną Radviliškio rajono taryba priėmė sprendimus keisti visų švietimo įstaigų nuostatus, juose pakeičiant punktą dėl vadovo paskyrimo ir atleidimo. Visų švietimo įstaigų nuostatose atsirado punktas, kad vadovai gali būti atšaukti mero vienašališku sprendimu, praradus pasitikėjimą arba vadovui praradus nepriekaištingą reputaciją. Darbo kodeksas išties leidžia ugdymo įstaigų dokumentuose numatyti galimybę atšaukti jos vadovą iš pareigų, tą patvirtino Valstybinės darbo inspekcijos Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė-Dulkė.

Savivaldybė: mokytojai bijo kalbėti

Viešai apie nepasitikėjimą direktore Radviliškio rajono savivaldybės puslapyje buvo prabilta rugpjūčio 24 d. – „Dviejų įstaigų vadovams – pasiūlymas apsispręsti dėl tolimesnio darbo“. Tekste minima, kad „Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės R. Dagienės elgesiu savivaldybės vadovams skundėsi ir mokiniai, ir vaikų tėvai, ir patys pedagogai, kurie mokyklos vadovę kaltina didžiule arogancija ir perdėtu galios demonstravimu, dėl to švietimo įstaigoje susidaręs labai blogas mikroklimatas, dėl kurio nuolat keičiasi pedagogai, o neseniai mokyklą norėjo palikti net dvi mokinių klasės“.

Apie susidariusią situaciją paklausėme rajono mero K. Račkauskio. Anot mero patarėjo Lino Garbenio, R. Dagienė kol kas tebeužima direktoriaus pareigas: „Kadangi dėl direktorės veiklos buvo gaunama daug nusiskundimų, jai buvo pasiūlyta apsvarstyti, ar ji gali toliau eiti savo pareigas. Direktorė nusprendė, kad ji pareigas gali eiti toliau, ir šias pareigas eina iki šiol.“

Jis patikino, kad dėl mokyklos direktorės iš tiesų sulaukiama daug darbuotojų bei mokinių tėvų skundų. Tiesa, ne rašytinių, nes mokytojai bijo, kad informacija nueis iki pačios R. Dagienės. „Dauguma skundų žodiniai, mokyklos vadovė kaltinama arogantišku elgesiu, mokinių tėvų nusiskundimų dėl negerovių mokykloje ignoravimu, jeigu tokie skundai išsakomi per susirinkimus, jie esą neįtraukiami į susirinkimo protokolą, o tada direktorė aiškina, jog skundų apskritai nebuvo. Raštiškus skundus mokyklos darbuotojai pateikti atsisako, motyvuodami tuo, jog su jais mokyklos direktorė susidoros, nes mokykloje tvyro baimės atmosfera ir bet kokia direktorės kritika esą netoleruotina. Sulaukta mokinių tėvų skundų dėl to, jog mokyklos pedagogai jiems išrašo sąskaitas faktūras už darbą prailgintos dienos grupėje su vaikais ir tai esą daroma su mokyklos direktorės žinia, kuri savo mokyklos darbuotojų privačiai veiklai išnuomoja mokyklos patalpas. Sulaukta ir skundų dėl netinkamo apmokėjimo už mokytojų darbą, dėl vadovės perdėto galios demonstravimo, dėl švietimo įstaigoje susidariusio labai blogo mikroklimato, dėl kurio nuolat keičiasi pedagogai, o neseniai mokyklą norėjo palikti net dvi mokinių klasės. Dalis skundų išdėstyti ir raštiškai, tačiau juos pasirašę pedagogai prašė neatskleisti jų asmens tapatybių, nes baiminasi prarasti darbą“, – vardijama savivaldybės atsakyme.

O apie audito, pradėto rugsėjo pradžioje, rezultatus kalbėti dar anksti, mat jis nėra baigtas.

Paklausus, kodėl meras iškart ėmėsi Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės keitimo klausimo, mero patarėjas atsakė, kad, mokyklos bendruomenės nusiskundimai dėl direktorės K. Račkauskį buvo pasiekę dar jam būnant eiliniu tarybos nariu.

„Asmeniškai prieš direktorę meras K. Račkauskis nėra ir nebuvo nusistatęs, tačiau dar praėjusioje kadencijoje, kai dabartinis meras K. Račkauskis buvo eilinis tarybos narys ir dirbo opozicijoje, jį buvo pasiekę mokyklos bendruomenės atstovų nusiskundimai dėl galimai netinkamo vadovės elgesio. Nei meras, nei kiti direktorės minimi asmenys prieš ją nei psichologinio smurto, nei mobingo nenaudojo. Su direktore buvo mandagiai pasikalbėta, jai perpasakoti iš mokyklos bendruomenės gaunami skundai, paprašyta pakomentuoti, kaip šiuos skundus vertina pati įstaigos vadovė ir ar ji jaučiasi toliau galinti eiti savo pareigas. Rajono vadovas, kuriam tiesiogiai pavaldi švietimo įstaigos direktorė, privalėjo reaguoti į iš mokyklos bendruomenės atstovų gaunamus skundus, todėl šis pokalbis su vadove buvo būtinas“, – sakė K. Račkauskio patarėjas.

O paprašytas pakomentuoti, ką reiškia rajono savivaldybės tinklalapyje skelbto teksto žodžiai „švietimo įstaigose neturi tvyroti baimės atmosfera ir neturi būti dirbama stalininiais metodais“, atsakė: „Šiais žodžiais norėta pasakyti, jog demokratinėje ir šiuolaikinėje švietimo įstaigoje neturi tvyroti baimės atmosfera, kai darbuotojai skundžiasi negalintys ir bijantys pasakyti savo kritišką nuomonę, nes bijo sulaukti vadovės keršto bei susidorojimo.“

Bendruomenė susiskaldė

Tuo metu Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės pavaduotoja Erika Spietinienė sako nesuprantanti, kas vyksta, kodėl norima atleisti daug gero mokyklai davusią vadovę. Ji pripažįsta atstovaujanti tai bendruomenės daliai, kuri palaiko direktorę.

„Mūsų tikslas yra atstovauti tai mokyklos pusei, kuri nesuvokia direktorės atleidimo reikalingumo. Matome, kaip viskas yra profesionaliai, vadybiškai įgyvendinama, kaip strategiškai viskas planuojama. Labiausiai mokyklos postūmis pasimatytų, jeigu lygintume tada, kai atėjo į mokyklą, ir dabar – po tų 7 jos vadovavimo metų. Pvz., jai atėjus dirbti, mokykla buvo po išorinio audito ir jo vertinimai buvo su penkiais vienetais įvairiose veiklos srityse. Tai įsivaizduokite, ant ko reikėjo tą mokyklą kurti“, – sako pavaduotoja.

Pasak jos, siūlymas direktorei pasitraukti iš pareigų, mokslo metams net neprasidėjus, buvo nelogiškas: „Direktorei buvo pasiūlyta išeiti iki rugsėjo 1 dienos – netgi mokslo metams nepajudėjus. Tai koks yra matymas, kaip mokykla gyvena, kokie darbai?.. Mums nuo rugsėjo užkrauta daug papildomų darbų, su kuriais be vadovės mokykla nebūtų pajėgi tvarkytis. Vyksta valgyklų tinklo pertvarka – visos mokyklos pačios perėmė mokinių maitinimą. Tai didžiulis mechanizmas – reikia ir išmanymo, ir laiko. Tad išimti žmogų – tik nevisprotis galėtų sugalvoti tokį dalyką. Bet direktorė turi žiauriai stiprų užnugarį. Tikimės, kad meras nesiims tokių desperatiškų veiksmų, kurie turėtų daug gilesnių pasekmių. Tai atstatyti tikrai būtų nerealiai sudėtinga.“

Pavaduotojai apmaudu, kad, pažėrus kaltinimus direktorei, nukentėjo mokyklos prestižas. Vis tik ir pati mokyklos bendruomenė susiskaldė: vieni reiškia palaikymą direktorei, kiti ėmė džiaugtis susidariusia situacija ir laukti permainų. „Tiesą pasakius, tikrai galima jausti, kad yra tų, kurie mėgaujasi tuo procesu, girdime, kad bendrauja su tais iš savivaldybės, kurie siekia pakenkti mūsų mokyklai, atleisdami direktorę. Yra tokių, kurie labai aršiai pradėjo bendrauti, ateina priešiškai nusiteikę, ko anksčiau nebūdavo. Bet ateina žmonių su nepaprasta palaikymo išraiška, turime tikrai daug mokytojų, kurie nuoširdžiai užjaučia, palaiko.“

 

Nepasitenkinimą kelia integruota gamtos mokslų programa

E. Spietinienė neigia, kad mokykla nuolat sulaukia skundų dėl direktorės. Anot jos, progimnazija nėra gavusi išvis nė vieno oficialaus skundo nei iš tėvų, nei iš savivaldybės dėl netinkamo direktorės elgesio ar vadovavimo. „Mes neturime nė vieno oficialaus skundo iš savivaldybės. Mums išvis čia kažkoks nonsensas. Pažadinkite mus kažkas iš to košmaro, nes tokių prisimąstymų, prisifantazavimų dar nėra buvę, – tikina ji. – Savivaldybė tarsi irgi vadovaujasi nuogirdomis, sakydami, kad daug tėvelių skundžiasi.“

Kaip vienas iš neigiamų aspektų, kurį direktorei įvardijo rajono meras, buvo integruota gamtos mokslų programa. Tai reiškia, kad 5–8 kl. vaikams dėstomas integralus gamtos mokslų kursas, kurį veda viena mokytoja. Nėra atskirų biologijos, fizikos, chemijos pamokų. Kaip teigia E. Spietinienė, būtent dėl šio kurso yra išėjusi viena progimnazijoje dirbusi mokytoja, kuri šiuo metu yra mero partijoje ir neva prisideda prie to, kad būtent ši programa būtų paminėta kaip viena pagrindinių nepasitenkinimą direktorės sprendimais lemiančių priežasčių.

„Vienas iš priekaištų vadovei yra, kad mokykloje įgyvendinama integruota programa. Ši mokytoja, kol dirbo, tikrai buvo nepatenkinta ta programa, nes ji reikalauja papildomo pasiruošimo. Tai dėl tos programos tiesiog išėjo iš mokyklos. Dabar yra valdančioje rajono mero partijoje. Ir mes stebime, kad ji visame tame dalyvauja“, – sako pavaduotoja.

Bet pripažįsta, kad programa neįtinka ir mokinių tėvams: „Taip, yra buvę ir tėvų susirinkimų, kur buvo išreikšti nepasitenkinimai ta programa, bet mes į viską atsakydavome faktais. Mūsų vaikai, nuėję, pavyzdžiui, į Lizdeikos gimnaziją, jau pradeda mokytis pagal tris atskirus dalykus. Ir mūsų vaikų rezultatai joje yra daug aukštesni nei kitų. Tai mes tokių priekaištų, logiškai žiūrint, nepriimame, kad pas mus kažkas blogai.“

O būtent ši programa buvo pagrindinė priežastis, dėl ko, kaip rašoma Radviliškio rajono savivaldybės tinklalapyje, mokyklą norėjo palikti net dvi klasės. E. Spietinienė to neneigia: „Tai buvo pavasarį. Per mokslo metų gale buvusį bendrą šeštokų tėvų susirinkimą buvo nemaloni diskusija, pokalbiai ir mes tiesiog nusprendėme tos pažangios idėjos nebevykdyti ir 7 klasėje mokiniai vėl mokosi pagal dalykinę sistemą. Nuo šių metų pasikeitė.“

Tėvai neslepia nepasitenkinimo

Pasidomėjome, kokia yra Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių tėvų nuomonė apie direktorę. Atsitiktinai kalbinti mokinių tėveliai neslepia – iki mero nuėjusiuose skunduose yra tiesos. „Ji pilna arogancijos. Tai nėra tik mano vienos nuomonė – žinau labai daug tėvų, kurie nepatenkinti jos elgesiu. Blogai tai, kad mes, lietuviai, esame kantrūs. Jei visi apie tai kalbėtų, seniai ji čia nebedirbtų“, – situaciją apibendrino vieno mokinio mama Loreta (vardas pakeistas, – aut. past.).

Kita kalbinta mama Rasa (vardas pakeistas, – aut. past.) tvirtina esanti susirūpinusi savo vaiko ateitimi ir skeptiškai žiūri į integruotą gamtamokslių programą: „Koks tas mokytojas turi būti genijus, kad gerai mokėtų tuos tris dalykus (chemiją, fiziką ir biologiją), kurie sujungti į vieną? Aš kalbu iš mamos pozicijos – man juk reikia galvoti apie vaikų išsimokslinimą. Netikiu tos programos veiksmingumu.“

Skundo nenagrinėjo

„Etaplius“ sužinojo, kad šio skundo dėl neva mero vykdomo mobingo ir psichologinio smurto, kurį R. Dagienė siuntė ir Valstybinei darbo inspekcijai, institucijos specialistai nenagrinėjo.

„Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) 2023 m. rugsėjo 8 d. buvo gautas Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės Rasos Dagienės prašymas dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero Kazimiero Račkauskio galimo psichologinio smurto jos atžvilgiu taikymo. Įvertinus VDI kompetenciją reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktu, buvo priimtas sprendimas pareiškėjos skundo nenagrinėti kaip nepriskirto VDI kompetencijai. Šiuo atveju, VDI nuomone, pareiškėjai manant, kad Radviliškio rajono savivaldybės meras įžeidžia jos garbę ir orumą arba taiko psichologinį smurtą, ji turi teisę kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją, o dėl neturtinės žalos atlyginimo – civiline tvarka į teismą“, – rašoma VDI atsiųstame atsakyme.

„Etaplius“ žiniomis, meras vakar lankėsi pačioje progimnazijoje ir bendravo su jos bendruomene, tad kaip baigsis ši situacija – dar nežinia.