Mus stiprinanti bendrystė

rudens mozaika plaktas 2023
Šiauliai
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Bendrystė klesti, kai varžomės, padėdami kitiems, o ne norėdami, kad padėtų mums. Tikėjimas ją stiprina. Bendrystę, kurios mes siekiame, galima apibūdinti žodžiu „gilėjanti“.

Jau ne vienus metus VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ stiprina bendrystę ir kuria tikėjimą bei viltį. Kiekvieni metai įstaigai yra pilni naujų išbandymų, iššūkių, apribojimų, sumaišties bei atotrūkio vienam nuo kito, tačiau „Motinos Teresės šeimų namų“ bendruomenė nesustoja – ji kuria, įgyvendina veiklas, projektus, organizuoja įvairius mokymus, renginius, šventes, išvykas, gerina ir stiprina mūsų visų bendrystę bei puoselėja gerovę.

Nuo rudens pradžios vykdome LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Šiaulių miesto savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Bandomojo modelio, projekto „Mus stiprinanti bendrystė“, tikslas – plėsti VšĮ „Motinos Teresės šeimų namų“ bendruomenę, skatinti bendruomenės narių savarankiškumą, stiprinti sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, organizuojant bendruomenines veiklas ir renginius. Projektas skirtas „Motinos Teresės šeimų namų“ bendruomenei, kurią jungia daugiau nei 200 asmenų, ir miesto gyventojams. Bendruomenė – tai įstaigoje gyvenančios ar gyvenusios krizes išgyvenančios šeimos su kūdikiais, vaikais, neįgalieji, socialinę riziką patiriantys asmenys, kiti miestiečiai.

Šeimų namai teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas: intensyvią krizių įveikimo pagalbą, socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, vaikų dienos centro užsiėmimus. Vykdant projektus, teikiama pagalba įsidarbinant, organizuojamos socialinės dirbtuvės, „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“.

Bendruomenės nariams, šeimoms, neįgaliesiems, įveikiant įvairias krizes, reikalingi asmenybės pokyčiai, įgūdžiai, teigiami pavyzdžiai, paskatinimas, integracija į bendruomenę, visuomenę ir darbo rinką. Bendruomenės narių problemos – socialinių, buitinių įgūdžių stoka, neįgalumas (proto, psichikos), nedarbas, priklausomybės, skurdas – pastūmėja šeimas ir asmenis į socialinę izoliaciją, atima kūrybines galias, skatina depresiją, apatiją, nesveiką gyvenimo būdą, todėl darosi sudėtinga integruotis į bendruomenę, visuomenę ir darbo rinką, žmonės tampa vis uždaresni.

Dirbdami šeimų gerovės srityje, pastebėjome, kad efektyviam darbui reikalinga stiprinti advokaciją, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, savivaldybės įstaigomis ir NVO, dirbančiomis šeimos gerovės srityje Šiaulių mieste ir regione. Šiuo metu didžioji dalis organizacijų dirba atskirai, kartu vykdomi tik pavieniai projektai.

Pastebėta, kad Šiaulių mieste vis dar kyla sunkumų, vienijant su šeimomis dirbančias organizacijas, todėl sunku daryti įtaką vietos savivaldos socialinei politikai. Projekto veiklomis sieksime mažinti minėtus neigiamus veiksnius, skatinti asmenų savarankiškumą, bendruomenių sutelktumą, stiprinti narių gebėjimus ir advokaciją su NVO ir vietos valdžios institucijomis.

Šis „Motinos Teresės šeimų namų“ vykdomas projektas „Mus stiprinanti bendrystė“ tikrai naudingas, skatinantis bendrystę ir kuriantis neužmirštamus pojūčius. Vykdydami projektą, skatindami fizinį aktyvumą, organizavome išvykas – lankėmės Radviliškio baseine. Dargaičių zoologijos sode, Vilniuje, kuriame dalijomės patirtimi su Vilniaus „Arkos“ bendruomenės „Lobių dirbtuvėmis“, Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinio centro žmonių su negalia padaliniu, susipažinome su ten vykstančiomis socialinėmis dirbtuvėmis, aplankėme Vilniaus televizijos bokštą, iš kurio grožėjomės sostinės panorama.

Visą mėnesį – spalio 16–lapkričio 16 d. – vyksta akcija „Knygų mainai“, kurioje siūlome pasidalyti jau perskaitytomis knygomis. Skatinant organizacijų advokaciją, lapkričio 7 d. vyks seminaras-konstruktyvi diskusija „Šeimos ryšio stiprinimo įgalinimas bendradarbiaujant su NVO ir valstybinėmis institucijomis, dirbančiomis šeimos gerovės srityje“. Lapkričio 13 d. kviesime visus į tradicija tapusį renginį „Rudens mozaika 2023“, kuriame vyks koncertas, mugė. Visą lapkričio mėnesį įstaigos socialinės darbuotojos kvies į susitikimus „Nebūk vienišas“, sveikos gyvensenos paskaitas, o gruodžio mėnesį mažuosius vaikus sukviesime į Šiaulių saldainių fabriką ir muziejų „Rūta“.

Įstaigos vykdomo projekto „Mus stiprinanti bendrystė“ vykdytojas ir koordinatorius Valentas Ansius sako, kad į projekto veiklas jungiasi vis daugiau asmenų, norinčių bendrystės, tikėjimo ir vilties. Jis džiaugiasi ir dėkoja, kad yra projektų, skatinančių bendrystę. Šis projektas vykdomas jau ne vienus metus, jis trumpalaikis, tačiau be galo naudingas – dėl skirtų lėšų visada pavyksta pasigerinti įstaigos aplinką. Bet didžiausias džiaugsmas – įstaigos bendruomenei ir į ją besijungiantiesiems suteikiama galimybė keliauti ir semtis patirties, dalyvauti akcijose, renginiuose, išvykose ir stiprinti tarpusavio bendrystę.

Reklama