Mokslo metai Lazdijų krašte prasideda puikiomis naujienomis dėl mokymosi sąlygų ir viltinga statistika

resize_1056x660_received_2749018621909477
Lazdijai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Lazdijų rajono savivaldybė

Rajono ugdymo įstaigų vadovai šią savaitę rinkosi į tradicinį, kasmet prieš naujus mokslo metus vykstantį pasitarimą.

Jį pradėjusi rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė sveikino susirinkusiuosius su nauja pradžia, linkėjo įveikti būsimus iššūkius ir būti kūrėjai, kurie mokiniams užtikrina jaukią ir saugią aplinką, kolegoms – suteikia motyvacijos ir darbą nukreipia tinkama linkme, bendradarbiauja su tėvais ir atliepią jų lūkesčius. Merė akcentavo, jog atkeliaujančios į ugdymo įstaigas lėšos bus nukreiptos esminiams pokyčiams ir investicijoms, ragino vadovus kuo daugiau dalyvauti projektinėse veiklose, kurių dėka galima būtų pastiprinti būtiniausias savo kolektyvų reikmes bei aplinką. 

A. Miškinienė įstaigų vadovams pristatė artimiausius savivaldybės planus organizuojant švietimą rajone bei tikslus, kurie keliami mokyklų bendruomenėms. „Linkiu dirbti darniai, kolegialiai, nekonkuruojant, kad „Tūkstantmečio mokyklų“ programos ir kitų projektų naudą pajustų visos įstaigos. Tai įmanoma tik bendradarbiaujant, o kiekvienam vadovui matyti rajono švietimo ateitį iš paukščio skrydžio“,– teigė ji, akcentuodama mokytojų nuolatinio tobulėjimo, mokymosi, kvalifikacijos svarbą. 

Merė pažadėjo artimiausiu metu kartu su savivaldybės vadovybės komanda aplankyti visas ugdymo įstaigas, su kolektyvų nariais aptarti buhalterinius, ūkinius reikalus, ugdymo ir neformalaus švietimo pokyčius kiekvienoje įstaigoje. 

Ugdymo įstaigos pasitiks atsinaujinusios

Pasitarime kalbėjęs savivaldybės vicemeras Dalius Mockevičius sakė, kad teigiami pokyčiai rajono švietimo sistemoje pasiekti tik dėl puikios strategijos, kuri buvo sudėliota prieš keletą metų. „Mokiniai, jų pasiekimai, mokymosi ir mokymo sąlygos – buvo ir išlieka pagrindinė pedagoginio darbo kryptis“ – sakė jis. Vicemeras pristatė savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl specialistų pritraukimo, kuris, pasak jo,  per artimiausius dvejus metus į rajoną, į kultūros, švietimo sritis turėtų atnešti esminių pokyčių. Šis sprendimas, jei būtų priimtas, būtų įrankis, lemiantis kai kurių įstaigų ateitį. 

Laikinai einanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas šio skyriaus vyr. specialistė Asta Zablackienė  pristatė pagrindines naujų mokslo metų aktualijas 

Kol moksleiviai atostogavo ir patalpos buvo tuščios, visose savivaldybės švietimo įstaigose buvo atliekami paprastojo remonto darbai, įsigyti nauji baldai bei ugdymo priemonės mokiniams, ikimokyklinio ugdymo grupėms. 

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos pritaikytos visos dienos veiklai ir sudarytos sąlygos vaikų poilsiui. Taip pat suremontuotos gimnazijos II korpuso patalpos, įrengtos kriauklės technologijų kabinetuose. Laiptinėje pakeistos plytelės, atnaujintos san. mazgo patalpos.

Lazdijų r. Šeštokų mokykloje atliktas valgyklos patalpų remontas, įsigyta dalis naujos įrangos ir indai.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Krosnos ikimokyklinio skyriuje suremontuota pastato šildymo sistema.

Šventežerio mokykloje pastatas aptvertas segmentine pusantro metro aukščio tvora. 

Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Vyturėlis“ pilnai suremontuoja viena lopšelio grupė – sudėtos naujos durys, padarytas sienų remontas, prausykloje sudėtos plytelės, nupirktos naujos spintos, grupėje pakeista grindų danga, ant langų įtaisytos naujos žaliuzės.

Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“ rugsėjo mėnesį planuojamas visų lauko laiptų ir pastato pamato remontas. Baigiamas įrengti sporto aikštynas lauke - padarytas aikštelės pagrindas, uždengtas dirbtinės žolės danga, nužeminti krepšinio stovai, sudėti borteliai.

Į mokyklas atkeliauja gerosios naujienos

Lazdijų rajone įgyvendinant TŪM projektą birželio mėnesį gautas avansinis mokėjimas 553 812,24 eurų. Šias lėšas planuojama panaudoti dar šiais metais. Už jas bus įrengta edukacinė erdvė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje. Taip pat iš jų bus skirta pinigų technologijų kabineto ir kino žiūrėjimo įrangos įsigijimui Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje, techninio darbo projekto „Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos menų studijos įrengimas“ parengimui. 

Iš TŪM lėšų finansuojama ir lapkričio mėnesį prasidėsianti ilgalaikė, 300 valandų trukmės per dvejus metus, mokytojų ir mokinių kvalifikacijos programa „Partnerystė giliam mokymuisi“. Taip pat dvejų metų, 4 modulių, 168 valandų mokymų programaa „Mokytojų dalykininkų praktinio mokymosi ir bendradarbiavimo sesijos. Fenomenais grįstas ugdymas“. 

O jau rugpjūčio 29 d. startavo 40 valandų ilgalaikė mokymų programa mokyklų bendruomenėms universalaus dizaino, mokinių pažangos gerinimo temomis.

Įgyvendinant regioninės plėtrą planą, planuojama investuoti į ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą, visos dienos mokyklos sąlygų sudarymą. Lazdijų mokyklose-darželiuose „Vyturėlis“ ir „Kregždutė“ planuojama atlikti bendrų patalpų remontą (valgyklos, koridorių, salės). Taip pat planuojamas naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Seirijų gimnazijoje bei Veisiejų ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Naujienos ir ugdymo procese

Tai – ne tik atkeliaujančios programos bei lėšos, naujos, modernios technologijos, bet ir laukiantys pokyčiai. Šie mokslo metai – pirmieji, kai mokiniams, nepasiekusiems teigiamo pasiekimų lygmens pasiekimų vertinimo metu ketvirtose, aštuntose ir dešimtose klasėse, naujais mokslo metais bus teikiamos papildomos konsultacijos. Taip pat – atnaujintos bendrojo ugdymo programos, planuojamas visuotinis ugdymas vaikams nuo 4 metų, bus pradėti naudoti elektroniniai mokinio pažymėjimai, e-piniginės mokyklų valgyklose. 

Nuo šių mokslo metų atsiranda nauja – Gyvenimo įgūdžių pamoka. Nuo rugsėjo mėnesio keičiasi bendra lankomumo tvarka, kuri valstybės lygmenyje įtvirtinta įstatymu.  Šios ir kitos naujovės reikalauja dirbti sutelktai, nevengiant naujovių.

A. Zablackienės pateiktais preliminariais duomenimis, iš viso rajono ugdymo įstaigose mokysis 2207 mokiniai. Nors tai yra 28 mokiniais mažiau nei pernai, tačiau yra ir viltingos statistikos: Viduriniame ugdyme mokysis 300 moksleivių (9 daugiau negu pernai), pagrindiniame ugdyme – 930 moksleivių (28 daugiau negu pernai), priešmokyklinukų turėsime 132 (14 daugiau negu pernai).

Iššūkių daug, tačiau į naujuosius mokslo metus žengiama  su konkrečiais planais, kaip juos įveikti ir optimistiškai.