Mokslo dienos Šiaulių miesto mokiniams

Šiauliai
Ieva Kovaliovaitė
Rasa Zvilnaitė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šiaulių Didždvario gimnazija 2018 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Mokslo dienos Šiaulių m. mokiniams“: suorganizuotos 5 mokslo dienos, kuriose dalyvavo 160 Šiaulių miesto jaunesnių klasių mokinių ir 7 savanoriai (Didždvario gimnazijos mokiniai).

Per penkias dienas mokiniai susipažino su bioįvairovės išsaugojimo problemomis, atliekų rūšiavimo, antrinių žaliavų perdirbimo galimybėmis Šiaulių mieste. Vaikai ne tik sužinojo apie įvairius chemijos ir fizikos reiškinius, tų reiškinių atsiradimo priežastis, bet ir atliko bandymus, eksperimentavo. Mokiniai gvildeno aplinkoje vykstančių reiškinių priežastis, tyrinėjo juos įvairių mokslų (matematikos, chemijos, biologijos, fizikos) aspektais, analizavo, kaip šie mokslai susiję tarpusavyje.

„Mokslo dienų“ organizatoriai stengėsi mokiniams sudėtingus procesus paaiškinti paprastais, su jų kasdienybe susietais pavyzdžiais. Kiekvienas laboratorinis darbas skatino mokinių kritinį mąstymą, norą tyrinėti, teikė didžiulį atradimo džiaugsmą.

Projektas iš dalies finansuotas Šiaulių m. savivaldybės biudžeto lėšomis.

Julija Muningienė, Šiaulių Didždvario gimnazija