Mo­čiu­te, se­ne­li, Ta­vęs rei­kia, ku­riant ryt­die­nos pa­sau­lį!

Mo­čiu­te, se­ne­li, Ta­vęs rei­kia, ku­riant ryt­die­nos pa­sau­lį!
Šiauliai
(Pressfoto nuotr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Sek­ma­die­nį, lie­pos 25-ąją, mi­ni­ma pir­mo­ji Pa­sau­li­nė se­ne­lių ir pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na, ku­rią įstei­gė po­pie­žius Pran­ciš­kus.
 

„Tokia yra šios Pasaulinės dienos prasmė, norėjau, kad ji pirmą kartą būtų minima būtent šiais metais, po ilgos izoliacijos, palengva atgyjant visuomeniniam gyvenimui: kad kiekvienas senelis, kiekviena močiutė, kiekvienas pagyvenęs žmogus – ypač vienišiausi tarp mūsų – patirtų angelo aplankymą! Kartais tie angelai turi mūsų anūkų veidus, kartais šeimos narių, senų bičiulių arba tų žmonių, kuriuos pažinome būtent šiuo sunkiu metu. Per šį laiką išmokome suprasti, kokie svarbūs kiekvienam iš mūsų apkabinimai ir aplankymai“, – laiške rašė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas, kreipdamasis į senelius ir močiutes, pabrėžė, jog svarbiausia suprasti ir nepamiršti savo pašaukimo – saugoti šaknis, perduoti tikėjimą jauniesiems ir rūpintis mažaisiais, nepriklausomai nuo dabartinės padėties. „Tavęs reikia <…> kuriant rytdienos pasaulį: tą pasaulį, kuriame gyvensime drauge su savo vaikais ir anūkais“, – ragino popiežius. Pasak jo, šiose statybose seneliai geriau nei bet kuris kitas gali pasirūpinti trimis kolonomis – svajonėmis, atmintimi ir malda.

Lietuvos šeimos centras sveikina senelius, močiutes, pagyvenusius žmones su šia švente bei visus kviečia tapti išsiilgtu angelo veidu – aplankyti savo artimuosius, vienišus senolius.

Parengta pagal Lietuvos šeimos centro informaciją