Mi­ru­sių­jų atmi­ni­mo die­nai ar­tė­jant – kaip puoš­ti ka­pus

Mi­ru­sių­jų atmi­ni­mo  die­nai ar­tė­jant – kaip puoš­ti ka­pus
Šiauliai
Lan­kant ka­pus, vie­to­je krū­vos žva­kių ver­tė­tų ne­šti ke­le­tą. Dar ge­res­nis pa­si­rin­ki­mas – įsi­gy­ti vie­ną gra­žų di­de­lį gaub­tą ir ja­me keis­ti žva­kių pa­pil­dus ar­ba tie­siog žva­ke­les, ku­rios bū­tų be pa­pil­do­mo stik­lo, plas­ti­ko ar me­ta­lo. (D. Labučio nuotr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Vė­li­nės – vie­na svar­biau­sių ru­dens die­nų Lie­tu­vo­je. Ir nors iki mi­ru­sių­jų pa­mi­nė­ji­mo die­nos li­ko ke­lios die­nos, žmo­nės jau pra­dė­jo jai ruoš­tis: tvar­ko, puo­šia ka­pus, ieš­ko žva­ke­lių, au­ga­lų ar ki­tų pa­puo­ši­mų.
 

Svarbiausia – tradicijos

Tiek Visų šventųjų diena, tiek Vėlinės – nuo seno svarbios dienos Lietuvoje, todėl žmonės joms ruoštis pradeda ne paskutinę dieną. Norisi ne tik atnešti žvakelę ar puokštę, bet ir iš anksto sutvarkyti kapus. Visgi kapų apželdinimo mados keičiasi labai lėtai. Paprastai veliono atminimą puoselėjantys žmonės siekia ir kapą tvarkyti taip, kaip jam patiktų – nors tai prieštaraus asmeniniam skoniui, kapai puošiami taip, kaip mirusiajam būtų patikę. Nepaisant tradicijų, kapų apželdinimo naujovės po truputį skinasi kelią ir Lietuvoje.

Dėmesys tvarumui

Pastaruoju metu didelę įtaką kapų puošimui daro apželdinimo tendencijos, kurios vis labiau atspindi tvarumą, ekologiją. Turėtume pagalvoti ne tik kaip šiandien atrodo kapas, bet ir ką paliekame po savęs. Juk kiekvienas galime padaryti nedidelį indėlį į tvaresnį gyvenimą ir atsakingai pasirinkti, kaip šią dieną papuošti kapus.

Todėl, lankant kapus, vietoje krūvos žvakių vertėtų nešti keletą. Dar geresnis pasirinkimas – įsigyti vieną gražų didelį gaubtą ir jame keisti žvakių papildus arba tiesiog žvakeles, kurios būtų be papildomo stiklo, plastiko ar metalo. Toks sprendimas – gana naujoviškas ir galbūt ne kiekvienam suprantamas, tačiau net ir nedideli žingsneliai veda tvaresnio gyvenimo link.

Patarimai, kurie padės kapus išlaikyti tvarkingus

Dar vienas neatsiejamas kapų atributas – augalai. Renkantis augalus kapams, geriau juos pasirinkti daugiamečius.

Vienmečius augalus kiekvienais metais turime keisti. O tai sukuria papildomų rūpesčių. Augalai, kuriuos pasodinsime dabar, tikrai gražiai neatrodys pavasarį. Na, o daugiamečiai augalai, tokie kaip alūnės, šilokai, rudeniniai astrai ar viržiai, gali augti visus metus ir estetiškai atrodyti visomis mums reikalingomis progomis.

Per Vėlines galimi keli kapų puošimo variantai: arba rinktis iš anksto paruoštas puokšteles ar vainikėlius, arba patiems parodyti kūrybiškumo: pasirinkti tujų, pušų, putinų, šaltalankių šakelių.

Šakeles galima tiesiog susmaigstyti į kapą, šalia dar įsmeigti vieną kitą gėlę – taip gaunama ekologiška dekoracija, kurią po Vėlinių galima bus išmesti prie žaliųjų atliekų. Žinoma, kapams papuošti puikiai tinka ir skintos gėlės, pavyzdžiui, chrizantemos – tai geras pasirinkimas ieškantiesiems kapų papuošimo, skirto būtent tai dienai.

Dar vienas universalus patarimas, kuris kapus estetiškus išlaikyti padės ilgą laiką, – sumažinti kapuose esančių spalvų.

Jeigu matote, kad antkapio akmuo turi rausvo atpalvio, galima parinkti panašios spalvos akmenukų bei gėlių. Tačiau jeigu kapą apsodinsite ir mėlynomis, ir geltonomis, baltomis, violetinėmis bei oranžinėmis gėlėmis – bendras vaizdas gali pasirodyti chaotiškas.

Pranešimas spaudai