Mirė Šiaulių rajono garbės pilietė, „Kuršėnų“ vyniotinio recepto autorė Eugenija Dragūnienė

Šiauliai
Šiaulių rajono savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Šiaulių rajono savivaldybė

Sausio 3-osios vakarą į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Šiaulių rajono garbės pilietė, tremtinė, politinė kalinė Eugenija Dragūnienė (1931 – 2023). Taip mylėjusi Dievą, brangią Lietuvą, gyvenimą ir kiekvieną žmogų po sunkios ligos ji mirė artimųjų apsuptyje ir globoje.

Velionės kūnas bus kremuojamas. Penktadienį, sausio 6 dieną, vyks atsisveikinimas su Eugenija Dragūniene Kuršėnuose, Dambrausko g. laidojimo namuose. Šeštadienį vyks laidotuvės. Tikslesnę informaciją apie laidotuves artimieji praneš šiek tiek vėliau.

Eugenija Stralkauskaitė Dragūnienė gimė 1931 metais lapkričio 13 dieną Grinių kaime Kelmės rajone ūkininkų šeimoje. Jai teko patirti politinės kalinės ir tremtinės dalią, tardymus Lukiškių kalėjime. 1946 metais, dar būdama gimnazistė, įsijungė į pogrindinę pasipriešinimo sovietams veiklą, rėmė partizanus, tiekė jiems vaistus, laikraščius, atsišaukimus. 1951 metais areštuota ir tardyta KGB kalėjime. 1952 metais nuteista 10 metų lageriuose. 1956 metais ji grįžo į Lietuvą, 1957 metais baigė Pakražančio vidurinę mokyklą.

1960 metais, dirbdama Kuršėnuose, ji įkūrė Kuršėnų konditerijos cechą, o vėliau Kuršėnų miestą bei rajoną išgarsino ypatingu konditeriniu skanėstu – „Kuršėnų“ vyniotinio, kurio receptą ji ir sukūrė. Šis skanėstas pagal jos receptą gaminamas iki šiol ir yra vizitinė Kuršėnų miesto ir viso Šiaulių rajono kortelė.

E. Dragūnienė 1988 metais aktyviai įsijungė į Sąjūdžio, į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus veiklą: dalyvavo tarybos veikloje, lankė tremtinius, rinko aukas ir pati aukojo, kad Kuršėnuose būtų pastatytas kryžius tremties aukoms atminti. Buvo viena iš iniciatorių ir įkūrėjo ilgus metus veikusio mišraus choro „Tremties varpai“. Ji rinko medžiagą apie žuvusius Kuršėnų krašto partizanus knygai „Erškėčių keliu“, dalyvavo perlaidojant iš Sibiro parvežtus tremtinių palaikus ir ieškant partizanų palaikų.

Ji – ir Lietuvos Parlamento, spaudos rūmų gynėja, apdovanota Sausio 13-osios medaliu. Apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos II laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ bei Auksiniu Lietuvos 100-mečio ženklu. Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Eugenijai Dragūnienei suteiktas 2020 metų vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.