Mirė Prienų rajono garbės pilietis kunigas Kazimieras Skučas

406667630_755498463289262_3669626937839505533_n
Prienai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kauno rajono savivaldybė

Artėjant švenčių metui į Amžinybę iškeliavo vienas iškiliausių Sūduvos krašto dvasininkų – kunigas Kazimieras Skučas (1934-2023).

Būsimasis dvasininkas gimė 1934 m. Barauskinės kaime, Prienų rajone. Tėvų paakintas nusprendė tarnauti Dievui ir 1964 m. baigė Kauno kunigų seminariją.

Kazimieras Skučas tarnavo įvairiose Lietuvos vietose, paliko gilų pėdsaką ir Kauno rajone. Pažėrų Švč. Jėzaus širdies parapijoje klebono pareigas ėjo nuo 1987 metų. Atvykęs iš karto aktyviai įsijungė į Alšėnų seniūnijos veiklą, buvo vietos bendruomenės tarybos nariu, prireikus visada ištiesdavo pagalbos ranką.

Klebono pastangomis buvo sutvarkyti bažnyčios vargonai, įrengta šarvojimo salė. Be jo neapsieidavo nė vienas bendruomenės susibūrimas, dvasininkas organizuodavo įspūdingus Žolinės atlaidus, sakralinių ir kalėdinių giesmių festivalius.

Kazimieras Skučas mylėjo ne tik žmones, bet ir arklius. „Kaip gali nemylėti žirgo, jei jis yra mūsų valstybės herbe?“, – sakydavo dvasiškis. Jo pastangomis Veiveriuose buvo įkurtas unikalus Rimorystės muziejus, kuriame sukaupta įvairių pakinktų, skambalų, balnų, karietų, rimoriaus darbo įrankių. Tarp jų – ir paties klebono restauruoti, siūti pakinktai ir kamanos, sutaisyti balnai, sumeistrautos brikos.

2007 m. Kazimieras Skučas pelnė konkurso „Kaimo spindulys“ apdovanojimą, 2018 m. jam buvo skirta „Šimtmečio amatų puoselėtojo“ nominacija Lietuvos žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse. 2021 metais už nuoširdžią veiklą su vietos bendruomene ir rimorystės amato puoselėjimą apdovanotas Kauno rajono savivaldybės paauksuotu medaliu.

Iš tvirto charakterio klebono niekas negirdėjo aimanų. „Labai geras mano gyvenimas: niekas neskriaudė, nieko netrūko“, – mėgdavo sakyti dvasininkas. Jis buvo pavyzdžiu mums visiems, kaip reikia priimti iššūkius ir gyventi be pykčio.

Skaudžios netekties valandą liūdime kartu su velionio artimaisiais ir bendruomene.