Mirė ilgametė Tverečiaus krašto bendruomenės narė Česė Vitėnienė

419279876_921580546637683_27926226942839578_n
Ignalina
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Ignalinos rajono savivaldybė

Į Amžinybę iškeliavo ilgametė Tverečiaus seniūnijos seniūnė, Tverečiaus krašto bendruomenės narė ir įkūrimo iniciatorė Česė Vitėnienė.

Ignalinos rajono savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą mirusiosios šeimai ir artimiesiems, Tverečiaus krašto žmonėms, bendruomenės nariams, draugams, buvusiems bendradarbiams. Atmintyje išliks šios šviesios asmenybės, gerumą ir optimizmą spinduliavusios moters šypsena, gražūs darbai ir meilė savo gimtajam kraštui.

Č. Vitėnienė gimė 1955 sausio 3 dieną Raupienos kaime (Ignalinos rajonas, Tverečiaus seniūnija). Baigė Tverečiaus vidurinę mokyklą. Vilniaus žemės ūkio technikume įgijo buhalterės specialybę. Gyvenimas jaunai merginai negailėjo išbandymų, jie augino dvasinę stiprybę.

Po mokslų grįžusi į savo kraštą pirmiausia Česė dirbo Tverečiaus kultūros namuose meno vadove, vėliau Vykdomojo komiteto Tverečiaus apylinkės sekretore. Nuo 1993 metų gegužės mėnesio – Tverečiaus viršaitė, vėliau seniūnė. 2017 metais išlydėta į užtarnautą poilsį. Bendradarbiai ją atsimena kaip labai nuoširdžią, atsakingą, reiklią sau ir kitiems.