Ministras K. Navickas: ,,Pieno sektoriui reikalinga struktūrinė pertvarka“

Lietuva
BNS/Fotobankas nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Pranešimas spaudai

Pieno gamintojams susiduriant su pagrįstais sunkumais, Žemės ūkio ministerija siūlo sprendimus, kuriais galima pasinaudoti jau dabar ar tai padaryti artimiausiu metu. ,,Turime žemiausias visoje ES supirkimo kainas iš ūkininkų ir didžiausias savo pačių pagamintos produkcijos kainas lentynose. Reikalingi struktūriniai pokyčiai. Jei norime iš krizės išeiti stipresni, turime sutelkti visas priemones, kad ūkiai, ypač smulkūs ir vidutiniai bei dalyvaujantys modernizavimo programose, nebankrutuotų. Žinia vienintelė – jei nutiko krizė, tai dėl jos neturi kentėti tik ūkininkas. Našta turi dalytis visi esantys pieno sektoriaus grandinėje. Iš perdirbėjų, deja, naštos dalijimosi kol kas nematome“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Išeitis – stiprinti kooperaciją ir ūkininkų derybines galias

 

Žemės ūkio ministerijoje vasario 24 d. susitiks ir bendrų sprendimų ieškos, pasiūlymus teiks visi pieno rinkos dalyviai – ūkininkų, pieno perdirbėjų, prekybininkų ir ministerijos atstovai.

Pasak ministro, nėra kitos išeities, kaip tik stiprinti kooperaciją ir solidarumą. „Perspektyvą matantys ūkininkai susivienijo išreikšti protestą, tai teikia vilčių, kad bus pakankamai jėgų bendrai veiklai, kuri atneš naudos ilguoju laikotarpiu. Tikiu, kad racionalumas nugalės ir bus surasti kompromisai“, – teigia ministras.

 

Pagalba investicinius projektus įgyvendinantiems

 

Žemės ūkio ministerija ketina investiciniams projektams, kuriems teikiama parama pagal nurodytą veiklos sritį, įgyvendinimo laikotarpį prailginti iki 36 mėn. (dabar jis yra 24 mėn.) nuo sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau kaip iki 2025-06-30.

Įgyvendinamuose investiciniuose projektuose, siekiant tolygiau paskirstyti finansines įplaukas, mokėjimo prašymų skaičių padidinti nuo buvusių 4 iki 10.

Ministerija taip pat ketina pakeisti nurodytos veiklos srities įgyvendinimo, įskaitant ir Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis įgyvendinamų, taisykles, sudarant galimybę tuo metu nustatytą ir taikytą fiksuotąjį įkainį naujų pieno ūkio fermų statybai išskaidyti pagal darbų grupes. Iš viso būtų nustatytos 8 darbų grupės.

Pareiškėjai, kuriems jau skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2022 m. programos investicinė parama, gali kreiptis lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui (lengvatinės paskolos dydis negali viršyti 200 tūkst. Eur). Pareiškėjai, kurie neįgyvendina investicinio projekto, taip pat gali kreiptis tik lengvatinės paskolos investiciniam projektui vykdyti arba apyvartinėms lėšoms gauti. Biudžetas lengvatinėms paskoloms –12 mln. Eur.

 

Gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimas gali būti atidėtas

 

Pieno gamintojai, susiduriantys su pieno kainų kritimu ir patiriantys dėl to finansinių sunkumų, gali neturėti galimybės laiku sumokėti gyventojų pajamų mokesčio. Jie privalo žinoti, kad turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją ir pasirašyti mokestinės paskolos sutartį dėl turimos mokestinės prievolės išdėstymo dalimis  arba dėl mokėjimo atidėjimo vėlesniam terminui.

 

Apyvartiniam kapitalui padidinti – lengvatinės paskolos

 

Viena krizės pieno sektoriuje švelninimo priemonių – lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui padidinti.

Ūkio subjektai jau dabar gali gauti lengvatines paskolas likvidumui užtikrinti, t. y. apyvartiniam kapitalui papildyti (pašarams, trąšoms, kurui, elektrai apmokėti ir kt.). Visiems sektoriams skirta 30 mln. Eur. Paskolos trukmė – iki 6 metų. Numatyta galimybė paskolos grąžinimą atidėti iki 1 metų. Metinė palūkanų norma – nuo 1,28 proc. iki 3,03 proc. Paskolos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur ir nurodyto dydžio: 15 proc. paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius, arba 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių. Vienam paskolos gavėjui pagal schemą gali būti suteikiama viena paskola.

 

Numatoma rengti  lengvatinių paskolų schemą

 

Šiandien ypač sudėtingoje situacijoje atsidūrė tie, kurie siekė didinti konkurencingumą ir pasinaudojo kaimo plėtros investicine parama. Juos slegia ne tik finansiniai įsipareigojimai bankams, bet ir reikalavimas užsiimti pienininkyste dar kelerius metus. Atsižvelgiant į tai, numatoma rengti lengvatinių paskolų schemą, skirtą  pieno ūkių veiklos tęstinumui užtikrinti.  

Lengvatinės paskolos būtų skirtos biologiniam turtui (pieninėms karvėms ir telyčioms) įsigyti ir (ar) įgyvendinant investicinius projektus prisiimtiems finansiniams įsipareigojimams vykdyti. Tokios paskolos trukmė būtų iki 6 metų. Šiai finansinei priemonei dar turės pritarti Europos Komisija.

 

Patiriantiems sunkumų – garantijos imant paskolas

 

Pieno gamintojai,  patiriantys sunkumų, gali gauti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijas už paskolas ar lizingo paslaugas. Garantijos dydis – iki 90 proc., garantijos trukmė - iki 6 metų. Paskolos turėtų būti imamos investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms papildyti, o lizingo paslaugos – gamybinei įrangai ir (ar) įrenginiams įsigyti. Visais atvejais didžiausia paskolos suma, kuriai gali būti teikiama garantija, negali viršyti 5 mln. Eur.

Sunkumų nepatiriantys ūkio subjektai taip pat gali gauti garantijas investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms papildyti. Garantuojamos paskolos ir (ar) garantuojamos kainos dalies lizingo sutartyje dydis negali viršyti 1 160 000 Eur. Garantijos dydis – iki 80 proc.

Sunkumų nepatiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems investicines paskolas, ir sunkumų galintiems patirti kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, kurie naudojasi lizingo paslaugomis, kompensuojama dalis – 80 proc. – garantinės įmokos. Garantinė įmoka nekompensuojama gaunantiems ES paramą.

Sunkumų nepatiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems paskolas ar perkantiems lizingu su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija investicijoms finansuoti, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų. Palūkanų kompensavimo terminas – 36 mėn., o metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija,  ne didesnė kaip 4 proc. Palūkanos nekompensuojamos gaunantiems ES paramą. Pagalbos  gavėjui vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos sutartį ar jos pakeitimą.

Palūkanos kompensuojamos ir tuo atveju, kai kaimo vietovėje veikiantys subjektai, ima paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija. Palūkanų kompensavimo terminas – 24 mėn., kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, o metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija, ne didesnė kaip 4 proc. Pagalbos gavėjui vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos sutartį ar jos pakeitimą. Ūkio subjektai gali būti sunkumų patiriantys.

 

Kreiptasi į ES dėl skubios išskirtinės paramos

 

Atsižvelgdamas į ypač sudėtingą padėtį, K. Navickas jau kreipėsi ir į ES žemės ūkio komisarą J. Wojciechowski su prašymu suteikti skubią išskirtinę paramą Lietuvos pieno gamintojams iš ES Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo. Taip pat kuo skubiau padidinti ilgai nekeistas intervencines lieso pieno miltelių ir sviesto kainas bei aktyvuoti privataus saugojimo priemonę, skirtą lieso pieno milteliams, sviestui ir visiems ilgo nokinimo sūriams.