Metų mokytojas priėmė mero iššūkį

Šiauliai
Reporteris Lina Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Tarptautinės mokytojų dienos proga rengiami Šiaulių miesto metų mokytojų apdovanojimai neapsiėjo be kūrybinių siurprizų. Susirinkusius švietimo bendruomenės atstovus pasveikinęs Šiaulių miesto meras pateikė ir su Lietuvos laisvės kovų istorija susijusį klausimą. Netrukus atsirado pedagogas, sutikęs priimti mero iššūkį, Lieporių gimnazijos atstovas pasirodo taip pat buvo nominuotas Metų mokytojo apdovanojimams. Jam ir dar devyniems miesto mokytojams renginio metu buvo įteiktos mero padėkos, atminimo dovanos ir premijos.

Kiekvienais metais Tarptautinės mokytojų dienos proga, siekiant įvertinti miesto mokytojų veiklos rezultatus ir skatinti kūrybinę iniciatyvą, Šiauliuose rengiami Metų mokytojo apdovanojimai. Apdovanojimai už lyderystę, aktyvumą, kūrybiškumą yra tapę gražia miesto tradicija, bet jau antri metai, jie tapo dar svaresniais, nes Šiaulių miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi ir pinigines Metų mokytojo premijas.

„Džiaugiuosi, kad Šiauliuose mokytojai pagerbiami ne tik žodžiais ir padėkomis, bet ir premijomis, kurių kiekvienos dydis – 2000 eurų, tokių apdovanojimų kasmet įteikiame po 10. Nuoširdžiai sveikinu visus Šiaulių miesto mokytojus, ačiū jums už mūsų jaunosios kartos ugdymą. Nuo jūsų asmenybių ir pastangų didele dalimi priklauso, kokia bus mūsų visuomenė po dešimties ar daugiau metų“, – kalbėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Savivaldybės vadovas prisiminė mokslo metų pradžios šventėje vykusią mero pamoką, kurioje jis kalbėjo apie 1949 metų deklaracijos signatarus. Artūras Visockas susirikusiems švietimo bendruomenės atstovams pasiūlė prizą – savivaldybės dovaną už visų signatarų pavardes ar slapyvardžius. Mero iššūkį po trumpos pauzės priėmė Metų mokytojo apdovanojimui nominuotas Remigijus Pozniakovas, Lieporių gimnazijos fizikos ir inžinerijos mokytojas. Neskubėdamas, tačiau užtikrintai, jis įvardijo visus, vieną svarbiausių Lietuvos laisvės dokumentų pasirašiusių partizanų slapyvardžius.

Netrukus buvo paskelbti visi 2019-ųjų metų mokytojai, jiems gėles ir keramikės Irenos Šliuželienės sukurtas atminimo dovanas teikė Seimo, Savivaldybės, švietimo organizacijų atstovai.

2019 metų Šiaulių miesto metų mokytojo apdovanojimai įteikti:

Laurai Bajoriūnei, lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinei pedagogei;

Irmai Bartkevičienei, Gytarių progimnazijos gamtos mokslų mokytojai;

Kristinai Bliūdžiuvienei, Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytojai;

Dalei Dargienei, Menų mokyklos teatro mokytojai;

Dovilei Gulbinskienei, Stasio Šalkauskio gimnazijos etikos mokytojai;

Elidai Ignatavičienei, Simono Daukanto gimnazijos dailės mokytojai;

Remigijui Pozniakovui, Lieporių gimnazijos fizikos ir inžinerijos mokytojui;

Daivai Riukienei, Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytojai;

Astai Urbonei, Romuvos progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojai;

Romualdui Žukauskui, Romuvos gimnazijos neformalaus ugdymo mokytojui.

Šventės proga švietimo bendruomenės atstovams dovanotas pramoginės retro muzikos koncertas „O buvo taip“.

Apie 2019 metų Šiaulių miesto metų mokytojus:

1. Socialinei pedagogei, metodininkei, Laurai Bajoriūnei šis ruduo - jau ketvirtas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Ji geba sudominti vaikus tyrinėjimais, bandymais, eksperimentais, projektais, kuriuos įgyvendindama įtraukia ir kolegas, ir kitų šalių pedagogus (net iš Australijos lituanistinės mokyklos). Laura - nuosekli, atidi ir siekianti užsibrėžto tikslo, vos prieš metus pradėjusi bendradarbiauti su „Šviesos“ leidykla, jau šiandien skaičiuoja penktą leidinį, kurie skirti ikimokyklinio amžiaus vaikų STEAM gebėjimų ugdymui. Laura vykdo pačios parengtą socialinių gebėjimų ugdymo programą, ją paįvairina inovatyviomis ugdymo priemonėmis (planšetiniais kompiuteriais, programuojamomis „bitėmis“, interaktyviomis programomis), bendradarbiauja su miesto pedagogais, rengia autorinius seminarus, veda atviras veiklas Lietuvos ir užsienio pedagogams, studentams. Taip pat, ji buria bendraminčius socialinėse erdvėse, jos įkurta „Facebook“ paskyra „STEAM ugdymas“ turi virš 2 700 sekėjų.Lauros Bajoriūnės projektinė veikla eTwinning platformoje kasmet įvertinama kokybės ženkliuku.

2. Gytarių progimnazijos mokytoja metodininkė Irma Bartkevičienė inicijavo daugybę mokyklą pasiekusių projektų : „Rytojaus startuolis“, „Kompiuteriukų ralis: IT pamokas keičianti kelionė“, „Samsung Mokykla ateičiai“, „Mokytojai Lietuvai“, „Valgyk protingai“ ir kt. Yra projektų lektorė, iniciatorė ir vykdytoja. Irma Bartkevičienės ugdytiniais aktyviai dalyvauja tyrimuose, konkursuose, olimpiadose (pvz. 2018 metais mokytojos ugdytinis 6 klasės mokinys, P.Tydmanas užėmė III vietą Šiaulių miesto mokinių integruotų gamtos mokslų ir biologijos olimpiadoje, 2019 metais – III vietą 17-oje respublikinėje mokinių astronomijos olimpiadoje). Mokytoja didelį dėmesį skiria darbui su gabiais vaikais bei turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Mokytoją Irmą su mokiniais ir kolegomis sieja šilti, žmogiški santykiai, pagarba ir bendradarbiavimas.

3. Dainų progimnazijos mokytoja metodininkė Kristina Bliūdžiuvienė yra moderni mokytoja, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti. Mokytoja vadovauja ir veda pamokas progimnazijos Robotel Smart Class užsienio kalbų laboratorijoje, kuri pirmoji tokia įkurta Lietuvoje. Savo įgyta patirtimi dalijasi su progimnazijos, miesto bei šalies pedagogais vesdama seminarus, konferencijas Šiaulių miesto bei šalies mokytojams. Reikšmingas mokytojos indėlis rašant tarptautinius Nordplus Junior šiaurės šalių projektus, iki 2019 m. laimėti 4 projektai. Vykdydama tarptautinę projektinę veiklą mokytoja įtraukia į įvairias veiklas visą progimnazijos bendruomenę tuo skatindama mokinių, tėvų bei mokytojų bendradarbiavimą, aktyvumą bei iniciatyvumą. Kristina Bliūdžiuvienė sėkmingai ruošia mokinius olimpiadoms, konkursams, jos mokiniai nuolat parodo sėkmingo mokymosi rezultatus. Kiekvienais metais yra anglų kalbos olimpiadų, konkursų užduočių sudarytoja, konkursų organizatorė bei vertintoja.

4. Teatro mokytoja ekspertė Dalė Dargienė, vadovaujanti Šiaulių menų mokyklos vaikų ir jaunimo teatro studijai „Kompanija šauni“ – kompetentinga, iniciatyvi, itin darbšti ir savo darbą mylinti mokytoja, išskirtiniais pasiekimais, įkvepianti ir padedanti kolegoms, leidžianti vaikams ir jaunimui pasijusti ypatingiems, saugiems ir užtikrintiems, daranti teigiamą įtaką jų gyvenime. Mokytojos iniciatyva nuo 1994 metų organizuojami tarptautiniai vaikų ir jaunimo teatrų festivaliai-kūrybinės laboratorijos ,,Baltoji varnelė“, sukviečiantys įvairaus amžiaus jaunuosius artistus, siekiant tenkinti vaikų ir jaunimo prigimtinį poreikį kūrybai, vaidybai, teatrinei saviraiškai.

Ryškiausi Dalės Dargienės bruožai – reiklumas sau ir kitiems, atsakingumas, nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais ir kolegomis. Jai puikiai sekasi režisuoti spektaklius, rengti projektus, edukacines programas, kūrybines dirbtuves, seminarus. Mokytojos Dalės Dargienės ugdytiniai yra įvairių švenčių, apžiūrų, festivalių, projektų dalyviai/ nugalėtojai/prizininkai/laureatai. Studija, dalyvaudama įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, festivaliuose ir renginiuose, atstovauja Šiaulių miestą ir Šiaulių menų mokyklą.

5. Mokytoja metodininkė Dovilė Gulbinskienė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje gimnazistus moko etikos bei pasirenkamųjų dalykų „Socialinė psichologija“ ir „Ugdymas karjerai“.

Gebėjimą priimti iššūkius mokytoja pademonstravo imdamasi gimnazijoje karjeros konsultantės veiklos bei socialinio-emocinio diegimo gimnazijoje koordinavimo. Mokytoja Dovilė intensyviai bendradarbiauja su klasių vadovėmis, vykdant socialinio emocinio ugdymo programą „Raktai į sėkmę“. Jos iniciatyva gimnazijoje pradėti naudoti edukaciniai žaidimai, kurie mokinius moko užmegzti ir palaikyti santykius, tinkamai reikšti stiprias emocijas, išsakyti ir priimti kritiką, skatina pasitikėjimą savimi, moko pastebėti savo gerąsias savybes ir jas stiprinti. Gimnazistė Emilija teigia: „Jei kada nors užsuksite pas mokytoją Dovilę į kabinetą, nustebsite, nes ir per pertraukas retai ten kada būna ramu. Aplink mokytoją visada gausu mokinių, kurie nori pasitarti dėl karjeros ar tiesiog ramiai pasikalbėti mokiniui rūpimais klausimais“.

6. Simono Daukanto gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Elida Ignatavičienė yra didžiulis autoritetas ne tik dėl inovatyvių darbo metodų, bet ir dėl asmeninės charizmos: profesionalumo, darbštumo, idėjų strategavimo, geranoriškumo, aktyvumo. Savo kasdieniniame darbe mokytoja taiko įvairius metodus, skatinančius komandinį mokinių bendradarbiavimą. Jos mokiniai patiria sėkmę ir nuolat tobulėja. Kasmet Elidos Ignatavičienės paruošti mokiniai tampa įvairių respublikinių konkursų ir olimpiadų nugalėtojais. Mokytoja yra ilgalaikių inžinerinių projektų iniciatorė, idėjų generatorė. Elida Ignatavičienė ne tik moko, bet nuolat pati mokosi, ieško, atranda. Džiaugiamės ja ir didžiuojamės.

7. Lieporių gimnazijos mokytojas metodininkas Remigijus Pozniakovas – 2019 metų Lietuvos inovatyviausias fizikos mokytojas. Jo vadovaujamų ugdytinių komanda konkurse „Realinių mokslų žvaigždės“ pelnė II vietą, Teodoro Grotuzo gamtos mokslų eksperimentų konkurse užėmė III vietą, Šiaulių apskrities konkurse „Supermokytojas“ laimėta III vieta, finansinio raštingumo protmūšyje – III vieta.Remigijus ne tik puikus mokytojas – jis taip pat Šiaulių krašto skautų tuntininkas, protmūšių organizatorius ir vedėjas, knygos „Mazgai“ autorius, Žemaitijos sportinės žūklės lygos vadovas. Jis mielai dalyvauja savanoriškose veiklose, yra apdovanotas žygeivio konkurso nominacija „Tikrojo mazgo riteris“, ordinu „Už nuopelnus Lietuvos skautijai“, veda mokymus skautų vadovams.Be Remigijaus neįsivaizduojama ir gimnazijos veikla: šoka mokytojų kolektyve „Agotėlė“, dainuoja bendruomenės chore, veda ekskursijas tarptautinių projektų dalyviams, koordinuoja tarptautinį „Nordplus“ STEAM projektą ir kiekvienais metais yra mokinių renkamas kaip draugiškiausias, šmaikščiausias, aktyviausias, „tėtiškiausias“ mokytojas.

8. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Daiva Riukienė ugdomi per paskutiniuosius dvejus metus išugdė 12 miesto matematikos olimpiados prizininkų, 4 tarptautinės Lietuvos ir Latvijos moksleivių matematikos olimpiados prizininkus, vieną respublikinės ir Vidurio Europos matematikos olimpiados prizininką ir dalyvį. Mokytojos vedamos integruotos pamokos, gimnaziniai darbai, pristatymai konferencijose, dalyvavimas miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose padeda mokytojos mokiniams atskleisti visuminio mokymosi galimybių spektrą.

Mokytoja Daiva savo dalykinėmis kompetencijomis, profesiniu išmanymu dalijasi su Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Mažeikių, Tauragės, Radviliškio ir Panevėžio miesto ir rajonų matematikos mokytojais. Mokytoja tiki mokinio asmenybės augimo ir mokymosi galiomis, jos nuostatos ir palaikymas padeda formuotis aukštesniems mokinių siekiams ir savigarbai. Kiekvienais mokslo metais mokytojos Daivos buvę mokiniai, studijuojantys matematinės krypties programas, per atostogas lankosi matematikos pamokose, kuriose dalijasi mokslo aktualijomis, savo patirtimis, patarimais.

9. Asta Urbonė yra ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Mokytojos ugdomosios veiklos išsiskiria gamtamokslinių tyrinėjimų gausa, eksperimentais, kurių metu vaikai keliauja įdomiu, paslaptingu, intriguojančiu pasaulio pažinimo keliu. Pedagogė taiko įvairius inovatyvius metodus mokinių savarankiškumui ugdyti, teigiamam grupės mikroklimatui formuoti, integruoja įvairias mąstymą lavinančias užduotis, siekiant brandžios ir sėkmingos vaiko asmenybės ūgties. Pedagogė asmeninę vaikų pažangą ir pasiekimus fiksuoja, naudodama savo sukurtą sistemą -“Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinio(-ės) pažangos ir pasiekimų aplanką”. Asta veda autorinius seminarus apie STEAM veiklų integravimą ugdymo procese, skaito pranešimus, veda meistriškumo pamokas ir noriai dalinasi savo metodine praktine patirtimi tiek su mokyklos, tiek ir su šalies pedagogais. Mokytoja kartu su kolege išleido 2 užduočių- pratybų knygeles: ‚PYKŠT ir POKŠT eksperimentai 3-5 metų vaikams“ ir „PYKŠT ir POKŠT eksperimentai 6-7 metų vaikams“. Ji noriai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei užsiima savanoriška švietėjiška veikla.

10. „Romuvos“gimnazijosmuzikos mokytojas metodininkas Romualdas Žukauskas – pučiamųjų instrumentų orkestro „Romuva“ įkūrėjas ir vadovas. Jo vadovaujamas orkestras dalyvauja pilietinėse akcijose, šventiniuose renginiuose. Orkestras reprezentuoja ne tik „Romuvos“ gimnaziją, bet ir Šiaulių miestą. Nors orkestre groja mokiniai, kurių absoliuti dauguma anksčiau nieko bendro neturėjo su muzika, nelankė muzikos mokyklos, vadovas savo pedagoginio talento, meistriškumo dėka geba jiems įkvėpti meilę muzikai. Mokytojo vadovaujamas orkestras „Romuva“ nenusileidžia profesionaliems orkestrams, išdrįsta varžytis su jais, dalyvauti bendruose renginiuose.

Savo darbais mokytojas Romualdas Žukauskas praskaidrina ne tik romuviečių, bet ir visų šiauliečių nuotaikas, rodo pilietiškumo pavyzdį, o mokiniams yra autoritetas, į kurį verta lygiuotis.

Šventės proga švietimo bendruomenės atstovams dovanotas pramoginės retro muzikos koncertas „O buvo taip“.