Meras susitiko su Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininku Andriumi Marinu

2d5f1c01d52acba0f020433f9cdef2672e0e5ba4e1413d20210b8f367a7482a0
Telšiai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Telšių rajono savivaldybė

Antradienį Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus susitiko su Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininku Andriumi Marinu. Susitikimo metu aptartos valstybei priklausančių melioracijos inžinerinių statinių, kurių priežiūrą organizuoja Savivaldybė, rekonstrukcijos galimybės.

Susitikime taip pat dalyvavo Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė – Miliauskienė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Karolis Andrijauskas, Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė, Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė bei vyr. specialistas Dovydas Butkus.

Siūlymas steigti Melioracijos fondą

Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas A. Marinas trumpai pristatė Žemės ūkio ministerijos svarstomą steigti Melioracijos fondą valstybei priklausantiems melioracijos inžineriniams statiniams rekonstruoti ir prižiūrėti.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių (MIS) nusidėvėjimas siekia 74,4 proc. ir kasmet didėja. Iš 2,5 mln. ha nusausintų žemių ūkio naudmenų 2 mln. ha drenažo yra kritinės būklės.

Lėšų poreikis valstybei nuosavybės teise priklausančių tik blogos būklės melioracijos inžineriniams statiniams rekonstruoti – 1001,347 mln. Eur.

Melioracijos fondas leistų sparčiau atlikti MIS rekonstravimo darbus, nes fondo lėšos galėtų būti operatyviai naudojamos MIS avariniams gedimams likviduoti, o garantuotas pajamų į fondą surinkimas leistų nuosekliai planuoti ilgalaikes investicijas į MIS rekonstrukciją ir priežiūrą.

Melioracijos fondą būtų galima steigti tik užtikrinant pajamų, kurios nėra gautos iš valstybės biudžeto, surinkimą – įvedant fiksuotas įmokas.

Tačiau, anot A. Marino, šiandien dar neaišku, kada ir ar iš viso Žemės ūkio ministerijos svarstymai steigti Melioracijos fondą pasieks susitarimą.

Prašoma daugiau lėšų melioracijos projektams

Susitikimo metu taip pat aptarti šių metų spalio mėnesį prasidėsiantys kvietimai teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti. Melioracijos projektai ES lėšomis finansuojami 65 proc. intensyvumu, tad šiandien labai svarbu nuspręsti, kas finansuos likusią dalį. Vieno projekto vertė siekia apie 461 tūkst. Eur, iš kurių 300 tūkst. Eur būtų ES lėšos. Likę 161 tūkst. Eur kristų ant Savivaldybės bei melioracijos sistemų naudotojų asociacijų pečių. Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininko teigimu, priklausomai nuo to, kokia dalimi prie projekto įsipareigos prisidėti Savivaldybė priklausys ir asociacijų, teikiančių paraiškas, skaičius.

Telšių rajono savivaldybės meras T. Katkus pabrėžė, jog Savivaldybė privalo prisidėti prie rajono melioracijos sistemų atnaujinimo. Ypač, kada dalis šių darbų finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau kokia dalimi bei kiek lėšų tam būtų galima numatyti, anot rajono vadovo, tai yra politinis klausimas. Savivaldybė šiandien jau įgyvendina daug projektų, daug suplanuota įgyvendinti jų ateityje, o turimi finansiniai įsipareigojimai riboja galimybes prisiimti naujus. Tačiau galutinį žodį turės tarti Telšių rajono savivaldybės tarybą, kuriai parengtas sprendimas dėl papildomo finansavimo melioracijos projektams bus teikiamas svarstyti rugsėjo mėnesį.