Meras aplankė visų Metų mokytojų pamokas

Meras aplankė visų Metų mokytojų pamokas
Šiauliai
Reporteris Brigita Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Kasmet, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Šiauliuose pagerbiami aktyviausi ir kūrybiškiausi mokytojai – dešimčiai pedagogų suteikiamas Metų mokytojo vardas ir piniginė premija. Tampa gražia tradicija, kad metams baigiantis Šiaulių meras apsilanko visų Metų mokytojų pamokose, pabendrauja su pripažinimą pelniusių pedagogų mokiniais, mokyklų bendruomenių nariais.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kartu su Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuviene per keletą savaičių aplankė visų dešimties Metų mokytojo vardą šiemet pelniusių pedagogų pamokose. Pasak mero, Tarptautinės mokytojų dienos proga Šiauliuose vykstanti ceremonija yra puiki proga miesto bendruomenei pristatyti nuoširdžiausiai besistengiančius ir ypatingą ryšį su mokiniais kuriančius pedagogus.

Iš tokių žmonių norisi semtis pozityvumo, kūrybiškumo ir humanistinio požiūrio, todėl meras neslėpė kasmet laukiantis galimybės susitikti su pedagogais jų darbo aplinkoje, stebėti vedamas pamokas, matyti spindinčias mokinių akis.

„Visada tikėjau, kad mokyklose darbuojasi daug puikių ir pasišventusių mokytojų. Galėjau ir dar kartą tuo įsitikinti mūsų švietimo įstaigose lankydamasis Metų mokytojus. Tokie pašaukimą atradę pedagogai geba ne tik kokybiškai perteikti žinias, bet išmoko jaunimą daugelio pamatinių gyvenimo dalykų“, – sakė meras A. Visockas.

Susitikimai su Metų mokytojais

Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolita Kaupienė. Nuo 2016 metų mokytojos iniciatyva mokykloje aktyviai veikia Robotikos laboratorija, kurioje kuriama moderni mokymo(si) aplinka, įgyvendinamos inžinerinės krypties programos, glaudžiai susietos su informacinėmis technologijomis. Nuo 2019 sausio mėn. mokytojos iniciatyva mokykla įsijungė į Kompiuteriukų fondo IT edukacijos programą „Kompiuteriukų ralis“. Mokytojos parengti mokiniai dalyvauja ir laimi prizines vietas miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose. 2020 metais mokytoja tapo Saugesnio interneto ambasadore mokykloje, ji yra knygos „STEAM užduotys 5-6 klasei“, laimėjusios BLEMA aukso apdovanojimą, bendraautorė. Jolitos Kaupienės pamokoje Šiaulių miesto meras Artūras Visockas su mokiniais programavo žingsniamatį ir išbandė jo veikimą telefone bei laikrodyje, kartu aiškinosi sistemos principus.

Susitikimai su Metų mokytojais

Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolita Kaupienė. Nuo 2016 metų mokytojos iniciatyva mokykloje aktyviai veikia Robotikos laboratorija, kurioje kuriama moderni mokymo(si) aplinka, įgyvendinamos inžinerinės krypties programos, glaudžiai susietos su informacinėmis technologijomis. Nuo 2019 sausio mėn. mokytojos iniciatyva mokykla įsijungė į Kompiuteriukų fondo IT edukacijos programą „Kompiuteriukų ralis“. Mokytojos parengti mokiniai dalyvauja ir laimi prizines vietas miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose. 2020 metais mokytoja tapo Saugesnio interneto ambasadore mokykloje, ji yra knygos „STEAM užduotys 5-6 klasei“, laimėjusios BLEMA aukso apdovanojimą, bendraautorė. Jolitos Kaupienės pamokoje Šiaulių miesto meras Artūras Visockas su mokiniais programavo žingsniamatį ir išbandė jo veikimą telefone bei laikrodyje, kartu aiškinosi sistemos principus.

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas ekspertas Virginijus Navickas gimnazijos bendruomenei yra didžiulis autoritetas ne tik dėl inovatyvių darbo metodų, bet ir dėl savo profesionalumo, darbštumo, aktyvumo. Kiekvienais mokslo metais mokytojo ugdomi mokiniai 100 % išlaiko valstybinius brandos egzaminus. 2020 ir 2021 m. egzaminų vidurkis aukštesnis už respublikos ir miesto pasiekimų vidurkį. Virginijus Navickas nuolat parengia mokinius, kurie olimpiadose, konkursuose, konferencijose ir viktorinose laimi prizines vietas. Aukšti mokinių pasiekimai ir nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje, Europos egzamine, kituose konkursuose. Mokytojas Virginijus Navickas prisideda prie ilgalaikių gimnazijos projektų įgyvendinimo, yra vadovėlių bendraautorius. Vadovėliai 11 ir 12 klasėms  buvo pristatyti tarptautinėse  parodose Berlyne, Maskvoje, Budapešte ir Prahoje. V. Navickas taip pat yra istorijos pratybų autorius. 2019 m. jis prisidėjo prie Šiaulių universiteto istorijos pedagogikos studijų programos rengimo. Dalyvavo rengiant kvalifikacijos tobulinimo programą bei respublikinę istorijos mokytojų konferenciją, prisidėjo prie forumo „Iššūkiai Europos Sąjungai ir ateities scenarijai“ Lietuvos mokytojams programos rengimo bei įgyvendinimo.

Ingrida Donielienė – Ragainės progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, inžineriją, kaip mokomąjį dalyką,  pradėjo dėstyti  prieš 6 metus. Mokytoja sugeba pamokose sukurti pozityvią ir darbingą bendradarbiavimo atmosferą, įtraukdama mokinius į kūrybines veiklas, praktinius tyrinėjimus, uždegdama noru pažinti, patiems rasti atsakymus net į pačius sudėtingiausius klausimus. Ingrida noriai dalijasi gerąja darbo patirtimi respublikinėse konferencijose, veda autorinius seminarus pedagogams, paskaitas būsimiems pradinių klasių mokytojams Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. I. Donielienė yra parengusi patyriminio ugdymo (STEAM) metodines priemones ikimokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams ir mokytojo knygas. Šiuo metu su bendraautoriais rengia mokinio ir mokytojo STEAM eksperimentų knygas.  Mokytoja Ingrida su Šiaulių akademijos mokslininkais parengė ir vykdė STEAM Junior programą, aktyviai dalyvauja programoje „STEAM darželis“. Ingrida Donielienė – inžinerinio ugdymo ambasadorė. Meras Artūras Visockas stebėjo Metų mokytojos I. Donielienės inžinerijos pamoką, kurios metu, atliekant eksperimentus, mokiniai aiškinosi, kaip sklinda garsas ir kaip jis keičiasi. Pirmokai sužinojo, kad garsas sklinda bangomis virpindamas orą  ir kitas medžiagas, taip pat, kad nuo to, kiek virpesių sukelta, priklauso garso stiprumas.

Romuvos“ gimnazijos „Šiaulių miesto metų mokytoja“ Gitana Trinkaitė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja dirba 27 metus. Paprastumu bei nuoširdumu mokytoja Gitana geba atrakinti visų mokinių širdis, o asmeniniu pavyzdžiu motyvuoja jaunus žmones ne tik mokytis, bet ir aktyviai dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame gyvenime. Gimnazija didžiuojasi ir džiaugiasi pastarųjų dviejų metų mokytojos ruoštų mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatais – kiekvienais metais visi mokiniai sėkmingai išlaiko egzaminus, o 2020 ir 2021 metais sulaukta net po du šimtukus – pačius aukščiausius įvertinimus.  Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė stebėjo lietuvių kalbos ir literatūros pamoką tema „Dvasinis Vytauto Mačernio portretas“, kurią  auklėtiniams, 4A klasės mokiniams, vedė mokytoja Gitana Trinkaitė. Po pamokos svečiai apžiūrėjo mokyklą, kalbėjosi su gimnazistais, pasidžiaugė aplinka, mokymo priemonėmis, įranga, aktyvia gimnazijos bendruomene.

Muzikos mokytojas Laimonas Tamošiūnas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje dirba 23 metus. Mokytojas moko groti gitara, vadovauja gitaristų ansambliams, taip pat veda robotikos  užsiėmimus. L. Tamošiūnas 9 metus dirba ir J. Janonio gimnazijoje, vadovauja muzikuojančio jaunimo grupėms, su kuriomis koncertuoja respublikiniuose ir miesto renginiuose. Mokytojas Laimonas 2021 metais koordinavo nuotolinę Lietuvos muzikos olimpiadą, organizavo tarptautinę konferenciją „Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio pasirinkimui“, respublikinį vokalistų konkursą „Dainos sparnais. Mokytojas yra parengęs metodines priemones, nuolat veda nuotolinius seminarus muzikos ir įvairių dalykų mokytojams. Meras Artūras Visockas ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė dalyvavo Laimono Tamošiūno vadovaujamo gitaristų ansamblio repeticijoje, kurioje ne tik klausė puikaus mokinių atlikimo, bet ir patys išbandė jėgas muzikuodami. Meras domėjosi, kiek laiko vaikai turi skirti muzikavimui, kad išmoktų groti gitara, mušamaisiais taip profesionaliai, kaip tai daro mokytojo Laimono mokiniai.

Rasa Žemaičiūnienė yra Šiaulių Gegužių progimnazijos gamtos mokslų ir matematikos žinovė. Mokytoja kasmet mokykloje organizuoja Gamtosauginio ir patyriminio ugdymo (STEAM)“ dienas. Mokytoja su kolegomis vykdo tarptautinį Goethe’s instituto projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“. Rasa Žemaičiūnienė domisi įvairių skaitmeninių priemonių panaudojimu pamokose ir šia patirtimi dalijasi  su kolegomis, kasmet skaito pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose. Mokytoja kasmet veda atviras pamokas šalies, miesto, mokyklos mokytojams, integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais. R. Žemaičiūnienė parengė gamtamokslinių modulių „Gamtos labirintai“ ir „Tyrinėk, mąstyk, atrask“ programas, organizuoja šių modulių veiklas 5-8 kl. mokiniams, skatina mokinių domėjimąsi gamtos mokslais,  integruojant gamtamokslines žinias ir gebėjimus, kūrybą ir kūrybines idėjas bei jų praktinį pritaikymą, sudaro sąlygas mokytis aktyviai, tiriant, bandant ir eksperimentuojant.

Kristina Ališauskaitė, Lieporių gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, gimnazijoje dirba nuo 2004 metų. Mokytoja geba sudominti mokinius savo mokomu dalyku, nes dėstomą ugdymo turinį praturtina papildoma vaizdine medžiaga, įtraukia daug patyriminių STEAM veiklų. K. Ališauskaitė inovatyvi pedagogė: savo patirtimi dalijasi respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose, yra įsitraukusi į įvairių tarptautinių projektų įgyvendinimą. Plėtodama bendruomenines veiklas asociacija įgyvendino 5 tarptautinius projektus, skirtus suaugusiųjų švietimui. Mokykloje ir mieste Kristina Ališauskaitė žinoma ne tik kaip mokytoja, bet ir aktyvi savanorė. Pati 23 kartus neatlygintinai dovanojusi kraujo, K. Ališauskaitė - gražus pavyzdys mokiniams. Mokytojos dėka gimnazijoje atsirado ir tradicinėmis tapo neatlygintinos kraujo donorystės akcijos. Daugiau nei 200 mokinių paskatinti mokytojos K. Ališauskaitės tapo neatlygintinais kraujo donorais. Mokytoja nelieka abejinga ir esamai Covid-19 situacijai ir savo laisvą laiką skiria savanoriaudama Šiaulių vakcinacijos centruose.  Kristiną Ališauskaitę gimnazijoje aplankęs Šiaulių meras kaip tik ir stebėjo biologijos mokytojos pamoką, skirtą kilniam tikslui – donorystės svarbos aiškinimui. Svečias juokavo, kad į mokytojos Kristino pamoką atėjo paruošęs namų darbus, pasikartojęs pamokai reikalingas biologijos žinias.

Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytoja metodininkė Aušra Stonytė-Margienė, mokydama gimnazistus etikos, psichologijos, pilietiškumo pagrindų ir teisės, geba į visus šiuos dalykus profesionaliai įsigilinti. Ji ne tik aktyviai diegia inovacijas, bet ir rengia mokomąją medžiagą mokyklos, miesto ir nacionaliniu lygmeniu. Mokytojos iniciatyva bei jos mokinių aktyvi veikla suteikė galimybę Stasio Šalkauskio gimnazijai pelnyti ir išlaikyti „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ vardą. Mokytoja Aušra Stonytė-Margienė kartu su VšĮ „Jaunimo karjeros centras“ vykdė Jaunimo praktikumų veiklas, organizavo Nacionalinį forumą. Nuotolinio mokymo metu Stasio Šalkauskio gimnazijoje startavo unikali pagalbos mokiniui programa „Gimnazistas – gimnazistui“, kurios dalyvius savanoriškai sutelkė mokytoja Aušra. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas lankėsi mokytojos Aušros Stonytės-Margienės pilietiškumo pagrindų pamokoje, kurios tema – ,,Idėja mokyklai“. Miesto vadovas ne tik stebėjo antrokų pamoką bei klausėsi mokinių pasiūlymų, bet ir pats pateikė filosofo Stasio Šalkauskio atminimo įprasminimo idėją.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė Danutė Kratukienė nuosekliai puoselėja mokinių vertybines nuostatas, didelį dėmesį skiria mokinių dvasinei raidai. Mokytoja įtraukia mokinius į tiriamąją, karitatyvinę, pilietinę, socialinę veiklą, taip ugdydama jauno žmogaus asmenines, socialines, iniciatyvumo kompetencijas, formuoja brandžią asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybingai priimti sprendimus, ieškoti pašaukimo ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Mokytojos ugdomi mokiniai nuolat yra miesto ir respublikinių konkursų, projektų, tarptautinės DofE programos laimėtojai ir prizininkai. Mokytoją su mokiniais galime išvysti organizuojant pamoką lauko ar kompiuterių klasėje, bažnyčioje, muziejuje. Pedagogė yra bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintoja, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ programos įgyvendinimo rekomendacijų rengėja ir koordinatorė. Kūrybinga, iniciatyvi mokytoja ir lyderė kryptingai veda mokinius, mokytojus, tėvus, visus esančius šalia, dvasinio pasaulio pažinimo ir tobulinimo keliu, siekiant bendro gėrio. Mokytojos ekspertės Danutės Kratukienės tikybos pamokoje, kurios tema „Kas yra šventumas?“, dalyvavo ir Šiaulių miesto meras Artūras Visockas su Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuviene. Pamokos dalyviai dalijosi patirtimi, ką jau žino apie šventumą, kėlė naujus klausimus ir ieškojo į juos atsakymų, juos argumentuotai komentavo. Vyraujanti nuotaika, puiki mokymosi aplinka leido atvirai ir drąsiai išsakyti savo mintis ir pastebėjimus, klysti ir taisytis. Pamokos pabaigoje Šiaulių miesto meras Artūras Visockas padėkojo jaunimui ir mokytojai už pamoką linkėdamas savo gerumu šildyti kiekvieną aplink save.

Inga Šimkutė-Karalevičienė, lopšelio-darželio „Pasaka“ judesio korekcijos pedagogė.  Inga Šimkutė-Karalevičienė dirba ne tik su ikimokyklinio amžiaus vaikais, bet ir kaip lektorė, savo žiniomis besidalinanti su studentais ir švietimo bendruomenės kolegomis, laisvu laiku – savanorė. Ingos siekis – per profesinę sferą dalintis žiniomis, gebėjimais ir siekti vaikų fizinio raštingumo, skatinti švietimo bendruomenės, miesto bei Lietuvos vaikų socialinę integraciją realizuojant savanoriškas akcijas, renginius. Ingos inicijuojamas ir organizuojamas renginys „Aš  neabejingas, o tu?“ vykstantis jau dešimtmetį įtraukė ne tik Šiaulių miesto švietimo institucijas, bet ir Šiaurės Lietuvos regiono miestų, miestelių švietimo bendruomenes, akademines bendruomenes. Artūras Visockas ir Edita Minkuvienė, lankydamiesi Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“, dalyvavo judesio korekcijos užsiėmime, patys įsitraukė į kai kurias užduotis, domėjosi specialistės veikla, iniciatyvomis, įstaigos veiklos tobulinimu, džiaugėsi vaikų drąsa ir komunikabilumu. Meras A. Visockas išsakė rūpestį dėl vaikų ir bendruomenės sveikatinimo, nepakankamo fizinio aktyvumo, buvimo lauke trūkumo, bet pasidžiaugė Ingos Šimkutės-Karalevičienės energingumu, profesiniu ryžtingumu ir užsidegimu aktyviai veikti ir aktyvinti kitus.