Meno galerijoje „Fojė“ – R. Stančiko paroda „Anapus laiko“

Trakai
Renata Semaškienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Trakų meno galerijos „Fojė“ inf.

Trakų meno galerijoje „Fojė“ sausio 12 d. 18.00 val. atidaroma Romualdo Stančiko personalinė tapybos paroda „Anapus laiko“.

Giliai ir visapusiškai dailininko kūrybą apibūdina menotyrininkas Vidas Poškus: 

„Romo Stančiko kūryba (ne tik ši paroda) vadintina transcendentine. Ir ne tik dėl konkretaus minėtosios parodos pavadinimo – „Anapus laiko“. Transcendencija yra filosofinis terminas, apibrėžiantis anapusinę ir nuo kitų realybių nepriklausančią būtį. Romo kūryba yra būtent tokia. Ji sunkiai apibrėžiama stilistikos ar mokyklos kategorijomis. Regisi, jog menininkas kaip tas žmogus iš vienos Renesanso graviūros, yra iškišęs galvą iš mūsiškės Visatos ir įdėmiai stebi kitus pasaulius, anapus esančius kosmosus.

Dailininkas mėgsta eksperimentuoti su medžiagomis, ir daro tai, į vieną nedalomą visumą jungdamas tapybą ir piešinį, asambliažą ir kaligrafiją. Iš to gimsta, formuojasi, susidaro kompozicijos, nepavaldžios „čia ir dabar“ postulatui. Kita vertus, tai skamba kaip savotiškas paradoksas ar net oksimoronas, nes medžiagine prasme R. Stančikas labai tvirtai stovi ant materialaus, žemiškojo paviršiaus. Jam rūpo prigimtiniai dažo ir potėpio, netgi labai konkretaus daikto – vinies ar lentos, putplasčio ar žiebtuvėlio esmė. Juk net mūsų dvasiniai ieškojimai, sakralioji sfera yra tiesiogiai priklausoma nuo to, ką filosofai apibūdina transcendencijos priešybe – pavadinkime tai imanencija... Bet nežongliruojant įmantriais žodeliais, norisi pasakyti, jog iš elementarių, aplinkoje surandamų ir aptinkamų daiktų ar jų fragmentų, R. Stančikas kuria individualias, labai asmeniškai suvokiamas kompozicijas, kurioms neabejotinai tinka „Anapus laiko“ apibrėžtis. Formaliai žvelgiant reikėtų pastebėti dada ir pop, Tolimųjų Rytų, netgi lietuviškojo klasikinio modernizmo kontekstus. Autorius juos puikiai žino bei išmano, tačiau aklai neseka, nes turi savąją plastikos kalbą. „Stančikišką“.

Būtina pastebėti apie ypatingą R. Stančiko spalvos pojūtį. Viena vertus, jis mėgsta, nebijo, vertina ryškias spalvas arba kokią nors rėkiančią raudoną, švytinčią mėlyną kaip savotišką koloristinį katalizatorių. Iš kitos pusės, jo vaizdinėse struktūrose net tokie nuosaikūs – rūdžių, pelenų, anglies, natūralaus medžio pigmentai groja pačiomis skambiausiomis džiazo melodijomis. Net tokiems paprastiems (sic!) dalykams R. Stančikas demiurgiškai yra įkvėpęs anapusinių galių“.

APIE AUTORIŲ

Romualdas Stančikas gimė 1959 m. sausio 28 d. Vilniuje. 1977 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą, o 1983 m. – Vilniaus dailės akademiją. Nuo 1986 m. dalyvavo įvairiose parodose.

PARODOS:

* Respublikinė ekologinė tapytojų paroda (1986)

* Respublikinė tapybos paroda Vilniuje (1986)

* Respublikinė jaunųjų tapytojų paroda Vilniuje (1987)

* Personalinė paroda Lietuvos rašytojų sąjungoje (1987)

* Respublikinė jaunųjų tapytojų paroda Klaipėdoje (1988)

* Grupinė jaunųjų tapytojų paroda Dailės fondo salone (1988)

* 1988 m. Dailės muziejus įsigijo jo paveikslų

* Personalinė paroda Lietuvos rašytojų sąjungoje (1988)

* Respublikinė jaunųjų tapytojų paroda Kaune (1989)

* Respublikinė ekologinė paroda Vilniuje (1989)

* Respublikinė tapybos paroda Kaune (1990)

* Vilniaus tapytojų paroda Parodų rūmuose (1990)

* Paroda, skirta „Vartų“ galerijos atidarymui Vilniuje (1991)

* Paroda Maskvoje, Lietuvos atstovybėje (org. Valstybinė nekultūrinių iniciatyvų firma „Ancilius“, org. A. Ramonas, 1992)

* Paroda Murmanske (org. Valstybinė nekultūrinių iniciatyvų firma „Ancilius“, org. A. Ramonas) (1992)

* Rudens paroda, skirta Kultūros fondo II suvažiavimui (Kultūros fondo salė Vilniuje) (1992).

* Miniatiūrų paroda „Vartų“ galerijoje (1993)

* Tarptautinė miniatiūrų paroda „Vartų“ galerijoje (1994)

* Paroda Čikagoje (JAV) M. K. Čiurlionio galerijoje (org. „Vartų“ galerija, 1995)

* Paroda Lemonte (JAV, org. „Vartų“ galerija, 1995)

* Miniatiūrų paroda ("Vartų" galerija, 1995)

* Personalinė paroda „Vartų“ galerijoje (1996)

* Tarptautinė miniatiūrų paroda „Vartų“ galerijoje (1996)

Tarptautinė miniatiūrų paroda „Vartų“ galerijoje (1997)

* Grupinė paroda „100 metų puodeliui“ galerijoje „Naujieji skliautai“ (1999)

* Grupinė Vilniaus restauratorių paroda menų svetainėje „Rojaus arka“ (2007)

* Grupinė Vilniaus restauratorių paroda Vilniaus technikos bibliotekoje (2008)

* Grupinė paroda Suomijoje (Turku, org. Donelaičio draugija, 2008)

* Vilniaus restauratorių paroda Vilniaus rotušėje (2013)

* Personalinė paroda Jurbarke (2014)

Autoriaus darbų yra privačiose kolekcijose JAV, Izraelyje, Šveicarijoje, Norvegijoje bei Lietuvoje. Šiuo metu R. Stančikas dirba sienų tapybos restauratoriumi.