Mažais žingsneliais didelių pokyčių link

Utena
anonymous anonymous Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Balandžio 23 d. virtualioje aplinkoje vyko nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Utenos kūrybinės komandos konsultacija.

Šį kartą susitikime dalyvavo visų Utenos švietimo ugdymo įstaigų vadovai, kurie išklausė LL3 projekto tyrėjų komandos vadovės Dr. Jūratės Valuckienės įžvalgas apie profesinio kapitalo pokyčio tyrimo rezultatus, savivaldybių komandų veiklų vertinimą ir ugdymo įstaigos vadovo lyderystės raiškos įtaką švietimo bendruomenei. Tyrėja pasidžiaugė, kad Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda pasirinko ambicingą Universalaus mokymosi dizaino temą, kuri puoselėja asmenines vaiko pažangos vertybes ir skatina pozityvius pokyčius mokyklose. Vėliau vyko diskusijos grupėse, kuriose konsultacijos dalyviai pasidalino įžvalgomis apie projektinių veiklų tyrimą. Konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas M. Juozaitis priminė, kad pokyčio rezultatai yra puiki galimybė žiūrėti į tyrimą ne kaip į verdiktą, bet kaip į pretekstą tolimesnei diskusijai.

Utenos rajono savivaldybės pokyčio projektą koordinuojanti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė padėkojo LL3 projekto tyrėjų komandos vadovei Dr. Jūratei Valuckienei už įžvalgas, bendrystę ir pakvietė kūrybinę komandą į antrą konsultacijos dalį, kurios metu buvo svarstomi asociacijos, vienijančios Utenos rajono savivaldybės švietimo sektoriaus tobulinimu besirūpinančius asmenis, steigimo klausimai. Konsultacijos metu buvo derinami asociacijos įstatai, struktūra ir valdymas, numatytos susitikimų datos.

 

Violeta Develienė

Utenos r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė