Mato Slančiausko premija – Gražinai Pamparienei

Joniškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Joniškio rajono savivaldybės taryba birželio 8 d. posėdyje paskyrė Mato Slančiausko premiją mokytojai Gražinai Pamparienei už svarų indėlį į Joniškio krašto etninės kultūros puoselėjimą ir sklaidą.

Gražina Pamparienė – ilgametė Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ meninio ugdymo mokytoja. Dirbdama šioje ugdymo įstaigoje mokytoja kryptingai organizavo muzikinę veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėjo lietuvių liaudies, ypač Joniškio krašto papročius ir tradicijas, ugdytinius mokė lietuvių liaudies dainų, groti joniškietiškomis kanklėmis, folkloriniu būgneliu.

Mokytoja lopšelyje-darželyje vykdė papildomo ugdymo veiklą – vadovavo solinio dainavimo būreliui, folkloriniam ansambliui, vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų chorui. Gražinos Pamparienės parengti ugdytiniai – ne tik įvairių rajono renginių, meno švenčių ir festivalių dalyviai, bet ir nugalėtojai. Mokytojos parengti ugdytiniai ne kartą yra tapę rajoninių, regioninių, respublikinių, tarptautinių konkursų, festivalių laureatais ir diplomantais.

Gražina Pamparienė yra sukūrusi daug muzikinių kūrinių vaikams, dalijosi gerąja patirtimi, puoselėjo ir skleidė savo krašto tradicijas, viešino Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ veiklą regione, respublikoje ir už šalies ribų.

Laureatė yra išleidusi 11 savo kūrybos knygelių, skirtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meniniam ugdymui.

Mato Slančiausko premija skiriama moksleiviams, studentams, mokytojams, švietimo, mokslo, kultūros darbuotojams, kraštotyrininkams, muziejininkams, tautodailininkams, kitiems asmenims ir kolektyvams (folkloro ansambliams, kraštotyros būreliams, studijoms ir pan.) už trejų praėjusių metų veiklą šiose srityse: Joniškio krašto etninės kultūros paveldo rinkimas (brandūs, išsamūs etnografiniai aprašai, atsiminimai, folkloro rinkiniai, materialiojo paveldo kolekcijos, fotodokumentai, garso, vaizdo įrašai), etninės kultūros puoselėjimas ir skleidimas (etninės kultūros leidiniai, garso, vaizdo publikacijos, renginiai, koncertinės programos, švietėjiška veikla). Premijos dydis – 1000 eurų.

Mato Slančiausko premija įsteigta 2000 metais siekiant įamžinti kraštiečio tautosakininko Mato Slančiausko atminimą. Premija teikiama kas treji metai.