Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ įvertinimas – narystė Lietuvos STEAM mokyklų tinkle

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ įvertinimas – narystė Lietuvos STEAM mokyklų tinkle
Marijampolė
anonymous anonymous Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ šių metų kovo mėnesį gavo svarbų įvertinimą – tarptautinėje mokyklų akreditacijos sistemoje, STEM mokyklos ženklo portale įstaigai buvo suteiktas Saugios, kompetentingos mokyklos „STEM Shool Label“ ženklelis, ko pasekoje įstaiga tapo Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nare bei pirmąja švietimo įstaiga Marijampolėje, kuriai suteiktas šis statusas.

STEAM mokykla, tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, skatinanti vaikus nuolat tobulėti įvairiose srityse, tai įstaiga, kurios mokytojai nuolat tobulina kompetencijas, ugdymo procese naudoja IKT, kitas technologijas bei aktyvaus ugdymo metodus.

STEAM ugdymas yra integralus, vienas šiuolaikinių ugdymo būdų, kurio dėka skatinamas vaikų kritinis mąstymas sprendžiant realias gyvenimo problemas, teoriją grindžiant įvairiomis praktinėmis veiklomis. Įstaigos pedagogai, atsižvelgdami į šių dienų vaikų poreikius bei mokymosi kultūrą, stengiasi organizuoti tokias veiklas, kurių metu vaikams natūraliai kyla noras išsiaiškinti, sužinoti, patirti kažką naujo, bendradarbiauti, drąsiai, kūrybiškai veikti, eksperimentuoti bei įsivertinti savo sprendžiamo „iššūkio“ rezultatus. STEAM veiklų metu įgytos naujos žinios, patyrimai, įspūdžiai augina vaiką kaip asmenybę, gebančią džiaugtis, mokančią improvizuoti, pasitikinčią savo jėgomis, atvirą, sugebančią veikti ir drąsiai priimti sprendimus.

Įgyvendinant tikslus bei plėtojant STEAM ugdymo strategiją, įstaigos vadovų iniciatyva lopšelyje-darželyje įrengta STEAM veiklų laboratorija, įstaigos erdvės nuolat papildomos nauja įranga ir įvairiomis priemonėmis tokiomis kaip: edukaciniais robotais „Bee-bot“, „Bubble-bot“, interaktyviomis lentomis, interaktyviomis grindimis, interaktyviais kubais, spalvų gaudyklėmis skydais, tyrinėjimo endoskopais, tyrinėjimų stalais, laboratorinių indų rinkiniais, įvairių pincetų rinkiniais, svarstyklėmis „Balansuojantys kibirėliai“, eksperimentų rinkiniais „Magnetizmas“ ir kita.

Pedagogai nuolat skatinami domėtis švietimo naujovėmis bei tobulinti kompetencijas. Šiais metais visi įstaigos pedagogai dalyvauja ilgalaikėje „Ugdymo meistrų“ BDT (besimokančių darželių tinklo) kvalifikacijos tobulinimo 72 val. programoje apie STEAM ugdymo filosofijos disciplinas bei jų taikymą ikimokykliniame ugdyme.

Lopšelio-darželio „Rasa“ mokytojos noriai dalijasi savo patirtimi taikant STEAM metodiką su Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais metodiniuose susirinkimuose. Šiuolaikinis mokytojas privalo ieškoti patrauklių darbo formų, o tam tinkamiausia vieta yra betarpiškas tarpmokyklinis bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja patirtimi.

Kartu su pripažinimu ateina ir įsipareigojimas nesustoti, toliau kryptingai, nuosekliai dirbti bei siekti aukštesnių įvertinimų STEAM mokyklos ženklo portale.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Dockevičienė, Birutė Dičiūnienė 

Redakcija rekomenduoja