Marijampolės apylinkės teisme – kasmetinis teismo teisėjų susirinkimas, teismo 2023 metų veiklos apžvalga ir būsimi pokyčiai

resize_700x500_d1_be-pavadinimo
Marijampolė
Marijampolės apylinkės teismo nuotr.
Giedrė Arbačiauskaitė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Marijampolės apylinkės teismas

Paskutinę vasario mėnesio dieną Marijampolės apylinkės teisme buvo sušauktas teismo teisėjų susirinkimas, kuriame dalyvavo visų keturių teismo rūmų (Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių ir Jurbarko) teisėjai. Kaip ir praėjusiais metais, šiemet į susirinkimą atvyko Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas.

Pirmiausia susirinkime apžvelgti praėję 2023-ieji metai. Teismo pirmininko pavaduotoja Ingrida Navickienė pristatė Marijampolės apylinkės teismo 2023 metų veiklos ataskaitą: civilinių, baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų, ikiteisminio tyrimo dokumentų nagrinėjimo tendencijas, nuotolinių vaizdo konferencijų ir ZOOM platformoje rengiamų teismo posėdžių statistinius duomenis, teismo personalo pokyčius.

Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas pasidalino įžvalgomis apie Marijampolės apylinkės teismo veiklos rezultatus.

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos teismų įstatyme, teismo teisėjų susirinkimas teismo pirmininkui pataria teismo administravimo klausimais: šiame susirinkime buvo patvirtintas 2024-ųjų metų Marijampolės apylinkės teismo organizacinės veiklos priežiūros planas, aptarti pasiūlymai dėl bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo papildymo ir pakeitimų. Teismo pirmininkas Laimondas Noreika aptarė teismo finansų būklę ir jų valdymą 2023 metais, taip pat teisėjų darbo krūvį, apylinkių teismų reformą, kuri tiesiogiai palies ir Marijampolės apylinkės teismą – Jurbarko rūmai bus prijungti prie Tauragės apylinkės teismo, o Marijampolės apylinkės teismą sudarys dveji teismo rūmai Marijampolėje ir Vilkaviškyje.

Plačiau apie Marijampolės apylinkės teismo praėjusių metų veiklos rezultatus, bylų nagrinėjimo teisme tendencijas, statistiką, duomenis apie teismo personalą, kvalifikacijos kėlimą, asmenų aptarnavimo teisme ir jo kokybės standarto laikymąsi, teismo finansus, strateginių tikslų įgyvendinimą, teismo ryšius su visuomene ir žiniasklaida kviečiame skaityti Marijampolės apylinkės teismo 2023 metų veiklos ataskaitoje.