Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centre vyko projekto „Be abejo (turbūt) tiesa“ dirbtuvės

img_8216
Pakruojis
Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro nuotr.
Austėja Makarevičiūtė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras

2023-ieji buvo praturtinti daugybe projektų ne tik Pakruojo rajono jaunimui, bet ir Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Raseinių, Rokiškio ir Akmenės rajonų jaunimui. Šiose savivaldybėse buvo įgyvendintas Visuomenės plėtros instituto inicijuotas projektas "Be abejo (turbūt) tiesa", kurio tikslas – įgyvendinti švietėjiškas, edukacines, advokacines, tyrinėjamąsias bei informacines kampanijas didinant bendruomenių sąmoningumą bei kompetencijas lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse. Taip pat – prisidėti kuriant lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką šiose savivaldybėse, atsižvelgiant į diskriminacijos grupes dėl amžiaus, lyčių lygybės, rasės, etninės priklausomybės ar tautybės.

Šis projektas yra skirtas sumažinti visuomenės klaidingus įsitikinimus bei stereotipinį mąstymą minėtomis diskriminacijos srityse, siekiant, kad projekto tikslinės grupės asmenys informaciją apie lyčių lygybę bei nediskriminavimą dėl amžiaus, lyties, rasės, etninės priklausomybės ar tautybės priimtų kaip „be abejo tiesą“, be jokių dvejonių „turbūt“.

Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras surengė du "Be abejo (turbūt) tiesa" projekto renginius, skirtus Pakruojo rajono jaunimui, aktualiai lyčių lygybės ir nediskriminavimo pagal lytį temai.

Projekto metu Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centre vyko jaunuolių gebėjimų stiprinimo ir kompetencijų tobulinimo veiklos, kurių metu buvo skatinamos moterų ir vyrų lygios galimybės. Atvirų diskusijų metu jaunuoliai reiškė savo nuomonę lyčių lygybės klausimais, prisiminė lyčių, amžiaus, rasės ir kitus stereotipus. Dalyviai įsitraukė ir į vaidmenų žaidimus, bandydami suprasti ir įsijausti į kito žmogaus situaciją.

Projekto dalyviai, dalindamiesi savo įspūdžiais, minėjo, jog diskusijos padėjo į lyčių roles pažvelgti kitu kampu, įgalino kritiškiau vertinti stereotipus bei suteikė įgūdžių atpažinti, kuomet asmuo patiria nelygybę.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.