Ligoninės bendruomenė rinkosi į šventinį rytmetį

0ce1187d9dd6d8bdaa930cd4b2b6fc8eb5f17fc0
Šiauliai
Zitos Katkienės nuotr.
Zita Katkienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos klinikos konferencijų salėje, baigiantis Adventui,  surengtas šventinis bendruomenės rytmetis, skirtas artėjančioms gražiausioms metų šventėms – Kūčioms, Kalėdoms, Naujiesiems Metams, kurių artėjimas skatina gerumą, susitelkimą, viltį. Ligoninė – toks organizmas, kurio tėkmės nesustabdo net ir pačios didžiausios šventės: sergantiems ir traumas patyrusiems žmonėms būtina medikų pagalba. Nepamiršdami gulinčiųjų ligos patale ir juos gydančiųjų, susirinkusieji klausėsi sveikinimo žodžių, akordeono muzikos bei visų mylimo ligoninės darbuotojų mišraus choro „Musica Vitae" atliekamų giesmių ir dainų, dalijosi Kalėdinės žvakės liepsnos šiluma ir šviesa.

Sveikindamas susirinkusius į šventinį rytmetį, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Mindaugas Pauliukas linkėjo, kad blogos mintys atsitrauktų, palikdamos kuo daugiau erdvė geroms mintims, kad susėdę prie Kūčių stalo bei prisimindami išėjusius, prisimintų džiugias akimirkas. 

Pasveikino susirinkusiuosius ir ligoninės kapeleonas kunigas Tomas Kedušis, pasidžiaugdamas, kad šventė pradėta giesme „Tyliąją naktį“, kuria pradedamos Kalėdų šv. Mišios, kai šventinama prakartėlė. Primindamas šios šventės prasmę, ganytojas ragino suvokti Adventą ir bažnyčios kvietimą ne kaip prievolę, bet priimti kaip galimybę pažvelgti į save. „Prašykime tos malonės dovanos, kad mes Advento metu sugebėtume tapti dovana, sugebėtume dovanoti save vienas kitam – ne tiktai keistis dovanomis, bet ir patys būti labai gera dovana savo artimiesiems, ligoninės bendruomenei, ligoniams ir visiems žmonėms“, – teigė kunigas T. Kedušis ir linkėjo visiems labai prasmingų, gražių Kalėdų ir pokalėdinio laikotarpio.    

Artėjančioms šventėms puikiai nuteikė S. Sondeckio menų gimnazijos akordeonisto Jono Vozbuto atliekami kūriniai bei Respublikinės Šiaulių ligoninės mišraus choro „Musica Vitae“, vadovaujamo Rimanto Narkaus, atliekamos šventinės giesmės: J. Naujalio „Tyliąją naktį“ bei F. Gruberio „Tyli naktis“. Abejingų nepaliko choro solistų Tomos Galkuvienės ir Pauliaus Jurgaičio atliekamos dainos „Šešėlio tavo veidas“ ir „Medžio degimas“. Pastarąją dainą po koncerto choro vadovui rekomenduota paskelbti ligoninės medikų himnu. 

Šventė baigėsi jau antrą dešimtmetį ligoninėje puoselėjama Kalėdinės žvakės liepsnelės pasidalijimo tradicija. Vadovų Mindaugo Pauliuko, Airos Mečėjienės, Rasos Bracaitės, kunigo Tomo Kedušio uždegamos Kalėdinės žvakės liepsnelė pasklido visoje ligoninėje, plevendama šviesą ir šilumą ne tik ligoninės darbuotojams, bet ir pacientams, įžiebdama visų širdyse viltį, meilę ir tikėjimą savo prasmingų darbų sėkme.