Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos rajono skyriaus šventinėje konferencijoje buvo prisiminti praėjusių metų darbai

resize_1200x900_416703074_1590043884863781_6931764166981471665_n-1
Ignalina
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Ignalinos rajono savivaldybė

Sausio 5 dieną įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos rajono skyriaus šventinė konferencija, kurioje buvo prisiminti praėjusių metų darbai, pasveikinti tradicinio respublikinio konkurso „Metų ūkis 2023“ nugalėtojai, apžvelgtos ateities perspektyvos, tartasi dėl rajono ūkininkų prisijungimo prie protesto akcijos „Vilties laužai“.

Pasveikinusi atvykusius rajono ūkininkus ir svečius, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė, LŪS Ignalinos rajono skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė pakvietė tylos minute pagerbti praėjusiais metais Anapilin iškeliavusius rajono ūkininkus, kurie paliko mums mylėtą ir puoselėtą žemę ir neįkainojamą ūkininkavimo patirtį.

Apžvelgdama praėjusius 2023 metus, LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė įvardijo juos kaip didžių iššūkių laiką. Prisiminti sausros padariniai, kalbėta apie akcijas, renginius, kuriuose dalyvavo rajono ūkininkai, akcentuotas šalies aukščiausiosiosvaldžios nesusikalbėjimas su kaimo žmonėmis ir painūs besikeičiančių įstatymų labirintai, didinantys nepasitikėjimą valdžios institucijomis, žudantys bet kokią viltį ir ateities perspektyvą.

„Apmaudu, kad tie, kurie dirba žemę, augina gyvulius, maitina šalies piliečius, ne tik kad nejaučia deramos paramos, bet ir neranda patarimo ar užtarimo šalies vadovų kabinetuose“, – sakė Marijona Lukaševičienė. 

Paatviravęs, kad Ignalinos kraštas jam yra ne tik gražus, bet ir nuo seno pažįstamas, EP narys Juozas Olekas  kalbėjo apie Lietuvos atstovų pastangas išsiderėti Europos Sąjungos institucijose palankesnes ūkininkavimo sąlygas ir finansavimą šalies ūkininkams, patikino, kad tam skiriama nemaža lėšų, tereikia pasistengti jas įsisavinti.

LR Seimo narė, mūsų kraštietė Agnė Širinskienė apgailestavo, jog turi išklausyti ūkininkų nusiskundimus dėl nesusikalbėjimo su valdžia, todėl išsakė viltį, kad ateity situacija galėtų keistis, tad tiesiog linkėjo „išsirinkti kitus“. 

Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, nors ir pripažinęs, jog ūkininkai neabejotinai yra ekonominės veiklos rajone lyderiai, kuriems darbų apimtimi niekas negali prilygti, patarė daugiau norėti, labiau pasistengti, būti vieningiems, linkėjo LŪS Ignalinos skyriui gausinti savo narių būrį, o visiems ūkininkams – sutarti su Dievu ir gamta.

Susirinkusiais ūkininkais ir jų darbais pasidžiaugė Ignalinos rajono tarybos narys Vilius Cibulskas, linkėdamas jiems išsakyti savas mintis laiku ir tinkamoje vietoje, nes tik tada jos gali keisti situaciją.

Sveikinimus Ignalinos rajono ūkininkams išsakė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Saulius Cironka, Ignalinos kredito unijos valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė, Gyvulių pieno tyrimų veiklos Labanoro skyriaus vadovė Milda Žūsinienė, UAB „Žemtiekimas“ vadovas Jurijus Čaikinas, įmonės „Šoklys“ vadovas Ingvardas Misiūnas, AB „Lytagra“ regiono vadybininkas Vidmantas Indrašius, AB „Agrodema“ direktorius Juozas Mikštas, gyvybės draudimo kompanijos „Grawe“ direktorius Artūras Dunaitis.

Dėkota ūkininkams už nuoširdų bendradarbiavimą, išsakytos viltys dėl tolesnės perspektyvos, linkėta ūkininkams valdžios supratimo, gamtos palankumo. Pabiro ir dovanos geriausiems, sumaniausiems, tiems, su kuriais daug ir produktyviai bendrauta, bendradarbiauta. Ypatingai dėkota Marijonai Lukaševičienei, visų veiklų koordinatorei, visų ūkininkų telkėjai ir patarėjai.

Iškilmingiausiu konferencijos akcentu tapo kasmetinio konkurso „Metų ūkis“ rajono laureatų paskelbimas ir apdovanojimas. Praėjusiais metais šis respublikinis konkursas buvo jubiliejinis, trisdešimtasis. Visais metais jame dalyvavo  Ignalinos rajono ūkininkai, pademonstruodami savo iniciatyvas, gebėjimus, džiaugdamiesi metų laimėjimais, dalydamiesi ateities svajonėmis. Metų geriausieji kasmet iškilmingai būdavo pagerbiami Ignalinoje rengiamos Rudens šventės metu.  Praėjusiais metais geriausiems rajono ūkininkams ant šventės pakylos vietos neliko... Jų darbais nebuvo viešai ir plačiai pasidžiaugta.

Užtat ūkininkų šventinio renginio metu  buvo paskelbta, kad tos garbės nusipelnė: trečiąją vietą konkurse laimėjęs ūkininkas Gvidas Grušnius, antrosios vietos nominantai Danutė ir Jonas Butavičiai bei geriausiųjų vardą pelnę Danguolė ir Zigmas Kajėnai. Jiems už didelį darbą, iniciatyvas dėkojo, laureatų juostomis apjuosė ir dovanas teikė ne tik LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė, bet ir EP narys Juozas Olekas, LR Seimo narė Agnė Širinskienė, Ignalinos kredito unijos vadovė Violeta Čeponienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Saulius Cironka bei šios tarnybos Ignalinos biuro vadovė Nadežda Lašinskienė. Gėlių puokštes geriausiems rajono ūkininkams čia įteikė ir Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis.

EP narys Juozas Olekas pakvietė nugalėtojus kelionei į Briuselį, o kol kas visi geriausieji rajono ūkininkai vasario 2 dieną rengiasi važiuoti į Mažeikius, kur vyks konkurso „Metų ūkis 2023“ respublikinė nugalėtojų apdovanojimo šventė.

Konferencijai baigiantis, padėkota visiems jos rengėjams ir rėmėjams, kurių dėka ūkininkai buvo pakviesti pabendrauti, pasivaišinti, pasiklausyti gyvo garso koncerto, smagiai leisti laiką su į jų šventę užklydusiu Kalėdų Seneliu. Kiekvienas šventės dalyvis, dėka pagrindinio šventės rėmėjo -Ignalinos kredito unijos, valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė,  buvo išlydėtas su dovanėlėmis ir puikia nuotaika, pasiryžimu dar sutelkčiau darbuotis savo ir visos Lietuvos labui.

Pasirengę Ignalinos rajono ūkininkai dalyvauti ir sausio 8-ąją Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio tarybos organizuojamoje protesto akcijoje prieš žemdirbiams ir visiems jų produkcijos vartotojams nenaudingus valdžios sprendimus. Nuo 14 iki 17 valandos šalia didžiųjų kelių ir ūkininkų kiemuose Ignalinos rajone degs žemdirbių vilties ir solidarumo laužai.