Lietuvos savivaldybių gerovės indekso lentelėje Akmenės rajonui – 4 vieta

a95fa10bc579b650fc48519e1cfeb88a8caef48a
Akmenė
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Akmenės rajono savivaldybės inf.

Vilniaus politikos analizės institutas parengė 2023 metų Lietuvos savivaldybių gerovės indeksą. Kaimiškųjų savivaldybių kategorijoje Akmenės rajono savivaldybė pelnė 4 vietą iš 35, o pagal fizinio saugumo komponentą yra 2 vietoje, pagal švietimo kokybės komponentą – 3 vietoje.

Indeksą sudaro 5 komponentai: socialinis saugumas; fizinio saugumas; ekonomikos gyvybingumas;

švietimo kokybė; demografija.

Socialinio saugumo komponentu matuojama savivaldybių socialinės gerovės situacija pagal integraciją į darbo rinką, lygias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykį), socialinės paramos aprėptį ir skurdo rizikos lygį.

Fizinio saugumo komponentą sudaro potencialių grėsmių gyvybei ir sveikatai rodikliai: automobilių kelių saugumas, nusikalstamumas (baudžiamųjų nusikaltimų santykinis rodiklis), medicininės pagalbos prieinamumas ir standartizuoto mirtingumo pagal mirties priežastis rodiklis.

Ekonomikos gyvybingumo komponentą sudaro konkurencingumo, investicijų patrauklumo ir augimo potencialo rodikliai: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ir smulkių bei vidutinių įmonių skaičius, tiesioginių užsienio investicijų skaičius tenkantis vienam gyventojui, užimtumo lygis.

Švietimo kokybės komponentą sudaro švietimo prieinamumo rodikliai: a) ikimokyklinio švietimo aprėptis, dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo veiklose ir b) švietimo rezultatų rodikliai: brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir matematikos) rezultatai.

Demografijos komponentą sudaro demografinės senatvės koeficiento ir neto migracijos rodikliai.