Leista perimti restruktūrizuojamos „Snaigės“ kontrolę

2cd040901813f005b4d2bcc21dfc5fcd9da5646f
Alytus
BNS Fotobanko nuotr.
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Bendrovė „EDS Invest 3“ galės įsigyti 91,1 proc. restruktūrizuojamos šaldymo prietaisų gamintojos „Snaigė“ akcijų ir perimti jos vienvaldę kontrolę, praneša leidimą šiam sandoriui davusi Konkurencijos taryba.

Pasak tarybos, pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas šių metų liepos 11 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Skolų portfelius perkanti ir administruojanti bendrovė „EDS Invest 3“ priklauso skolų valdymo įmonei „Easy Debt Service“, kurios valdomi ūkio subjektai užsiima fizinių ir juridinių asmenų skolų, skolų portfelių, reikalavimo teisių, transporto priemonių perėmimu, pirkimu, administravimu ir pardavimu, taip pat administruoja bei vysto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto projektus, nurodoma Konkurencijos tarybos pranešime žiniasklaidai.

Įmonių grupei priklausanti „Rietavo veterinarinė sanitarija“ ir Latvijos bendrovė „Reneta“ surenka bei tvarko šalutinius gyvūninės kilmės produktus, gamina gyvūninės kilmės riebalus ir baltymus, pažymima pranešime.

Kaip nurodo Konkurencijos taryba, restruktūrizuojama bendrovė „Snaigė“ gamina buitinius ir profesionalius šaldymo prietaisus bei parduoda juos daugiau kaip 30 Europos, Azijos bei Afrikos valstybių. Jos akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. Su „Snaige“ susijusi bendrovė „Almecha“ gamina šaldytuvų komponentus ir įrengimus, o Ukrainoje registruota „Snaige Ukraina“ veiklos nevykdo.

Pranešime žiniasklaidai primenama, kad apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. eurų.