Lazdijų savivaldybėje surengtas susitikimas-diskusija „Paslaugų užtikrinimas ir pagalbos vaikui ir šeimai stiprinimas“

crop_1200x900_dsc08381
Lazdijai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Lazdijų rajono savivaldybė

Pasitarimą inicijavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė L. Stankevičienė.

Jame dalyvavo visų už paslaugų teikimą atsakingų įstaigų atstovai: Kauno regiono skyriaus Probacijos tarnybos pareigūnės Greta Patackienė, Vilija Klimauskienė, Jurgita Buzūnienė, Lazdijų policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnės Rima Kaminskaitė ir Renata Ribinskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Zablackienė, šio skyriaus vyr. specialistė Auksė Stirbienė, Socialinės paramos  skyriaus vedėja Rima Šukienė, VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė ir centro darbuotojai, Lazdijų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Simona Jasinskienė, UAB „Lazdijų sveikatos centras“ atstovė Jolanta Šliaužienė, Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ direktorius Egidijus Aleksonis ir centro globos koordinatorė Kristina Rudzinskė, Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Jolita Žilionytė su specialistų komanda, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Černeckaitė, Lazdijų rajono ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai.

Susitarta dėl glaudesnio bendradarbiavimo

Daugiausia dėmesio buvo skirta glaudesnio bendradarbiavimo tarp institucijų galimybėms, Švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų teikimui institucijose, kalbėta apie jų trūkumus ar privalumus, paslaugas teikiančių specialistų patirtis bei džiaugsmus.  Buvo pristatytas Lazdijų rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų planas, aptartos kompleksinės priežiūros paslaugos, teikiamos institucijose ir jų pagerinimo galimybės. Susitikimo dalyviai pateikė pasiūlymus, kurie užtikrintų sklandesnę vaikų apsaugą ir jų gerovę, kokybiškesnį ir operatyvesnį komunikavimą tarp rajone veikiančių institucijų.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Laima Stankevičienė apžvelgė bendradarbiavimo su institucijomis svarbą, bendro darbo organizavimo ypatumus. Pasidžiaugė, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas vaiko gerovės srityje pagerėjęs, bendradarbiaujama su daugiau institucijų, koordinuojama veikla, svarbus paslaugų teikimas arčiau gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius.

Institucijų atstovai pristatė teikiamas švietimo, sveikatos ir socialines paslaugas. Visi akcentavo, kad  labai svarbu yra laiku gauti informaciją. Tik operatyviai įsitraukus, subūrus skirtingas institucijas, galima padėti išspręsti net didžiausias problemas.

Pateikta Vaiko gerovės komisijos darbo ataskaita

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija 2023 metais organizavo 8 posėdžius. Juose svarstyta 12 klausimų. Parengti 5 savivaldybės mero potvarkiai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir 4 savivaldybės mero potvarkiai dėl koordinuotai teikiamų paslaugų pratęsimo, 3 savivaldybės mero potvarkiai dėl privalomojo ugdymo. Didelis dėmesys skiriamas vaikams su negalia.

Kartu su vaiko minimalios priežiūros vykdytojais, įstatyminiais atstovais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius bendradarbiavo rengiant koordinuotai teikiamų paslaugų ir minimalios priežiūros vykdymo planus. Vykdytas paskirtų priemonių įgyvendinimo vertinimas.

„Svarbiausia visiems bendrai susitarti, kaip laiku komunikuoti, kaip tinkamai bendradarbiauti tarp institucijų, kad situacijos prižiūrimose šeimose netaptų nevaldomos. Esmė yra bendradarbiavimas, kuris nėra kažkaip reglamentuojamas teisės aktais, bet turėtų vykti dėl bendro tikslo ir mūsų rajono šeimų gerovės“, – sakė Laima Stankevičienė.