Laiškas mamai

Šiauliai
Andrius Tverijonas Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Mano mieloji Mama,

esi man brangiausia. Brangesnė už brangiausią deimantą, šiltesnė už šilčiausią žvaigždę. Myliu Tave. Visuomet norėjau ištarti šiuos žodžius, bet šie niekaip negalėdavo ištrūkti iš manosios širdies gelmių. Paslėpti, įkalinti baimės. Nakčia liedavau ašaras, galvodama, kas bus, kai Tave prarasiu. Nebematysiu Tavo šypsenos, nebejausiu Tavo šilumos…

Dėkoju Tau. Tik dėl Tavęs galiu jausti žemę po kojomis, tik dėl Tavęs galiu šypsotis, tik dėl Tavęs galiu gyventi saugiai. Aukojaisi dėl manęs. Gal dar to nepastebėjai, bet aukojuosi ir aš dėl Tavęs. Stengiuosi iš paskutiniųjų, kad tik neliūdėtum. Kai pamatau Tavo niūrų, pykčio kupiną veidą, suspaudžia man širdį. „Ar darau ką nors ne taip?“ – paklausiu savęs...

Visuomet šypsausi, pritariu Tau. Bijau savo pykčio, bijau nesėkmės, pinigų trūkumo. Juk šie dalykai naikina Tavo šypseną, Tavo džiaugsmą, o kartu ir manąjį. Ką aš daryčiau be Tavęs, Mama? Kaip gyvenčiau? Tu manimi rūpiniesi labiau nei kas kitas. Saugoji mano laimę.

Aš dalis Tavęs, o Tu dalis manęs. Jei retkarčiais ir susipykstame, ryšys, siejantis mūsų kūnus ir sielas, neleidžia šilumai atvėsti. Dėkoju Tau už tą šilumą, palaikymą, suteikiantį vilties, drąsos. Ačiū Tau, Mama.

Tavo Deima. 7b klasė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija