„Laiptuose“ – Liepojos universiteto menininkų paroda

„Laiptuose“ – Liepojos universiteto menininkų paroda
Šiauliai
Latvių parodos atidarymas. (Iš kairės) Raimonds Gabaliņš, Aldis Kļaviņš, Regina Kvašytė, Solvita Spirģe-Sēne, Inta Klāsone, Janina Ališauskienė, Herberts Erbs. Dariaus Ančerevičiaus nuotr.
Teresė Hokienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Laiptų galerijos inf.

Ramybe dvelkiantys peizažai, ryškiaspalvės kompozicijos, saviti skulptūriniai objektai kalba apie gimtosios Latvijos grožį, laisvės pojūtį ir būties trapumą... Liepojos universiteto dėstytojų grupinė paroda „LAIKAS.NEPRIKLAUSOMYBĖ. ŽMOGUS“, atidaryta Latvijos gimtadienio išvakarėse, liudija ilgametę latvių menininkų draugystę su „Laiptų galerija“. Čia jau dvylika metų gyvuoja tradicija Latvijos nepriklausomybės dieną pažymėti latvių menininkų parodomis.

Saviraiška ir bendrystė

Šiauliuose praradę menų fakultetą šiek tiek su pavydu žvelgiame į latvius. Nuo 2007 metų Liepojos Universitete kaskart liepos mėnesį organizuojami vizualinio meno simpoziumai „Abstraktumas ir konkretumas vizualinio meno kompozicijoje,” į kuriuos įtraukiami meno pedagogai, absolventai ir būsimieji menininkai. Pedagogai randa laiko eksperimentinei saviraiškai, dalyvauja pleneruose, meno festivaliuose ir simpoziumuose, surengia grupines parodas Valmieroje, Ventspilyje, Alūksnėje, Kuldigoje, Rucavoje, Liepojoje, Priekulėje, Aizputėje, Vilniuje, Kaune ir Šauliuose.

Šį kartą „Laiptuose“ eksponuojami aštuonių dailininkų – Raimonds Gabaliņš, Herberts Erbs, Inta Klāsone, Aldis Kļaviņš, Gunta Krastiņa, Martinš Krūminš, Solvita Spirģe-Sēne ir Dzintra Vīriņa – tapybos, akvarelės, grafikos, fotografijos, skulptūriniai darbai. Visi šie kūrėjai – Liepojos universiteto pedagogai, turinys mokslinius laipsnius ir didelę kūrybinę patirtį, kai kurie – to paties universiteto absolventai.

Gunta Krastina – profesionali menininkė, Liepojos universiteto docentė. Jos išvystytą tapybos stilių galima priskirti figūriniam abstrakcionizmui. Savita spalvų maišymo technika perteikia jausmus, emocijas ir išgyvenimus, iškylančius virš kasdienybės, už sąmoningos asmenybės ribų, susijusius su pakitusia sąmonės būsena, dvasingumu ir kūryba. Menininkė surengė per 40 personalinių parodų, dalyvavo daugiau nei 20 Liepojos menininkų kolektyvinių parodų Latvijoje ir užsienyje. Jos darbų yra privačiose kolekcijose Latvijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Anglijoje, Austrijoje, Čekijoje ir kitose šalyse. Tapytoja Inta Klāsone – pedagogikos mokslų daktarė, profesorė. Jos teigimu, sukurti meno kūriniai – tai asmeninės žinutės perteikimas linijomis ir spalvomis apie tai, kas daro įtaką žmogaus gyvenimui. Kūriniai atskleidžia keletą temų, apie tai byloja vizualiniai sprendimai, iš dalies ir jiems parinkti pavadinimai. Jauna tapytoja Solvita Spirge-Sēne mėgsta eksperimentuoti su medžiagų technikomis grafikoje ir tapyboje. Dalyvauja parodose nuo 2006 m. Dzintra Vīriņa, Liepojos universiteto docentė, grafikė, piešia akvareles, iliustruoja knygas. Parodose dalyvauja nuo 1985 m.

Raimonds Gabaliņš, dizaineris, skulptorius ir filosofas, kuriam idėjos gimsta, kai lyjant „barzdoje muzika švilpia (Ja mūzika svilpj manā bārdā), parodoje pristato tris įdomias skulptūras. O šiauliečiams gerai pažįstamas tapytojas Aldis Kļaviņš į parodą atvežė nuotaikingą triptiką  „Variacijos su autoportretu“. Akį traukia Herberto Erbs stiklo skulptūros. „Stiklo menas yra vienintelė meno forma, kurianti ir vedanti šviesą! – teigia stiklo dizaineris Herberts Erbs, kuriantis vitražus ir kitokius meno dirbinius iš stiklo. Jo darbų galima rasti daugelyje visuomeninių ir privačių objektų. Liepojos universitete jis dėsto akademinį dizainą, piešimą, keramikos pagrindus, vitražo gamybos įgūdžius ir kitas su stiklu susijusias technologijas. Parodos visumai aptarti tiktų mintis, kurią užrašė Liepojos universiteto docentas, dėstantis fotografiją ir tapybą Mārtiņš Krūmiņš: „Manau, kad menininkas yra mokslininkas, tik pasaulį tyrinėja ne racionaliai. Abstrakcija yra mūsų nežinoma, neatpažinta ar laikinai neegzistuojanti tikrovė, kažkas panašaus į grybų vyną, apie kurį nieko nežinome. Jei kada nors bus sukurtas grybų vynas, ši abstrakcija taps realybe...“ 

Parodos kuratorė Inta Klasone džiaugiasi antrąja Liepojos universiteto dėstytojų paroda Šiaulių „Laiptų galerijoje“. „Ryšiai su „Laiptų galerija“ ir Šiauliais yra labai glaudūs, nuoširdūs, artimi. Bendradarbiaujame jau labai seniai, dalyvaujame čia vykstančiuose pleneruose, – pasakoja dailininkė.– Nuolat dalyvaujame dailės festivalyje „Šiaulių Monmartro Respublika“, Kalėdinių miniatiūrų parodose, net įvairių nominacijų laimime. Ne vienas latvių menininkas yra čia surengęs personalinių parodų.“

Jei šventė – tai su dainomis ir pyragais

Šiųmetinė, dvyliktąjį kartą Latvijos Nepriklausomybės dienai rengiama paroda „Laiptų galerijoje“, suteikia galimybę palyginti latvių ir mūsų giminingos kultūros tradicijas, geriau pažinti vieniems kitus. Todėl atvykusieji į parodos pristatymą  – Aldis Kļaviņš, Inta Klāsone, Solvita Spirģe-Sēne, Raimonds Gabaliņš, Herberts Erbs sutikti kaip artimi bičiuliai. Parodos „LAIKAS. NEPRIKLAUSOMYBĖ. ŽMOGUS“ atidarymą skambiomis dainomis pradėjo kultūros centro „Laiptų galerija“ folklorinis ansamblis „Salduvė“ (vad. Darius Daknys). Maloniai nustebino parodos kuratorė Inta Klāsone, į dailės gerbėjus kreipdamasi lietuviškai. Svečius sveikino galerijos vadovė Janina Ališauskienė, Šiaulių m. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė. Bendravimo kalbinius sunkumus padėjo įveikti asociacijos „Baltų centras“ vadovė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vyr. mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Regina Kvašytė. Parodos lankytojai turėjo progą ne tik pasišnekučiuoti su latvių menininkais, bet ir pasivaišinti latvišku skanėstu klingeriu.

Bendraujant ne sykį skambėjo mintis, kad tautų ryšiai ypač svarbūs tokiu metu, kai visai šalia vyksta karas, o globalus pasaulis taip pat kupinas įtampų, nestabilumo. Menas yra tai, kas suteikia dvasinės stiprybės ir tautai, ir kiekvienam iš mūsų. Tradicinė latvių dailininkų paroda „Laiptų galerijoje“, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai, prisideda prie gilesnio artimiausių kaimynų kultūros pažinimo. Paroda veiks iki gruodžio 3 d.