Kuršių Nerijoje mažinami nendrynų sąžalynai

1826_77af9ba15bfe5de9cb6c4a9b51180c9d
Neringa
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos inf.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija užbaigė projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)“. Šio projekto metu buvo mažinami nendrynų sąžalynai, kurie Kuršių marių pakrantėje užgožė smėlėto skalaujamo kranto ir atvirų, seklių įlankų tipų buveines.

Šioje Europos Bendrijos svarbos buveinėjė (1150 *Lagūnos dalis) esančios įlankos ypatingos tuo, kad jose auga reti ir saugomi augalai, pavyzdžiui vandeninė plaumuonė, maitinasi paukščiai, tokie kaip, urvinės antys, kurios įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. 

Viena iš pagrindinių priemonių, siekiant atkurti atviras pakrančių buveines, yra reguliarus nendrynų šienavimas. Per visą projekto laikotarpį nendrynų šalinimas vyko 23 ha plote vandenyje ir 1 ha plote sausumoje. Tam buvo naudojama nendrynų ir šlapynių tvarkymui speciali technika  – amfibija Truxor DM 5045 bei krūmapjovės.

Projekto metu buvo pasiekti užsibrėžti  tikslai. Praretinus nendrynus ir atvėrus priekrantes, sumažėjo uždumblėjusių pakrančių. Pavasarį priekrantėse galime stebėti žuvų nerštą, besimaitinančių vandens paukščių būrelius. Protakose tarp nendrynų gausu žuvaujančių pilkųjų garnių, rudagalvių kirų pulkelių, kai kuriose vietose stebimos upinės žuvėdros, ant susidariusių seklumų matomi krantiniai tilvikai, didžiųjų ančių poros, pilkosios antys (Lietuvos raudonoji knyga).

Šių metų pavasarį beveik visuose nendrynų tvarkymo plotuose buvo stebimos urvinės antys, iš viso buvo suskaičiuotos 9 poros. Taip pat atsivėrusiose seklumose stebimos šelmeninės ir langinės kregždės, renkančios medžiagą lizdų lipdymui, o suformuotuose nendrynų sąžalynuose gausiai peri gulbės nebylės.

Išpjauti nendrynų sąžalynai Pervalkos įlankoje taip pat davė teigiamų rezultatų vandeninės plaumuonės (Lietuvos raudonoji knyga) plitimui, vos iš kelių stiebelių augusių 2015 metais, dabar šis augalas užima apie 0,30 ha plotą.

Nendrynai buvo pjaunami formuojant protakas marių vandeniui laisvai pratekėti, išvalomos likusios atviros vietos, esančios tarp kranto ir susiformavusios nendrynų juostos.

Pasibaigus projektui ir toliau bus tęsiami darbai, siekiant išlaikyti pasiektus rezultatus ir neleidžiant nendrynams užaugti į vientisus sąžalynus.