Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba skelbia atranką ugniagesio pareigybei užimti

gaisrine-1200x699
Kupiškis
Kupiškio rajono savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kupiškio rajono savivaldybė

Ugniagesio (darbas visose ugniagesių komandose pagal poreikį) – 3 pareigybės, C lygis, darbas pagal darbo sutartį, pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,1 iki 5,4 (pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).

Pretendentai į šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

turėti ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose;

būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos teisės aktais ir išlaikyti testą (laikoma Priešgaisrinėje tarnyboje prieš įsidarbinant);

išlaikyti fizinės būklės atitikimo keliamiems reikalavimams normatyvą (laikoma Priešgaisrinėje tarnyboje prieš įsidarbinant);

turėti ne mažesnį kaip pagrindinį išsilavinimą;

turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir išlaikyti teorinį ir praktinį šios kategorijos egzaminą pažymėjimui, suteikiančiam teisę vairuoti šios kategorijos automobilius su spec. garso ir šviesos (mėlyna) švyturėliais, gauti (laikoma Priešgaisrinėje tarnyboje prieš įsidarbinant);

turėti pirmosios medicininės pagalbos pažymėjimą, pagal mokymo programą PG (004). 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

5. kvalifikacijas ir darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus;

6. privalomojo medicininio patikrinimo pažymą, kad pagal sveikatos būklę gali dirbti ugniagesiu savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (forma Nr. 047/a);

7. pažymėjimo apie įgytą kvalifikaciją dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais kopiją.

Norinčius pretenduoti, dokumentus prašome pateikti iki 2023-09-08 Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos padalinio vadovo pavaduotojui Zigmui Juknevičiui (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškis), el. p. kupiskis.spt@gmail.com, tel. +370 686 64391.