Kultūros ministerija kreipiasi į VTEK dėl Seimo nario V. Juozapaičio

Kultūros ministerija kreipiasi į VTEK dėl Seimo nario V. Juozapaičio
Vilnius
Augusto Didžgalvio nuotr.
Irma Bagūnė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Kultūros ministerija antradienį kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), prašydama ištirti, ar Seimo narys Vytautas Juozapaitis nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, nenurodydamas duomenų apie savo abiejų dukrų ir žento darbovietes, kurių veikla patenka į jo kaip Seimo Kultūros komiteto nario kuruojamą sritį.

V. Juozapaičio dukra Vaida Juozapaitytė-Polionovienė yra koncertinės įstaigos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vadovo pavaduotoja, o žentas Arūnas Polionovas yra šokių studijos „Boogie dance“ vadovas, tačiau duomenų apie šiuos asmenis V. Juozapaitis nėra deklaravęs savo Privačių interesų deklaracijoje.

VTEK adresuotame kreipimesi taip pat teiraujamasi, ar V. Juozapaitis neperžengė parlamentinės kontrolės ribų ir neveikė galimo interesų konflikto lauke, kai teikė paklausimus Kultūros ministerijai iš sričių, kurios susijusios su jo artimų giminaičių darbo ir veiklos sfera bei finansavimu.

Kreipimesi taip pat prašoma, kad VTEK pateiktų rekomendacijas Seimo nariui V. Juozapaičiui, kaip jis, turėdamas aukščiau nurodytus giminystės ryšius bei sąsajas su juridiniais asmenimis, nepažeisdamas įstatymų reikalavimų, galėtų dirbti Seimo Kultūros komitete nepatekdamas į interesų konflikto lauką.

Kultūros ministerija primena, kad vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatomis, deklaruojantis asmuo privalo nurodyti artimus asmenis ar kitus jam žinomus asmenis arba duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Pagal įstatymą artimais asmenimis laikomi sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai, vaikai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

ELTA