Krištolinėmis lelijomis apdovanoti patys aktyviausi Jurbarko krašto žmonės

Jurbarkas
Jurbarko rajono savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Jurbarko rajono savivaldybė

Kovo 11-tą, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Jurbarko parodų ir koncertų salėje (cerkvėje) vyko Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva organizuojama Padėkos diena – iškilmingas, viešas ir atviras visai bendruomenei renginys, kurio metu pagerbiami Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, per praėjusius 2022 metus labiausiai nusipelnę Jurbarko kraštui.

Pretendentus, labiausiai nusipelniusius Jurbarko kraštui per praėjusius kalendorinius metus įvairiose gyvenimo srityse, siūlė savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, Jurbarko rajono savivaldybės gyventojai ir jų grupės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, įmonių, įstaigų kolektyvai.  Pretendentus vertino Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisija.

Nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje“ apdovanotas Stanislovs Džiaugys

Į Klausučius Stanislovas Džiaugys atvyko 1959 m. baigęs Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir buvo paskirtas Klausučių mokyklos direktoriumi. Jam vadovaujant buvo pastatyta nauja Klausučių mokykla.
 
Per trisdešimt šešerius, vadovavimo šiai mokyklai metus, Stanislovas mokiniams skiepijo ne tik meilę tėvynei, bet ir šokiui bei sportui. Pats Stanislovas Džiaugys 35 metus šoka Veliuonos kultūros centro tautinių šokių kolektyve „Veliuonietis“ ir yra tapęs šio kolektyvo veidu. Su šokių kolektyvu jis  ne kartą dalyvavo Jurbarko rajono saviveiklininkų pasirodymuose ir respublikinėse Dainų šventėse. Tiek pat metų Stanislovas yra ir stalo teniso žaidėjas, aistra šiam sportui užkrėtęs ne vieną savo mokinį. Jo apdovanojimų kolekcijoje yra ne vienas ir pačios aukščiausios prabos apdovanojimas.
 
Apdovanoti šia nominacija pretendentą pasiūlė Seredžiaus seniūnijos seniūnė Rimantė Pavalkienė. 

 Nominacijoje „Už Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje“ apdovanotas Paulių kapucinų vienuolyno brolis Michail Ferenc, Brolis Mykolas

Kapucinų pašaukimų veiklos organizatorius Lietuvoje, Brolis Mykolas yra atsakingas už Paulių Kapucinų vienuolyno veiklą ir misiją. Jis organizuoja įvairius susitikimus, užsiėmimus, ekskursijas skirtingo amžiaus grupių žmonėms iš įvairių Lietuvos vietovių ir užsienio valstybių. Aktyviai dalyvauja bendruomenės veiklose, susitikimuose ir projektinėse veiklose. Brolio Mykolo iniciatyva buvo sutvarkyta dabar vienuolynui priklausanti buvusios mokyklos teritorija, o tvarkomos vienuolyno patalpos naudojamos įvairioms stovykloms, susitikimams ir plenerams.
 
Brolis Mykolas yra užsispyrimo, tikslo siekimo,  tvirtumo ir gebėjimo organizuoti savo paties sugalvotas iniciatyvas pavyzdys. Jo dėka Paulių ir Jurbarko vardas vis garsiau skamba ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
 
Apdovanoti Michail Rerenc, Brolį Mykolą pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Šimkaičių seniūnijos seniūnas Sigitas Vaitiekūnas, Paulių bendruomenės pirmininkė Aurelija Gedminienė ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Liudmila Norkaitienė.

Nominacijoje „Už Jurbarko kraštui svarbių projektų įgyvendinimą“ apdovanotas VVG „Nemunas“ administracijos vadovas Arūnas Stasiūnas

Arūnas Stasiūnas yra Vietos veiklos grupės  Nemunas“ ir Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ administracijos vadovas. Nuo 2010 metų jis dalyvauja Kaimo vietos veiklos grupės tinklo veikloje kaip įvairių darbo grupių ir valdybos narys, rengiant ir derinant dokumentus su Žemės ūkio ministerija ir Nacionaline mokėjimų agentūra. Nuo 2020 metų Arūnas Stasiūnas yra Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės narys. Taip pat nuo 2020 metų jis dalyvauja Miesto vietos veiklos grupių tinklo veikloje kaip grupių narys, rengiant ir derinant dokumentus su Vidaus reikalų ministerija.
 
Tiek Vietos veiklos grupės „Nemunas“, tiek ir Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ rengiami ir įgyvendinami tarptautiniai ir vietos projektai nuolat patenka tarp ministerijų apdovanojamų projektų.
 
Apdovanoti Arūną Stasiūną pasiūlė vietos veiklos grupės „Nemunas“ valdybos pirmininkas Donatas Jackis ir Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybos pirmininkė Liudmila Norkaitienė.

Nominacijoje „Už aktyvią veiklą sukuriant ir įgyvendinant Lidijos Meškaitytės metų minėjimo kultūrinius projektus“ apdovanotas Arvydas Griškus

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus sukūrė ir įgyvendino Lidijos Meškaitytės metų minėjimo rajone planą. Renginių metu buvo atsigręžta į šios Jurbarko rajono dailininkės kūrybą, ant vieno Smalininkų miesto namo sienos buvo perkeltas vieno Lidijos Meškaitytės paveikslo vaizdas. Kartu su Jurbarko viešąja biblioteka bibliotekos parke buvo pastatytas atminimo suolelis,  vykdyta daug įvairių edukacijų.

Apdovanoti Arvydą Griškų pasiūlė Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė Inesa Kazikaitienė, šio centro renginių organizatorius Saulius Šmuilaitis ir muzikos vadovė Kristina Martinaitytė-Glinskienė.

Nominacijoje „Už reikšmingą indėlį rūpinantis rajono gyventojų sveikata“ apdovanota Romualda Endriukaitienė

Romualda Endriukaitienė 1966 metais baigusi Kauno medicinos mokyklą atvyko į Volungiškių medicinos punkte. Jos darbo pradžia buvo sunki – reikėjo aptarnauti daug gyventojų, kuriuos pasiekdavo eidama pėsčiomis ar važiuodama arkliu kinkytu vežimu. Žmonės ją labai mylėjo ir dažniausiai vadindavo ne vardu, o „Nominacija daktariuke“. Ilgus metus šis medicinos punktas buvo pripažintas geriausiu visame rajone, o Romualda Endriukaitienė šį darbą dirbo net 55 metus.
 
Šalia savo mylimo darbo ji rado laiko ir kūrybai. 2006 metais išleido savo kūrybos eilėraščių knygą „Šokanti ugnis“. Beveik 20 metų ji lankė dailės studiją Jurbarke.
 
Apdovanoti šia nominacija Romualdą Endriukaitienę pasiūlė VšĮ Šimkaičių ambulatorija vyriausioji gydytoja Laima Balseraitienė.

Nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus sporto srityje“ apdovanotas Laurynas Lukoševičius

Laurynas nuo pat jauno amžiaus dalyvauja įvairių sporto šakų varžybose ir yra pasiekęs įspūdingų laimėjimų. Praėjusiais – 2022 metais dalyvaudamas Birštone vykusiame Šiaurės Europos jėgos trikovės ir štangos spaudimo čempionate, jis pagerino Europos ir Pasaulio jaunimo štangos spaudimo gulomis rekordus ir užėmė pirmą vietą savo svorio kategorijoje suaugusiųjų tarpe, o bendroje, visų svorių kategorijų įskaitoje užėmė 3 vietą. Taip pat šiame čempionate jis užfiksavo elito normą štangos spaudimo veiksme.
 
2020 metais Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionate, vykusiame  Pravėniškėse jis pagerino net du Lietuvos rekordus. Nors šiuo metu Laurynas Lukoševičius studijuoja Vilniaus universitete, varžybose jis visada atstovauja Klausučių sporto klubą „Jaunuolynas“. Jo pasiekimais didžiuojasi visa Klausučių bendruomenė.
 
Apdovanoti Lauryną Lukoševičių pasiūlė Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas“ klubo pirmininkas Rimantas Slavikas.

Nominacijoje „Už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, bendruomenių telkimą“ apdovanoti Laima ir Algimantas Liorincai

Girdžių seniūnijoje, Gudelių kaime gyvenantys Algimantas ir Laima Liorincai ūkininkauti pradėjo 1992 metais. Abu baigę tuometį Kauno politechnikos institutą, apie žemdirbystę niekada negalvojo, tačiau Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir iš savo tėvų ir senelių, buvusių stiprių ūkininkų paveldėję darbštumą, meilę žemei ir savo kraštui ryžosi tapti ūkininkais. Per trisdešimt ūkininkavimo metų  nuo keliolikos hektarų žemės ir kelių gyvulių jie išsiplėtė iki kelių šimtų hektarų žemės ir gyvulių ūkio.
 
Nepaisant didelio užimtumo Liorincai yra aktyvūs Girdžių bendruomenės nariai, kuriems rūpi šalia esanti gyvenamoji aplinka, kaimynai ir miestelio žmonės. Jie yra nuolatiniai Girdžių seniūnijos ir bendruomenės pagalbininkai tiek švenčių, tiek ir nelaimės metu. Algimantas ir Laima yra savanorystės ir bendruomeniškumo pavyzdys, padedant apgyvendinti nuo karo pabėgusius ukrainiečius, padedant jiems paruošti gyvenamas patalpas ir pasirūpinant jų užimtumu.
 
Apdovanoti šia nominacija pasiūlė Girdžių seniūnijos seniūnas Mindaugas Dilys, seniūnijos vyriausioji specialistė Romutė Kačiušienė, specialistė Daiva Matonienė ir Girdžių krašto seniūnaičiai: Larisa Jankauskienė, Linas Klijūnas ir Jurgita Šlyterienė.

Nominacijoje „Už kilnų poelgį parodytą sektiną pavyzdį“ apdovanota Jolita Mockaitienė 

Jolita Mockaitienė jau daugiau nei dešimtmetį yra Lietuvos Šaulių Sąjungos 7-osios šaulių rinktinės Eržvilko gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė. Jos kuruojamas jaunųjų šaulių būrelis yra vienas iš patriotiškiausių ir gausiausių jaunųjų šaulių būrelių Jurbarko rajone.  Šis būrelis Eržvilko apylinkėse atsakingai prižiūri ir puoselėja pokario rezistentų, tremtinių ir partizanų kapus, lanko senelius, dalyvauja CARITO ir kitose labdaringose akcijose. Būrelio šauliai yra aktyvūs ne tik Eržvilko gimnazijos, bet ir kitų miestų renginių organizatoriai ir dalyviai.
 
Apdovanoti šia nominacija Jolitą Mockaitienę pasiūlė Lietuvos Šaulių Sąjungos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža.

Nominacijoje „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“ apdovanota Janina Norkienė

Gydytoja anestezeologė reanimatologė Janina Norkienė VšĮ „Jurbarko ligoninė“ dirba nuo 1968 metų, todėl jos indėlis tiek į ligoninės, tiek ir į į rajono žmonių bendruomenės sveikatą yra sunkiai apskaičiuojamas. Gydytoja per metus šimtams pacientų suteikia medicininę pagalbą. Savo darbą ji atlieka drąsiai, preciziškai ir ypatingai profesionaliai. Ji yra labai žingeidžiai domisi profesinėmis naujovėmis ir jomis noriai dalinasi su savo kolegomis. Ji yra visada pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką net ir labai sudėtingose situacijose. Gydytoja Janina  Norkienę yra labai pozityvi, ramaus charakterio būdo, visada randanti tinkamą ir teisingą sprendimą tiek pacientams, tiek ir kolegoms.
 
 Apdovanoti šia nominacija Janiną Norkienę pasiūlė Viešosios įstaigos „Jurbarko ligoninė“ kolektyvas.

Nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus meno srityje“ apdovanota Danutė Lapienė

Jurbarko kultūros centre Danutė Lapienė dirba nuo 1991 metų. Nuostabios chorvedės suburtas choras „Bildukai“ jau 20 metų džiugina žiūrovus savo skambiomis dainomis. Su šiuo kolektyvu Danutė yra aplankiusi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio miestus. Dalyvavusi ten vykusiuose festivaliuose, konkursuose ir dainų šventėse. Garsi chorvedė yra ne kartą dirigavusi ir kur kas gausesniam choristų būriui Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje, Kaune ir Tauragėje.
 
Prieš dvejus metus veiklioji Danutė subūrė aktyvias ir dainingas moteris į dar vieną – Saulės chorą, su kuriuo surengė ne vieną koncertą Jurbarke. 2022 – ieji Danutei buvo ypatingai aktyvūs ir darbingi metai. Su chorais apkeliauta daugybė Lietuvos kampelių, viešėta Lenkijoje ir  Latvijoje.
 
Chorvedė Danutė Lapienė spinduliuoja meile muzikai, vaikams ir jaunimui. Dirbdama ir bendraudama su jais ji skiepija jiems bendražmogiškąsias, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir kūrybiškumo savybes.
 
Apdovanoti šia nominacija Danutę Lapienę pasiūlė Jurbarko kultūros centras.

Nominacijoje „Už Jurbarko kraštui svarbių projektų įgyvendinimą“ apdovanota Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lybiškių filialo vyr. bibliotekininkė Laimutė Keterienė

Nuo 1994 metų Lybiškių bibliotekoje dirbanti Laimutė Keterienė aktyviai veikia ne tik bibliotekoje, bet ir bendruomenėje, prisideda prie Eržvilko seniūnijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus veiklų. Laimutė kiekvienais metais Varlaukio geležinkelio stotyje rengia Atminimo valandą skirtą tremtinių, išvežtų iš šių vietovių, atminimui. Bibliotekininkė rengia įvairius projektus. Vienas iš didžiausių –Atminimo centro Varlaukio geležinkelio stotyje įrengimo vizija.
 
Šio projekto idėja yra puoselėti kultūrinį ir istorinį krašto tapatumą, aktualizuojant Varlaukio geležinkelio stoties istoriją, taip užtikrinant ilgalaikę vertę, kuri prisidėtų prie Jurbarko rajono patrauklumo sukūrimo.
 
Apdovanoti šia nominacija pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė.

Nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus sporto srityje“ apdovanotas Kanas Dockaitis

Sportininkas Kanas Dockaitis yra aukšto meistriškumo sportininkas ir Tarptautinės trikovės federacijos narys. 2022 metais vykusiame Šiaurės Europos trikovės čempionate, atstovaudamas Lietuvai, jis pasiekė nacionalinį rekordą savo amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 100 kg. pagal pasaulinės federacijos nustatytus normatyvus ir užėmė 3 vietą.
 
2021 metais tokiame pačiame turnyre užėmė 1 ir 3 vietas. 2019 m. tarptautiniame mišrių kovos menų (MMA) turnyre yra laimėjęs 2 vietą.
 
Apdovanoti šia nominacija Kaną Dockaitį pasiūlė MB „Energijos centras“ direktorius Karolis Ramanauskas.

Nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus valdymo srityje“ apdovanotas Remigijus Brazaitis

Remigijus Brazaitis yra gerbiamas Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės narys. Nuo 2003 metų jis nuolat yra renkamas į savivaldybės tarybą, kurioje dirbo ir 1990- 1995 metų kadencijoje.
 
1981 m. baigęs kūno kultūros institutą jis iki šiol jaunimui skiepija meilę sportui, tiek dirbdamas kūno kultūros mokytoju, tiek ir būdamas aktyviu Jurbarko rajono savivaldybės Sporto tarybos nariu. Savo žiniomis ir sukaupta patirtimi jis aktyviai prisideda prie jaunimo sporto politikos formavime –  tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
 
Remigijus Brazaitis yra kasmetinio jurbarkiečių Dalios ir Jono Stankevičių krepšinio turnyro Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje pagrindinis organizatorius, naktinio tinklinio gimnazijos mokiniams vienas iš organizatorių, projekto „Tapk šauliu“ gimnazijoje iniciatoriumi. Jurbarko teniso klube jis organizuoja tradicinį savo vardo teniso taurės turnyrą. Remigijus yra taktiškas, atsakingas, pilietiškas, mylintis ir tarnaujantis Jurbarko kraštui žmogus.
 
Apdovanoti šia nominacija Remigijų Brazaitį pasiūlė Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Jurbarko sporto tarybos pirmininkas, Lietuvos liberalų sąjūdžio Jurbarko skyrius.

Nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus švietimo, ugdymo ir mokslo srityje“ apdovanojamas Gediminas Klangauskas

Veliuonos krašto muziejaus muziejininkas, istorikas, kraštotyrininkas Gediminas Klangauskas savo vykdomą kraštotyrinę veiklą skaičiuoja dešimtmečiais. Per tuos metus jis yra įgyvendinęs ne vieną projektą, organizavęs knygos apie Veliuonos Švc. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią ir parapiją jo 600 metų jubiliejaus proga išleidimą.
 
Gedimino veikla, sukurtos edukacinės programos skleidžia informaciją apie Veliuoną ir visą Jurbarko kraštą ne tik po Lietuvą, bet ir už jos ribų. Gediminas yra puikus savo srities žinovas, profesionaliai atliekantis muziejininko darbą, aktyvus, darbštus bei aukštos kultūros žmogus.
 
Apdovanojimui jį pasiūlė Veliuonos krašto bendruomenės pirmininkas Vaidotas Misevičius, Lietuvai pagrąžinti draugijos Veliuonos skyriaus pirmininkė Edita Šukaitienė, Veliuonos kultūros centro direktorė Violeta Grabauskienė, Jurbarko krašto muziejaus fondų saugotoja, Kultūros ir meno tarybos narė Aida Drejerienė ir Veliuonos seniūnijos seniūnas Egidijus Mikšta.