Koreguojamas bendrasis Telšių miesto planas: sprendiniai leis statyti iki 5 000 kv. m ploto prekybos centrą

c99ea765f2d3d4fbd051fe0b8a01d26ee333b6a175916aa31336c72357edf218
Telšiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Telšių rajono savivaldybės inf.

Praėjusią savaitę Telšių rajono savivaldybės Baltojoje salėje vyko viešas UAB „Sostinės studija“ parengtų Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių svarstymas su visuomene. Planuojama teritorija – mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji funkcinė zona, esanti tarp Plungės ir Beržų gatvių, Telšių mieste.

VĮ „Registrų centras“ 2023 m. duomenimis minėtoje funkcinėje zonoje yra 34 įteisinti žemės sklypai, kurie užima 6,18 ha plotą, kas sudaro 45,4 proc. funkcinės zonos ploto. Tačiau joje dominuoja teritorija, kurioje neįregistruoti žemės sklypai (7,43 ha, t. y. 54,6 proc.), tačiau žemė nėra laisva. Įteisintų žemės sklypų struktūroje dominuoja vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės sklypai (28), kurie užima 5,13 ha, t. y. 37,7 proc. funkcinės zonos ploto.

„Bendrojo plano sprendiniuose funkciniu ir urbanistiniu požiūriu teritorija priskirta teritorijoms, kuriose turi dominuoti gyvenamoji funkcija, tačiau faktinė padėtis neatitinka Bendrojo plano sprendinių, – teigia Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjas Simonas Bagdonas. – Didžiąją koreguojamos teritorijos dalį užima garažų pastatai. Garažų teritorijos konversija į gyvenamąją teritoriją neįvyko. Garažų pastatuose dalinai vykdoma paslaugų veikla. Atsižvelgiant į tai, minėtoje teritorijoje pasiūlyta formuoti penkias funkcines zonas.“

Pasak Architektūros skyriaus vedėjo, koreguojamos funkcinės zonos ribos ir plotas nekeičiami, tačiau jos pagrindu formuojamos 5 funkcinės zonos:

– Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios funkcinės zonos (3 zonos), kurios formuojamos esamų gyvenamųjų teritorijų pagrindu. Funkcinėse zonose lieka galioti visi privalomieji reikalavimai, kurie nustatyti Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavime (indeksas GM-5);

– Inžinerinės infrastruktūros funkcinė zona - nauja daugiafunkcinė zona, kuri formuojama esamų garažų masyvų teritorijų pagrindu (indeksas I-3); 

– Paslaugų funkcinė zona – nauja zona (indeksas KD-6), kuri formuojama siekiant konvertuoti esamą užstatymą prie Plungės g. į labiau funkciniu aspektu tinkamas teritorijas. Tai nauja funkcinė zona, kurioje planuojama mažmeninės prekybos įmonės plėtra, kurios bendras plotas didesnis kaip 1000 kv. m (iki 5 000 kv. m).

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimą rengusios UAB „Sostinės studijos“ direktorės Andželikos Kažienės, KD-6 funkcinėje zonoje ketinama statyti iki 5 000 kv. m ploto ne maisto produktais prekiaujančio tinklo prekybos centrą.

Planavimo iniciatorius: UAB ,,Skaidora’’. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Sostinės studija‘‘.

Šiuo metu vyksta Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo derinimo procedūros su valstybinėmis institucijomis. Galutinį žodį, ar pritarti šiam Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimui tars Telšių rajono savivaldybės taryba.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys