Kontrolės ir audito tarnybos radybos: kas ir ką įsigijo?

Kontrolės ir audito tarnybos radybos: kas ir ką įsigijo?
Klaipėda
Gargždų miesto bendruomenės už 8 tūkst. Eur įsigytas suolas yra Gargždų „Minijos“ progimnazijos pradinių klasių korpuso teritorijoje.
Reporteris Gargždų Banga Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitete neseniai ne tik patvirtintas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas 2022-iesiems metams, bet kartu nuspręsta organizuoti atskirą posėdį dėl nustatytų pažeidimų bendruomenių veikloje, įgyvendinant Savivaldybės finansuojamus projektus. Dalis įsigijo ilgalaikį turtą už visas skirtas lėšas, ko nenumato nuostatai, buvo ir tokių, kurie esą gavo finansavimą iš dviejų šaltinių.

Patvirtino 2022-ųjų planą

Pirmiausia Kontrolės komiteto pirmininkas Martynas Pocius pasiūlė balsuoti dėl 2020 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano. Tarybos narys Raimondas Simonavičius pasiūlė papildyti planą, įtraukiant Nusikalstamumo prevencijos programos lėšų panaudojimo patikrinimą. Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Dalia Gečienė teigė, jog kažkada toks auditas buvo atliktas, tačiau senokai. Paskelbus balsavimą dėl Nusikalstamumo prevencijos programos lėšų panaudojimo patikrinimo įtraukimo į veiklos planą tam nepritarta: 3 susilaikė (Nerijus Galvanauskas, Ligita Liutikienė, Virgilijus Skuodas), 2 buvo už (M. Pocius, R. Simonavičius). Vėliau balsuota už pateiktą veiklos planą, jam Kontrolės komitetas pritarė vienbalsiai.

2022-aisiais metais iš viso numatyta atlikti du veiklos (žaliųjų plotų priežiūros ir tvarkymo organizavimas Klaipėdos rajono savivaldybėje; vietinių rinkliavų organizavimas ir apskaita), du atitikties auditus (COVID-19 lėšų panaudojimas; Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos) ir vieną finansinį konsoliduotų Savivaldybės ataskaitų.

Pirko suolą, palapinę, įgarsinimo įrangą

Tarybos narys R. Simonavičius virtualiai posėdžiaujantiems kolegoms priminė, kad neseniai buvo ištransliuota viešai Kontrolės ir audito tarnybos veiklos audito ataskaita „Ar efektyviai tenkinamas viešasis interesas, bendradarbiaujant su vietos bendruomene“. Ji paskelbta ir Savivaldybės tinklalapyje (Nr. Ko5-7). Savivaldybės siekiui „Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant efektyviau tenkinti viešąjį interesą“ 2020 m. buvo suplanuota skirti 347,3 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 295,5 tūkst. Eur.

„Viską detaliai perskaičiau ir išanalizavau. Nustatėte, kad Gargždų miesto bendruomenė pirko suolą už 8 tūkst. Eur, nors už tokią sumą įsigyti ilgalaikio turto negalėjo (leidžiama panaudoti tik 20 proc. projekto lėšų); Rūdaičių bendruomenė „Ant kalno“ pirko palapinę už daugiau kaip 700 Eur, panaudojo 100 proc. projekto lėšų; „Smilgynai ir kaimynai“ pamąstė pagudrauti ir ilgalaikį turtą (įgarsinimo įranga už 3 831 Eur – aut. past.) apskaitė kaip neilgalaikį; žygeivių ir fotografų klubas „Gargždų jungtinės pajėgos“ gavo finansavimą iš dviejų šaltinių, nors galėjo tik iš vieno… Kas padaryta dėl šių trūkumų? Ar tik parašėm, suguldėm, ir viskas, ar imamasi kitų žingsnių?“ – kreipdamasis į kontrolierę D. Gečienę teiravosi R. Simonavičius.

Vyksta stebėsena

Kontrolierė D. Gečienė informavo, kad yra parengtas rekomendacijų įgyvendinimo planas ir stebima, kaip bus vykdomos rekomendacijos. Bendruomenių programos kuravimą perėmė kitas Savivaldybės administracijos darbuotojas, tad bus vertinama situacija. „Dėl ilgalaikio turto, tai jo išties negalima įsigyti už daugiau nei 20 proc. gautų lėšų. Reikia to laikytis arba keisti tvarkos aprašus, jei jie neprieštarauja įstatymams. Jei bendruomenėms yra poreikis pirkti ilgalaikį turtą, reikia įvertinti. Vyksta dabar poauditinė veikla, stebėsena. Komitetą informuosime“, – užtikrino kontrolierė D. Gečienė.

„Kokios sankcijos? Ar nereikės lėšų grąžinti?“ – klausimus žėrė R. Simonavičius. „Tie, kas skyrė finansavimą, priima sprendimą. Tai Savivaldybės administracijos direktorius. Kol kas jo rekomendacijų neturime“, – kalbėjo kontrolierė. R. Simonavičius kreipėsi į Kontrolės komiteto primininką M. Pocių ir paprašė organizuoti atskirą komiteto posėdį dėl šių klausimų, pakviesti Administracijos direktorių, paminėtų bendruomenių atstovus. „Juk negalime viešųjų pinigų mėtyti į kairę ir į dešinę“, – replikavo jis. Keturiems balsavus už, pasiūlymui organizuoti atskirą Kontrolės komiteto posėdį pritarta.

Įžvelgia politikavimą

Kontrolės komiteto narys Virgilijus Skuodas yra ir žygeivių ir fotografų klubo „Gargždų jungtinės pajėgos“ vadovas, jis buvo nustebęs, kai posėdyje išgirdo, kad klubas „Pilietiškiausių jaunuolių atrankos konkursui ir apdovanojimams“ finansavimą gavo esą iš dviejų šaltinių, ne tik iš Bendruomenių programos, bet ir iš Savivaldybės socialinės paramos programos jaunimo politikos plėtros 2020–2022 programos.

„Mūsų asociacija yra steigėjai to konkurso, įsteigėme atminimo ženklus, liudijimus. O Jaunimo reikalų taryba buvo ta organizacija, kuri padėjo vesti renginį ir dar kažkokias mažas dovanėles įteikė, o dabar už tai esame apkaltinti dvigubu finansavimu. Juokinga, nesuprantama, skaudu ir nemalonu. Keliu abi rankas į viršų, tegul ištiria viską iki galo. Jei kažkam padovanojamas šalikėlis, esame kaltinami gavę finansavimą“, – apmaudo neslėpė V. Skuodas. Jis akcentavo įžvelgiąs politikavimą, manipuliavimą. „R. Simonavičius paminėjo tik kelias bendruomenes, kodėl nepaminėjo, jog visuomeninė organizacija „Bendrai visi“ paslaugas pirko iš susijusių šalių?“ – klausimus kėlė Tarybos narys V. Skuodas.

Įdomu

Iš internetiniame Savivaldybės tinklalapyje pateiktos informacijos bei kitų šaltinių nustatyta, kad Klaipėdos rajono teritorijoje veikia 82 Klaipėdos rajono bendruomenės, 77 seniūnaitijos, 9 jaunimo organizacijos, klubai, 2 socialinės sveikatos organizacijos, 9 socialinės sporto organizacijos, 1 su kultūra susijusi socialinė organizacija, 4 kitos socialinės organizacijos, 14 religinių bendruomenių.

Audito metu gauti 94 organizacijų kontaktai, tačiau į Kontrolės ir audito tarnybos parengtą klausimyną atsakė tik 34 organizacijų atstovai.