Klaipėdos rajono gyventojams – kompensacija už buitinių nuotekų valymo įrenginius

Klaipėdos rajono gyventojams – kompensacija už buitinių nuotekų valymo įrenginius
Klaipėda
dovile.sakalaviciene@etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Praėjusią savaitę Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje pritarta sprendimui gyventojams iš dalies kompensuoti buitinių nuotekų valymo įrenginių įsirengimą. Taip norima paskatinti gyventojus atsisakyti lauko tualetų ir tausoti aplinką. Kompensaciją galės gauti ne tik individualių, bet ir dvibučių bei daugiabučių namų butų savininkai, o ji atitinkamai sieks 1500 ir 1000 eurų. Jos prašyti galės Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, kurie valymo įrenginius įrengs ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Kom­pen­sa­ci­ja – tik ne­ga­lin­tiems pri­si­jung­ti prie tinklų

„Ši kompensacinė tvarka gimė iš noro paskatinti gyventojus atsisakyti lauko tualetų ir nuotekų kaupimo rezervuarų. Puikiai suprantame, kad atokiausiose rajono vietose esančios sodybos centralizuotų nuotekų tinklų sulauks galbūt tik tolimoje ateityje, o šią problemą reikia spręsti jau dabar. Todėl ir priimtas sprendimas bent iš dalies kompensuoti valymo įrenginius. Tikiuosi, kad ši Savivaldybės parama prisidės prie žmonių gyvenimo kokybės ir palengvins jiems finansinę naštą, įsirengiant taip reikalingus valymo įrenginius“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.  

Kompensacija nukreipta į tuos gyventojus, kurie neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginius įsirengia už Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiuoju planu nustatytų aglomeracijos ribų. Į ją galės pretenduoti ir individualių, ir dvibučių bei daugiabučių namų butų savininkai. Klaipėdos rajono savivaldybės skiriama kompensacija individualių namų savininkams sieks 1500 eurų, o dvibučių ir daugiabučių – 1000 eurų vienam butui, bet kiekvienu atveju ne daugiau nei 50 proc. valymo įrenginių įrengimo vertės.  

„Kol kas sunku pasakyti, kiek gyventojų pasinaudos tokia parama. Šiemet tam esam numatę skirti 20 tūkst. eurų. Lauksime gyventojų prašymų, juos vertinsime ir matysime, ar tokios sumos užtenka, ar ją kitąmet reikės didinti. Bet kokiu atveju, kiekvienas panaikintas lauko tualetas ar nuotekų rezervuaras prisidės prie švaresnės aplinkos mums visiems, todėl, manau, kad tokia kompensacija yra tikrai naudinga mūsų rajono žmonėms“,  įsitikinęs Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.

Ko reikės, norint gauti kompensaciją?

Gyventojai, norintys gauti kompensaciją už valymo įrenginių įrengimą, turės pateikti šiuos dokumentus:

1. Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai;

2. Jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito savininko rašytinį sutikimą, kad neprieštarauja numatytiems įrenginių įrengimo darbams;

3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinį sutikimą dėl numatytų įrenginių įrengimo darbų atlikimo. Taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje;

4. Pareiškėjų gyvenamosios vietos deklaraciją;

5. Įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus  PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo pavedimą ar kitą apmokėjimą įrodantį dokumentą, atliktų darbų aktą, įrenginių perdavimo naudoti aktą ir kt.;

6. Įrenginių eksploatacinių savybių deklaraciją, įrenginio sertifikatą. Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;

7. Statybą leidžiančio dokumento kopiją;

8. Dalinio kompensavimo prioritetus įrodančius dokumentus. Prioritetas bus teikiamas tiems gyventojams, kurių įrengti įrenginiai nepatenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją (teritorijos ribos nustatytos Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiajame plane), gausioms šeimoms, socialinę pašalpą gaunantiems asmenims, neįgaliems asmenims;

9. Papildomą informaciją, pagrindžiančią individualių įrenginių poreikį (taikoma dvibučių / daugiabučių butų savininkams).

Paraiškos  priimamos  nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d.  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, „Viename langelyje“, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, arba el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt.