Klaipėdoje veiklą pradeda Akademinių reikalų darbo grupė

image00010
Klaipėda
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Tęsiamas patariamųjų grupių formavimo procesas. Jau sudaryta ir veiklą pradėjo Akademinių reikalų darbo grupė. Joje dirbs 18 narių – Klaipėdos aukštųjų mokyklų, studentų atstovybių, profesinių mokyklų, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, savivaldybės atstovai. Pirmajame darbo grupės posėdyje susipažinta su Klaipėdos aukštųjų mokyklų veikla, aktualijomis, siekiais.

„Mūsų tikslas – iš akademinės bendruomenės betarpiškai gauti informaciją, girdėti lūkesčius, susipažinti su veiklos niuansais, iniciatyvomis, sužinoti, ką savivaldybė gali padaryti, ką įtraukti į savo strateginius planus. Taip pat siekiame skatinti aukštųjų ir profesinių mokyklų bendradarbiavimą tiek tarpusavyje, tiek su savivalda, verslu. Turime rasti sąlyčio taškus, nuo to priklauso ir miesto ateitis, jaunimo skaičius mieste, kaip mes pasieksime, kad klaipėdiečiai neišvyktų, o jei išvyksta – grįžtų“, – pirmajame susitikime sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.  

Meras akcentavo, kad vienas didžiausių prioritetų – pasiekti, kad Klaipėdoje pasiliktų studijuoti daugiau uostamiesčio moksleivių.

„Vienas didžiausių prioritetų  –  pakeisti situaciją mieste ir pasiekti, kad Klaipėdoje pasiliktų studijuoti  kuo daugiau mūsų miesto moksleivių. Tam svarbūs daugybė faktorių –  nuo studijų kokybės, gebėjimo pritraukti žinomus, charizmatiškus dėstytojus – savo srities žvaigždes ne tik iš Klaipėdos, bet ir kitų Lietuvos miestų bei užsienio, pasiūlyti patrauklią studijų infrastruktūrą, iki paties miesto patrauklumo, galimybių save realizuoti, kad jaunajai kartai čia būtų įdomu gyventi“, –  sako A. Vaitkus.

Klaipėdos aukštosios mokyklos taip pat siekia pritraukti užsienio studentus, šiuo atveju akcentuojamas miesto bei regiono pasiekiamumo klausimas, būtinos galimybės užsienio studentams bendrauti, įsilieti į miesto kultūrinį, visuomeninį gyvenimą.

Patvirtintuose Akademinių reikalų darbo grupės veiklos nuostatuose numatyti uždaviniai – skatinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir akademinės bendruomenės, siekiant gerinti sąlygas akademinei veiklai, stiprinti akademinio miesto įvaizdį, siekti darbo rinkos poreikių ir akademinių paslaugų subalansuotos politikos, aktyvesnio akademinės bendruomenės integravimo į miesto gyvenimą. Darbo grupei vadovaus vicemerė Vaida Raugelė.

„Sieksiu, kad darbo grupės veikla būtų konstruktyvi, o miesto skiriama finansinė parama šiai sričiai būtų duodanti apčiuopiamus rezultatus. Kartu su akademinės bendruomenės atstovais ieškosime idėjų ir pamatuotų sprendimų, kokiomis priemonėmis galėtumėme turėti daugiau studentijos ir gyvą miestą. Todėl mums labai svarbu girdėti ir jausti akademinės bendruomenės pulsą“, –  susitikime sakė V. Raugelė. 

Jau suplanuotas ir kitas darbo grupės posėdis – antrajame susitikime bus detaliau susipažįstama su Klaipėdos profesinių mokyklų aktualijomis.