Kėdainių ugdymo įstaigos aktyviai dalyvavo Gamtosauginių mokyklų programoje

Kaunas
Reporteris Orinta Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Birželio 5 d. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, lopšelis-darželis „Puriena“ ir Juozo Paukštelio progimnazija buvo pagerbtos už dalyvavimą Gamtosauginių mokyklų programoje, kurioje gali dalyvauti įvairios švietimo įstaigos: lopšeliai-darželiai, pradinės mokyklos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos, profesinės mokyklos, neformalaus ugdymo įstaigos.

Šiais metais Žalioji vėliava ir sertifikatas perduoti Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijai jau devintą kartą bei lopšeliui-darželiui „Puriena“ – trečia kartą.

Renginyje dalyvavo ir gimnazijos bendruomenę sveikino Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius, gamtosauginių mokyklų koordinatorius Aleksandras Karpauskis, kuris už gamtosauginę veiklą gimnazijai ir lopšeliui-darželiui ,,Puriena“ įteikė Žaliąsias vėliavas.

Gamtosauginių mokyklų programa – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Nuo 2004 m. Gamtosauginių mokyklų programa įgyvendinama Lietuvoje.

Gamtosauginės mokyklos yra fundamentali iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas.

Gamtosauginių mokyklų programa skatina moksleivius tapti bendruomenių pokyčių lyderiais, įtraukiant juos į įdomius veiksmus orientuotą ir socialiai atsakingą mokymąsi. Į veiklą siekiama įtraukti tiek mokinius ir mokytojus, bei vietos bendruomenę.

Taip pat Gamtosauginių mokyklų programa palengvina švietimo įstaigoms bendradarbiavimo galimybes ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu. Programa turi ryšį su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015–2030.

Šiuo metu daugiau nei 60 šalių dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje, jungiančioje daugiau nei 52 tūkst. švietimo įstaigų visame pasaulyje. Iš viso 17 tūkst. švietimo įstaigų yra įvertintos Žaliosios vėliavos apdovanojimu.