Kauno rajono savivaldybė nepritaria karjerų plėtrai miškuose

senieji-kvesų-karjerai
Kaunas
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kauno rajono savivaldybė

Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodę kai kurių politikų pasisakymai dėl galimos žvyro/smėlio karjerų plėtros Batniavos seniūnijoje neatitinka tikrovės ir klaidina visuomenę.

Kauno rajono savivaldybė 2023 m. pabaigoje gavo  UAB ,,Rizgonys“ parengtą Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (Batniavos sen., Naujienos kaime) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą, kuri yra prieinama viešoje elektroninėje erdvėje: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-vertinimas-pav/2023-m/

Kauno rajono savivaldybės administracijos atsakingi specialistai išnagrinėjo šią programą ir pateikė pastabas PAV rengėjams bei Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri priima sprendimus dėl galimybių vykdyti ūkinę veiklą.

Ūkinę veiklą UAB „Rizgonys“ planuoja vykdyti Naujienos kaime (Batniavos sen.), 28 ha teritorijoje, iš kurios 10 ha yra žemės ūkio paskirties laukymės, 18 ha – miško paskirties. Kauno rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 20 d. jau buvo nepritarusi verslininkų planams plėtoti ūkinę veiklą į Pakarklės miško teritoriją patenkančiose vietose, todėl šį kartą savivaldybės administracija vertino ir teikė pastabas tik dėl galimybių plėtoti tokią veiklą žemės ūkio paskirties žemėje, LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Primename, kad atsiliepdama į iniciatyvinės grupės ,,Išsaugokime Pakarklės mišką“ narių Kauno rajono savivaldybės merui perduotą gyventojų prašymą, 2022 m. birželio 30 d. Kauno rajono savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė kreipimąsi į LR Aplinkos ministeriją, prašydama pakeisti Pakarklės miško paskirtį iš ūkinės į rekreacinę ir suteikti jam II B kategoriją, tačiau toks sprendimas nebuvo priimtas.

Kauno rajono savivaldybės pozicija dėl naudingųjų iškasenų eksploatavimo gamtiniu, kultūros paveldo ir kitais požiūriais jautriose vietose nesikeičia: kiekvienu atveju sprendimai priimami atsižvelgiant į teisės aktus, viešąjį interesą, bendruomenės nuomonę, specialistų išvadas. Kauno rajono savivaldybė ir toliau laikosi neigiamos pozicijos dėl galimybių kasti naudingąsias iškasenas miško teritorijoje.

Primename, kad gindama viešąjį interesą, Kauno rajono savivaldybės taryba 2021 m. sausio 19 d. nepritarė UAB „Benefaktor“ planuojamai ūkinei veiklai – smėlio ir žvyro karjerui Virbaliūnų kaime (Batniavos sen.). Planuojama veikla būtų vykdoma dideliame plote, šalia kurio yra išsidėstę valstybės saugomi kultūros paveldo objektai ir jų apsaugos zonos. Šį sprendimą verslininkai apskundė, tačiau  teismas nurodė, kad ginčijamas sprendimas priimtas atsižvelgiant į siekį išlaikyti bei apsaugoti Kauno rajono dalies teritorijos aplinką bei kraštovaizdį, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gyventojų ir svečių teises į sveiką, saugią ir švarią aplinką, o numatyta ūkinė veikla prieštarauja paveldosaugos reikalavimams.