Kauno miesto bendruomenės susitikimas su tautodailininku iš Utenos

Kaunas
Reporteris Monika Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Vasario 15 d. Utenos aps. VPK policininko, tautodailininko iš Utenos Albino Šileikos prieverpsčių paroda buvo pristatyta Kauno tautinės kultūros centre. Į parodos pristatymą susirinko gausus būrys kauniečių, neabejingų mūsų gimtojo krašto liaudies kūrybai.

Šio centro darbuotoja ir renginio vedėja Irma Odeta Lėvartė atvykusius supažindino su parodos autoriumi. Apie prieverpstes-verpstes, jų paskirtį, panaudojimą bei Lietuvos senąsias tradicijas kalbėjo centro darbuotoja Eglė Vindašienė. Tautodailininkas A. Šileika papasakojo kaip kuriamos prieverpstės, rankšluostinės bei ką reiškia jose vaizduojami ženklai.

Parodos autorius nuoširdžiai padėkojo gausiai susirinkusiai publikai ir Kauno tautinės kultūros centrui už puikią ekspoziciją. Centro darbuotojoms Irmai Odetai Lėvartė, Eglei Vindašienei už parodos organizavimą įteikė po prieverpstę, kurios buvo sukurtos Lietuvos 100-čio atkūrimo progai. Renginį pagyvino vaikų folkloro ansamblis „Dailingė“. Paroda veiks iki kovo mėnesio pabaigos.