Katyčių mokyklą jungs prie Vainuto gimnazijos?

Klaipėda
Petras Skutulas Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šilutės r. savivaldybės tarybos komitetai svarstys ir posėdyje kovo pabaigoje apsispręs, ar nuo šių metų rugpjūčio 31 d. Katyčių pagrindinė mokykla būtų reorganizuojama ir prijungiama prie Vainuto gimnazijos.

Liktų gimnazijos skyrius

Tokiu atveju Vainuto gimnazija turėtų Katyčių skyrių. Sumažėtų valdymo išlaidų, galima būtų racionaliau ir efektyviau naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Bus vykdomi teisės aktų reikalavimai įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrąjį planą. Tokių argumentų vietos politikams pateikė Savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė.

Vainuto gimnazijos Katyčių skyriuje vyktų ikimokyklinis, priešmokyklinis vaikų ugdymas, būtų mokomi pradinukai, o pagrindinio ugdymo klasės išliktų, jeigu jose būtų ne mažiau kaip po 8 mokinius. Žinoma, dalis mokytojų netektų darbo, tačiau jo būtų pasiūlyta kitur. Mokinius  pavėžėtų į kitas mokyklas.

Vyriausybės patvirtinta rajono mokyklų tinklo pertvarka, kaip ir buvo minėta, paliečia Katyčių pagrindinę mokyklą. 36 metus šiai mokyklai vadovauja Algirdas Plaipa, šis direktorius dirba ilgiausiai iš visų čia buvusių. Šia proga štai ką aptikome Katyčių mokyklos vadovo 2021 metų veiklos ataskaitoje.

Mokėsi 110 mokinių

Katyčių pagrindinėje mokykloje 2020-2021 m. m. sukomplektuota mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, du pradinių ir penki 5-10 klasių komplektai (5-6 klasės – jungtinė). Iš viso mokėsi 110 mokinių. Ikimokyklinio ugdymo grupę lankė 16 vaikų. Vykdytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programos. Mokyklą baigė 10 dešimtokų, 6 iš jų mokosi gimnazijoje. Dirbo 35 darbuotojai, iš jų 17 mokytojų, 3 pagalbos specialistai – socialinis pedagogas, 2 mokytojo padėjėjai.

Iš mokyklos istorijos

Šis tas iš Katyčių mokyklos istorijos. „Parapinės mokyklos atidarymo data išlikusiuose dokumentuose neaptikta, tačiau ji, be abejonės, viena seniausių Klaipėdos krašte. Manytina, kad jos veiklos pradžia – XVI a. devintasis dešimtmetis. Šį teiginį grindžiame žinoma bažnyčios atidarymo data – ta veikė jau prieš 1574 m.“ Tai citata iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos mokykla“, Klaipėda, 2003 m.

Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad jau XVII a. viduryje Katyčiuose veikė dvi pradinės mokyklos: lietuvių ir vokiečių. 1935 m. buvo pastatytas naujas lietuviškos pradžios mokyklos pastatas. Pradžios mokyklos veikė ir daugelyje aplinkinių kaimų.

Po Antrojo pasaulinio karo miestelyje vėl atkurta lietuviška mokykla. Iki 1949 m. ji vadinosi progimnazija, o nuo 1949 m. iki 1959 m. – septynmetė mokykla. Tais pačiais metais buvo įsteigta internatinė mokykla, kuri 1963 m. uždaroma. Nuo 1963 m. iki 1967 m. Katyčiuose veikė aštuonmetė mokykla, kuri 1967 m. reorganizuota į vidurinę mokyklą.

Senasis mokyklos pastatas pastatytas 1910 m. Dabartinė mokykla pastatyta 1978 m.

Nuo 1967 iki 2001 m. Katyčiuose veikė vidurinė mokykla. Per šį laikotarpį išleistos 32 abiturientų laidos. Brandos atestatus gavo 571 mokinys. Nuo 2001m. mokykla reorganizuota į dešimtmetę mokyklą.