Katalikiškosios mokyklos vertybių ugdymas per projektinę veiklą: tolerancija ir pakantumas kitoms religijoms

Katalikiškosios mokyklos vertybių ugdymas per projektinę veiklą: tolerancija ir pakantumas kitoms religijoms
Šiauliai
Inga Urbonienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Pastaruosius trejus metus Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje vyko intensyvi tarptautinių „Erasmus+“ projektų veikla. Tad išbandyta ir kitokia, netradicinė veikla – katalikiškųjų vertybių ugdymas per tarptautinę projektinę veiklą. „Erasmus+“ projektas „Nuo kasdienybės iki šventumo“ („Von der Altätigkeit bis zur Heiligkeit“ Nr. 2019-1-PL01-KA229-065739_4) kurį inicijavo projekto koordinatoriai iš kaimyninės Lenkijos, tapo puikiu įrankiu stiprinti „Sandoros“ progimnazijos bendruomenės katalikiškųjų vertybių ugdymą tarptautiniu lygmeniu.

Nuo Romos iki Šiluvos, nuo mokinio iki miesto mero

Šio išskirtinio projekto partneriai – mokyklos iš Italijos, Rumunijos ir Turkijos, Lenkijos ir Lietuvos – bendravo vokiečių kalba, tad tai buvo puiki proga mokyklos mokiniams bei mokytojams tobulinti ir vokiečių kalbos įgūdžius. Mokymosi veiklose aktyviai dalyvavo apie pusšimtis mokyklos mokinių bei mokytojų. Lankytasi Romoje, Vatikane, Krokuvoje, Rumunijos vienuolynuose, Turkijos mečetėse, mūsų krašte svečiai partneriai žavėjosi Šiluva, Kryžių kalnu, be abejo, ir mūsų sostinės katedra bei Aušros vartais.

Paskutinis projekto susitikimas vyko Lenkijoje, kur sandoriečiai buvo ypač šiltai sutikti. Į projektą buvo įtraukta visa mokyklos bendruomenė, tėveliai, Opolės miesto meras, universiteto atstovai, kurie visiems projekto dalyviams padovanojo nepamirštamą savaitę. Kiekvienas mokomasis vizitas atnešė skirtingų patirčių, praplėtė akiratį, išmokė tolerancijos, pakantumo kitoms religijoms bei kultūroms,  sustiprino bendrystės jausmą. 

Pažinome kitų šalių šventuosius, jų gyvenimo ir tikėjimo istorijas. Kūrėme spektaklius, vaidinome šventųjų gyvenimo istorijas, parengėme religinį 5 šalių šventųjų kalendorių, pristatėme savo religinių švenčių tradicijas, gaminome  tradicinius valgius.

Karantinas projektinių veiklų nesustabdė

Karantino laikotarpis privertė ieškoti kūrybiškų sprendimų veikloms įgyvendinti – organizavome ir virtualius susitikimus, konkursus bei viktorinas, siuntėme vieni kitiems vaizdo įrašus su giesmėmis, vaidinimais, sveikinimais. Tačiau didžiausią džiaugsmą teikė gyvi susitikimai – įvykdyti visi projekto mobilumai, aplankytos visos projekto partnerių mokyklos, pasiekti svarbiausi tikslai. 

Vaikai susipažino su kitomis religijomis, kalbomis, kultūromis bei papročiais. Užsimezgusios draugystės gajos ir dabar, vaikai susirašinėja, bendrauja ir šeimomis, kuriami tolimesni bendri projektai.

 

Reklama