Karinius įgūdžius atnaujino 300 rezervo karių

Lietuva
Lietuvos kariuomenės/srž. sp. Tomo Kavaliausko nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Lietuvos kariuomenė

Apie 300 rezervo karių baigė tris savaites trukusius kartotinius mokymus PB „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione.

Atlikus privalomąją pradinę 9 mėnesių karo tarnybą, karių pasirengimas bei kariniai įgūdžiai išlaikomi ir gilinami tarnyboje rezerve – atnaujinant ankstesnės tarnybos metu įgytus karybos įgūdžius aktyviojo kariuomenės personalo rezervo (AKPR) karių mokymuose. Šie mokymai yra nuolatinio Lietuvos kariuomenės karinio rengimo komponentas, kartu su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariais, užtikrinantis pasirengimą šalies gynybai.

Lietuvos kariuomenės rezervo karių mokymai vykdomi trimis etapais. Pirmajame – kariai atnaujino individualius kario įgūdžius – taktikos, ginklų valdymo ir priežiūros, šaudybos, karo topografijos, medicinos, ryšių, taip pat prisiminė krašto apsaugos statutus, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus. Antrajame etape vykdė kolektyvines skyriaus lygmens užduotis - brg. gen. Povilo Plechavičiaus poligone treniravosi kovinio šaudymo ir lauko taktikos pratybose. Paskutiniu mokymų etapu kariai dalyvavo ataskaitinėse lauko taktikos pratybose, kur vykdė gynybines ir puolamąsias operacijas.

Aktyvusis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą, kurių turimi kariniai įgūdžiai periodiškai atnaujinami mokymuose ir pratybose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, išleidžiami į atsargą tikrosios karo tarnybos kariai skiriami į aktyvųjį rezervą.

Aktyviojo rezervo kario atliekamos tarnybos rezerve trukmė – iki 10 metų. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Pilnam kariuomenės operaciniam pajėgumui pasiekti kariniuose vienetuose turi būti reikiamas skaičius iš anksto parengtų ir priskirtų aktyviojo rezervo karių.