Kalvarijoje aptarta kultūros paveldo situacija

Kalvarija
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  KPD inf.

Balandžio 26 d. Kalvarijos savivaldybėje lankėsi KPD Alytaus–Marijampolės teritorinio skyriaus vedėjas Alius Baranauskas ir patarėja Violeta Kasperavičiutė. Su meru Nerijumi Šidlausku ir vyriausiuoju specialistu gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai Romu Eidukaičiu buvo aptarta kultūros paveldo objektų Kalvarijos savivaldybėje situacija, perspektyvos ir finansavimo galimybės.

Meras, kaip prioritetinį išskyrė Kalvarijos pašto stoties pastatų kompleksą, kurio dalis jau restauruota ir įveiklinta (čia įkurtas Kalvarijos krašto muziejus), tačiau kiti du pastatai – pašto pastatas ir arklių keitimo stotis – gana apleisti. Taip pat nerestauruotas ir šalia esantis Kalvarijos evangelikų liuteronų bažnyčios pastatas. Tačiau džiugina, kad visiems šiems pastatams yra atlikti reikalingi tyrimai bei parengti projektai, išduoti leidimai darbų atlikimui. Naujojo mero vizijoje – kad įgyvendinus projektus šiose erdvėse galėtų atsirasti daugiau kultūrinių veiklų, juolab, kad paveldo objektai gerai matomoje, pravažiuojamoje miesto dalyje.

Kalvarijos miestelyje (Marijampolės apskrityje) esanti evangelikų liuteronų bažnyčia primena tą neilgą laikotarpį, kai 1795–1817 m. Kalvarija su kairiuoju Nemuno krantu priklausė Prūsijai. Tuo metu čia atsikėlė evangelikai liuteronai. Jų bendruomenė Kalvarijoje žinoma nuo 1800 m., tačiau dar ilgai savo bažnyčios neturėjo, pamaldoms rinkdavosi pas savo tikėjimo žmones į namus. 1828 m. Kalvarijos evangelikai liuteronai iš carinės Rusijos valdžios išsirūpino žemės sklypą prie kelio Peterburgas–Varšuva, pasistatė bažnyčią ir 1832 m. ją pašventino. Dauguma evangelikų liuteronų buvo vokiečiai. Didėjant tikinčiųjų skaičiui, bažnyčia 1890 m. buvo padidinta, 1938 m. atliktas bažnyčios kapitalinis remontas. Pamaldos laikytos vokiečių ir lietuvių kalbomis. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia buvo stipriai nuniokota, nugriauti bokšteliai, kurie nebuvo atstatyti. Vėliau, rekonstravus pastatą, buvo pakeistos langų angos, pristatyti neautentiški priestatai. Sovietmečiu uždarytoje bažnyčioje įkurta sporto salė, dirbtuvės. 2015 m. buvo parengtas tvarkybos darbų projektas, ketinta restauruoti šį valstybės saugomą regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2583), tačiau nebuvo gautas finansavimas. Stengiantis neprarasti šio su miesto istorija glaudžiai susijusio pastato, paveldosaugininkai ir Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovai tarėsi dėl jo tvarkybos darbų. Apsvarstytos galimybės kuo greičiau parengti reikiamus dokumentus finansavimui gauti. Atkūrimo darbais ketinama ne tik restauruoti pastatą, bet ir atkurti buvusią varpinę, iš kurios ateityje galėtų sklisti varpo dūžiai.