Kalėdinis „Polifonijos“ sveikinimas Joniškio sinagogoje

Šiauliai
anonymous anonymous Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Tarpušventis– tai ramybės metas. Poilsis po sočių kalėdinių pietų, pasiruošimas bei savo gyvenimo perkratymas prieš naujus metus. Kuo sparčiau artėja metų pabaiga, tuo labiau norisi pailsėti prieš kimbant į naujus darbus, kuriuos su šėlsmu atsineša kiekvienas sausis. Tačiau ne visiems šventinis laikotarpis siejasi su džiaugsmingomis akimirkomis šeimos apsuptyje. Mūsų šalyje gausu vienišų ir senyvų žmonių, kurie didžiąsias šventes sutinka vieni ir gyvena pernelyg atokiai, kad aplankytų draugus, gimines, jei tokių dar turi, ar bent kaimynus. Tokiems žmonėms valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, kartu su Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėmis parengė specialų projektą, skirtą socialinei atskirčiai mažinti ir profesionaliai chorinei muzikai regione skleisti, „Menas žmogaus gerovei. Receptas muzikai“.

Projektas sumanytas dar pavasarį, o iki metų pabaigos „Polifonija“ spėjo apsilankyti Pakruojo, Joniškio, Kelmės, Radviliškio ir Šiaulių rajonuose. Paskutinis 2017 metų projekto koncertas gruodžio 29 d. įvyko Joniškio baltojoje sinagogoje. Renovuotose patalpose aukštomis medžio lubomis choristų balsai ir pasikartojantys aplodismentai skambėjo daugiau nei valandą.

Choras parengė turtingą ir įvairią pasaulietinės muzikos programą, atskleidžiančią kolektyvo galimybes ir dirigento sugebėjimą suvaldyti dainininkus bei atliekamą kūrinio medžiagą (choro meno vadovas Tomas Ambozaitis, tačiau ruošiantis šiam koncertui choras turėjo galimybę susipažinti ir pirmą kartą padirbėti su jaunu dirigentu Vytautu Valiu, šiuo metu dirbančiu Klaipėdos muzikiniame teatre). Koncerte iškilo įdomus paradoksas – choras kaip riešutus išgliaudė sudėtingus, įvairias choro spalvas atskleidžiančius kūrinius, kaip Vaclovo Augustino „Du Dob Dob“ ar Donato Zakaro „Alleluia“, tačiau paprastesniuose ir gerai žinomuose kūriniuose, kaip Franzo Xavero Gruberio „Silent Night“ ir Juozo Naujalio kūrinyje „Tyliąją Naktį“, dainininkams kliuvo intonacija, vieni balsai vis bėgo į priekį, kitiems teko vytis. „Įsibėgėti“ ir įsijausti į koncerto nuotaiką atlikėjams prireikė beveik pusės koncerto, tačiau užsivedus kūriniui „Du Dob Dob“, kurį galima pavadinti viso pasirodymo ašimi ar kulminacija, po truputį ir klausytojai įsijautė į kuriamą nuotaiką, o suskambus pirmiesiems Benjamino Gorbulskio kūrinio „Sninga“ dainuojamiems akordams, atrodė, kad visa salė ims linguoti.

Pabaigoje iškilmingai sugiedotas kūrinys „Magnificat“ ir po koncerto sukosi mintyse, o didingas ir svarus kūrinys „M. K. Oginskio priesakai sūnui“ (kompozitoriaus V. Augustino) prispaudė prie kėdės ir pašiaušė net mažiausius plaukelius ant sprando. Koncertui pasibaigus ir ovacijoms užpildžius patalpą, choras atliko kūrinį „Džiaugsmingų šv. Kalėdų“, priminusį sveikinimo atviruką, į kurį klausytojai atsakė ilgais aplodismentais išlydint atlikėjus.

Tą vakarą į sinagogą susirinko didžiausi kultūros mylėtojai, lankantys daugelį jų miestelyje organizuojamų renginių. Gaila, kad joniškiečiai nepasiliko po koncerto pabendrauti su choristais prie arbatos puodelio, o lietaus prausiamomis gatvėmis išskubėjo savais keliais. Visgi, sudėtinga renginiams konkuruoti su prieššventiniu pasiruošimu namuose, tačiau atlikėjams malonu matyti kiekvieną atėjusį pasiklausyti profesionalios chorinės muzikos, tad dėl nemažo klausytojų susidomėjimo ir sukurtos nuotaikos bendrai koncertą galima vadinti pasisekusiu.

Atslūgus šventiniam šurmuliui 2018 metais projektas bus tęsiamas ir plės savo auditoriją bei geografines ribas, tačiau tikslesnė informacija dar pasirodys naujų metų pradžioje.

Tekstas: Gražinos Montvidaitės