Kabelių pasieniečiai pagerbė J. Vitkaus-Kazimieraičio atminimą

Alytus
Reporteris Monika Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Kabelių užkardos pasieniečiai dalyvavo Varėnos rajono Kabelių kaime paminėtose legendinio partizanų vado pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 73-iosiose žūties metinėse. Renginio dalyviams Kabelių užkardos pareigūnai aprodė ir savo užkardą.

Šiame kaime, kur 1944-1945 m. J. Vitkus-Kazimieraitis dirbo girininkijoje buhalteriu, prasidėjo jo partizaninė veikla. Pagerbti šio iškilaus žmogaus atminimo kaip ir kaskart gausiai suvažiavo partizano vaikai, anūkai, proanūkiai, giminės.

Kazimieraičio pagerbimo renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias už senelio atminimą aukojo jo anūkas, kunigas Gintaras Vitkus bei Kabelių parapijos klebonas Raimundas Macidulskas.

Kabelių pasienio užkardos vadas Andrius Beloručkinas sakė, jog prieš septyniasdešimt penkerius metus čia partizanavęs Kazimieraitis yra sektinas pavyzdys visomis prasmėmis.

„Jis, būdamas karininkas, jau tada numatė, kad reikia apginti Lietuvos sienas. Jo žodžiai išsipildė, šiandien piečiausias Lietuvos sienas saugo Kabelių pasienio užkarda. Šis pasienio ruožas tapo ne tik Lietuvos valstybės, bet ir išorine Europos Sąjungos, Šengeno erdvės ir NATO siena. Mums didelė garbė sekti Kazimieraičio veiklos pėdomis. Esame pasiruošę apsaugoti ir apginti valstybės sieną, esame atviri vietos bendruomenei ir džiaugiamės galėdami su jais bendrauti. Dėkojame už nuoširdumą ir vieningumą“, – kalbėjo vadas.

Vėliau vykusio minėjimo metu visi sutartinai sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Jautrias partizanų dainas dainavo Kabelių ir Ašašninkų kaimų moterys bei Kabelių kolektyvas. Giminaičiai nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie prisidėjo organizuojant renginį bei jame dalyvavo ir pagerbė J. Vitkų–Kazimieraitį.

Po renginio Kabelių bendruomenė svečius pakvietė pasistiprinti kareiviška koše ir dzūkiškomis vaišėmis. Po trumpos pertraukėlės kelionė tęsėsi į pirmąjį Juozo Vitkaus–Kazimieraičio ir jo bendražygio Andriaus Valentukevičiaus–Bijūno bunkerį, esantį Kabelių miškuose.

Apžiūrėję buvusio bunkerio vietą, Kazimieraičio giminės ir visi, kam brangus partizanų atminimas, apsilankė Kabelių pasienio užkardoje, vyko į jo žūties vietą Žaliamiškyje, į galimą jo palaidojimo vietą Leipalingyje, aplankė Merkinės kryžių kalnelį ir partizaną Juozą Jakavonį–Tigrą Kasčiūnų kaime.

Rūtos Averkienės tekstas ir nuotraukos