Jonavos bažnyčioje atsivėrė XX a. vidurio sienų tapyba

Jonava
KPD (Astos Naureckaitės) nuotr.
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  KPD informacija

Rengiant Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios vidaus tvarkybos darbų (restauravimo, konservavimo) projektą, atlikti interjero polichromijos tyrimai. Aptikti XX a. 4 dešimtmečio sieninės tapybos fragmentai. Matosi, kad interjeras gausiai dekoruotas. Polichromijos tyrimus atliko nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Vytautas Raila. Bažnyčios vidaus tvarkybos darbų projekto rengimą ir tyrimus finansuoja Jonavos rajono savivaldybė. KPD Kauno teritorinis skyrius kreipėsi į Departamentą, kad skubos tvarka būtų patikslintos Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios vertingosios savybės ir įvertinti interjero polichromijos tyrimų metu atrasti XX a. vidurio sieninės tapybos fragmentai.

Ankstyvajam klasicizmo laikotarpiui priskiriama Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1346) Jonavoje pastatyta 1791 m., kai kurių tyrėjų nuomone, galimai pagal architekto Lauryno Gucevičiaus (1753–1798) projektą. Fundatoriaus vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio 1793 m. konsekruota Šv. Jokūbo vardu.

Pagal 1933 m. architekto Karolio Reisono (1894–1981) projektą, 1934 m. prie bažnyčios buvo pristatyti du bokštai, rekonstruotas frontonas. Bažnyčia tapo pagrindine miestelio dominante. 1936 m. atnaujintas bažnyčios interjeras (gausiai polichromuotas), padidintas choro prospektas. Išlikusioje tarpukario laikotarpio ikonografijoje matyti, kad bažnyčios interjeras buvo dekoruotas du kartus.

Atliekant polichromijos tyrimus nustatyti trys pagrindiniai interjero polichromijos etapai: I etapas (ankstyviausias) – sienų dažymas monochrominis, šviesiai pilkas, karnizai balkšvi; II etapas – navų sienos ir pilioriai dažyti šviesia ochra, presbiterijos sienos ir centrinės navos frizas – ryškiai raudona ochra.

Sienų ir piliorių cokoliai puošti tapytomis marmuro imitacijomis; III etapas – XX a. vidurio polichromija: tapytos girliandos po langais, tapyti kryžiai su sukryžiuotomis šakelėmis tarp langų, tapyti supraportai presbiterijoje virš durų į abi zakristijas, akanto lapų ornamentas frizo juostoje, tapyti ornamentai centrinės navos arkų kampuose, tapytos piliorių kaneliūros, lubų apvadai ir rozetės, tapytos marmuro imitacijos sienų ir piliorių cokolinėje dalyje. Zakristijoje polichromijos nebuvo rasta.

Polichromijos tyrimų ataskaitoje XX a. vidurio polichromiją rekomenduojama restauruoti, dekoruoti naujai pagal parengtą projektą, taip pat atkurti antrojo etapo polichromiją, išsaugant, konservuojant geriau išlikusius XX a. vidurio ornamentus: kryžius tarp langų, girliandas po langais, supraportus. Zakristijos sienas rekomenduojama dažyti baltai (antras ir trečias sluoksniai).