Įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

DSC_0751-min
Vilkaviškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šiandien įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti 26 sprendimai.

Pritarta funkcinio bendradarbiavimo būdu veikiančio Sveikatos centro Vilkaviškio rajono savivaldybėje steigimui.

Įkūrus Vilkaviškio rajono savivaldybėje sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo būdu, įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje, tarpusavyje bendradarbiaus, turėdamos tikslą palengvinti paciento kelią sveikatos sistemoje, savivaldybės gyventojams bus užtikrinamas bazinis sveikatos priežiūros paslaugų paketas, bus teikiamos prieinamos ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrintas jų tęstinumas, gerės savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai.

Sveikatos centro veikloje dalyvaus šios įstaigos:

 • VšĮ Vilkaviškio ligoninė;
 • VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras;
 • VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras;
 • Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos biuras;
 • UAB Vilkaviškio šeimos klinika;
 • UAB „Medicinos namai šeima”;
 • UAB „InMedica“;
 • Ž. Urbonavičienės šeimos gydymo centras;
 • VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras.

Nustatytas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičius bei patvirtintas viešosios bibliotekos filialų sąrašas ir jų išdėstymas.

Šiuo sprendimu siekiama optimizuoti esamą bibliotekų tinklą, uždaryti Lakštučių, Serdokų, Opšrūtų ir Žaliosios filialus. Po paminėtų filialų uždarymo gyventojams toliau bus teikiamos paslaugos, sudaromos sąlygos naudotis knygų išdavimo punktu.

Taryba patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičių – 21.

Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 2022 metų įgyvendinimo ataskaitai.

Patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano pagrindinis tikslas – efektyvi ir tvari regioninė atliekų tvarkymo sistema, užtikrinanti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą, paremta regioniniu bendradarbiavimu ir atliekų prevencija.

Pritarta, kad Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendintų Vilkaviškio miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategiją.

Teikiamo tarybos sprendimo projekto tikslas – didinti bendruomenių socialinę integraciją, skatinti darbinių įgūdžių ugdymą bei socialinį verslą.

Vilkaviškio miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijoje numatoma įgyvendinti 3 veiksmus:

1. Veiksmas „Socialinių paslaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamiems asmenims“.
2. Veiksmas „Verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai“ .
3. Veiksmas „Socialinio verslo iniciatyvų rėmimas“.

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėtis.

Komisijos nariai:

 • Daiva Riklienė, Savivaldybės vicemerė;
 • Viktorija Turevičiūtė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Audrius Mozūraitis, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas psichiatras;
 • Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Kristina Siriūnienė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė;
 • Rita Viktoravičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Laura Nešukaitienė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
 • Elena Šventoraitienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Eimantas Botyrius, asociacijos „Keisk požiūrį“ pirmininkas;
 • Lijana Jančauskienė, Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.
 • Mindaugas Jurkynas, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto narys.
 • Komisijos pirmininke patvirtinta Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Lijana Jančauskienė.
 • Komisijos pirmininko pavaduotoju – Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto narys Mindaugas Jurkynas.

Pritarta bendradarbiavimui tarp Marneuli (Sakartvelas) ir Vilkaviškio rajono (Lietuva) savivaldybių.

Pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį šalys patvirtins savo siekį stiprinti ir plėtoti abipusiai naudingus ryšius tarp Marneuli (Sakartvelas) ir Vilkaviškio rajono (Lietuvos Respublika) savivaldybių, skatins tarpinstitucinį savivaldų bendradarbiavimą. Sutartyje numatyta plėtoti tarp Šalių bendradarbiavimą švietimo, kultūros, sporto ir turizmo, verslo srityse.