Įvyko pirmasis Jaunimo reikalų tarybos posėdis

resize_1200x900_d2_vrsa-12
Vilnius
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Vilniaus raj. savivaldybės inf.

Vasario 12 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi 10 nariai. Posėdis vyko mišriu būdu – gyvai ir nuotoliu.

Posėdžio metu nariai balsavo bei Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pareigoms išrinko jaunimo atstovę Rusnę Satkauskaitę, o pavaduotoja – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistę Ievą Jakubėnatę. Sekretoriumi išrinktas Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Ernest Stelmach.

Susirinkę aptarė Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento bei veiklos plano projektus, kurie nustatys darbo organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius ir funkcijas, tvarką bei svarbiausias veiklos kryptis. Siekiant kiekvienam detaliau išanalizuoti darbo reglamento ir plano aspektus bei pateikti pasiūlymus, nutarta nukelti šių dokumentų patvirtinimą iki kito posėdžio. Jaunuoliai diskutavo apie socialinių medijų integravimo į savo veiklos procesus galimybes, taip pat aptarė svarbius savanorystės klausimus.

Jaunimo reikalų koordinatorius E. Stelmach paragino šios tarybos atstovus glaudžiau bendradarbiauti su mokyklomis, jaunimo bendruomenėmis, organizacijų atstovais, jaunimo centrais aktualiomis jaunimo politikos temomis, dalintis siūlymais ir iniciatyvomis. Anot jo, taip pat svarbu yra įsitraukti į įvairias veiklas, dalyvauti darbo grupėse tinkamai atstovaujant Vilniaus rajono jaunuomenės interesams bei priimant svarbius sprendimus.

Jaunimo reikalų taryba renkama 4 metų laikotarpiui (Savivaldybės tarybos kadencijai) ir lygybės principu sudaroma iš 10 narių, iš kurių – 2 savivaldybės administracijos ir 3 savivaldybės tarybos atstovai, 5 savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m. amžiaus asmenys).

2023 m. lapkričio 21 d. visuotinio susirinkimo metu į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą išrinkti jaunimo atstovai: Greta Chveckovičiūtė, Valdemar Dudoit, Titas Kuodys, Viktorija Milko, Rusnė Satkauskaitė. Š. m. vasario 2 d. Taryba nusprendė deleguoti į Jaunimo reikalų tarybą: Danielių Ilkevičių, Martyną Motuzą ir Karoliną Petrusevič. Savivaldybės administracijai atstovauja Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Justyna Belunska ir Statybos skyriaus vyr. specialistė Ieva Jakubėnaitė.

______________

Pagal LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kuri vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos, savivaldybės Tarybos atstovų ir (jei savivaldybėje nėra jaunimo organizacijų tarybos) jaunimo atstovų, išrinktų viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldos atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

  • nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
  • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
  • stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.